Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat aanbestedingsrecht

Een advocaat aanbestedingsrecht inschakelen kan soms nodig zijn. Omdat u ingeschreven heeft op een (Europese) aanbesteding of als u wilt laten controleren of de aanbesteding wel voldoet aan de gestelde eisen in het aanbestedingsrecht. Zo komt het regelmatig voor dat een aanbesteding niet voldoet. Bijvoorbeeld omdat termijnen onjuist zijn of omdat de beoordeling van de inschrijvingen onjuist is gedaan.

Onze aanbestedingsadvocaten ondersteunen bedrijven en de overheid op gebied van procurement en procurement processen. Uiteraard kan dit landelijk zijn, zoals in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Eindhoven of Utrecht. Maar natuurlijk werken onze advocaten ook internationaal.

Bij het verbeteren van inkoop en het inkoopproces via aanbestedingen en het uitschrijven van aanbestedingen bij de overheid bijvoorbeeld. Daarnaast helpen onze aanbestedingsadvocaten partijen die inschrijven op een (Europese) aanbesteding. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en de kans op het winnen van de tender zo groot mogelijk is, maar zeker ook bij geschillen omtrent aanbestedingen die moeten worden voorgelegd aan de rechter. Dit kan gaan om een kort geding.

En wilt u de gang naar de rechter juist voorkomen, ook dan kan een advocaat aanbestedingsrecht u bijstaan en adviseren.

Onze advocaten aanbestedingsrecht vindt u in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, GroningenRotterdam en Utrecht.

Wat is aanbestedingsrecht?

Aanbestedingsrecht is het geheel van economische ordening en overeenkomstenrecht in geval van overeenkomsten met de aanbesteder.

Het aanbestedingsrecht kent 6 beginselen. De beginselen van het aanbestedingsrecht zijn:

  1. Gelijkheidsbeginsel
  2. Objectiviteit
  3. Transparantiebeginsel
  4. Non-discriminatiebeginsel
  5. Wederzijdse erkenning
  6. Proportionaliteit

Het komt voor dat dit mis gaat bij een aanbesteding. Als de beginselen van het aanbestedingsrecht niet worden nageleefd, dan kan dat reden zijn om een rechtszaak of kort geding bij aanbestedingen te starten. Dit kan voor, tijdens en na de aanbestedingsprocedure leiden tot interessante zaken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een aanbestedende dienst steun krijgt zodat ze tegen lagere kosten kan inschrijven. Als deze steun financieel is en in strijd is met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie kan de aanbestedende partij besluiten dat deze organisatie wordt uitgesloten.

Procedures in aanbestedingszaken

Het aanbestedingsrecht kent twee procedures bij de burgerlijke rechter. Deze procedure kan een kort geding of een bodemprocedure zijn.

Kort geding aanbesteding

Een kort geding bij aanbesteding geeft andere partijen die betrokken zijn bij de aanbestedingsprocedure zich hierbij aansluiten.

U kunt drie vorderingen eisen:

  • Bevel
  • Voorschot schadevergoeding
  • Verbod

Hierbij kunt u denken aan een bevel tot gunning of een bevel tot staking van de aanbestedingsprocedure. Het verbod ziet vaak toe op het verbieden van de gunning in zijn geheel of een verbod op het gunnen van de aanbesteding aan een andere partij.

De voorlopige voorziening bepaalt niet de schadevergoeding, maar kan wel een voorschot instellen. De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding die via de bodemprocedure kan worden gevorderd hangt af van het negatieve of positieve contractbelang dat voortkomt uit de onrechtmatige daad die gepleegd is door de aanbestedende partij vanwege het niet aanbesteden van de opdracht.

Bodemprocedure aanbesteding

Via de bodemprocedure kan wel een schadevergoeding worden geëist. Ook kan een rechtshandeling van de aanbestedende partij worden vernietigd of nietig worden verklaard.

Blijkt een overeenkomst te zijn gesloten die in strijd is met het aanbestedingsrecht, dan kan deze ongedaan worden gemaakt.

Aanbestedingsadvocaat

Onze aanbestedingsadvocaten helpen u graag bij geschillen en eventuele procedures, zoals een kort geding of bodemprocedure bij aanbestedingen. Legt u online uw situatie voor aan een van onze advocaten aanbestedingsrecht en maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Uiteraard werken onze aanbestedingsadvocaten landelijk, zoals in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, GroningenRotterdam en Utrecht. Maar natuurlijk werken onze advocaten aanbestedingsrecht ook internationaal.

Lees verder...