Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht voor het beste juridisch advies in uw eigen gemeente of omgeving als een advocaat nodig is? Dat is ideaal, zowel voor werkgever als werknemer.

In dit artikel gaan we in op de basisbeginselen van het arbeidsrecht. Zodat u kunt bepalen of een advcoaat gespecaliseerd in arbeidsrecht nodig is.

En weet u niet welke de beste of de goedkoopste advocaat arbeidsrecht is? Geen probleem, want bij ons platform zitten arbeidsrecht advocaten voor elk budget, starters of juist met jaren ervaring. Daarom kunt u eenvoudig en snel goedkope arbeidsrechtadvocaten online zoeken. Of het nu gaat om arbeidsrecht advies, schending geheimhoudingsplicht, arbeidsrecht en concurrentiebeding of relatiebeding, arbeidsrecht contracten of arbeidsrecht en discriminatie. De arbeidsrecht advocaten van ons platform LegalSpot bieden het beste advies voor ieder moment, en dat voor een goedkoop tarief.

Wilt u eerst meer lezen over de Wet Werk en Zekerheid voordat u een advocaat arbeidsrecht inschakelt? Lees dan onze artikelen over wijzigingen sinds de WWZ en het nieuwe ontslagrecht 2015:

Aanzegtermijn bij tijdelijk contract sinds de wwz

Ontslag op staande voet sinds de wwz

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Ontbinding arbeidsovereenkomst WWZ

Met al deze mogelijkheden om te vergelijken en te zoeken naar arbeidsrecht advocaten en advocatenkantoren met de ervaring en kosten en tarieven die bij u passen wordt een advocaat arbeidsrecht zoeken erg eenvoudig.

Waarom heeft de arbeidsovereenkomst een eigen plek in het Burgerlijk Wetboek?

Dit komt door het kwantitatieve en kwalitatieve aspect.

Het kwantitatieve aspect is dat miljoenen mensen dagelijks te maken hebben met de arbeidsovereenkomst, omdat zij betaalde arbeid verrichten en daaruit conflicten voortvloeien. Voor de duidelijkheid heeft de wetgever ervoor gekozen dit veel gebruikte stuk recht daarom een eigen afdeling te geven.

Het kwalitatieve aspect is het bijzonder karakter van het arbeidsrecht:

1. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht fungeert als ongelijkheidscompensatie, de werknemer is immers juridisch en economisch afhankelijk van en ondergeschikt aan de werkgever. Het arbeidsrecht probeert de positie van werknemer ten opzichte van de werkgever sterker (of: minder zwak) te maken. Ook omdat een dienstverband een duurovereenkomst is en werkemer zich dus zorgen moet maken over de continuïteit van zijn dienstverband. Feitelijke ongelijkheid wordt juridisch gecompenseerd.

2. Het collectieve karakter van het arbeidsrecht (denk aan CAO’s). In tegenstelling tot normale overeenkomsten worden in het arbeidsrecht vaak collectieve overeenkomsten gebruikt, die zelfs boven individuele afspraken kunnen gaan.

3. Inbedding in de arbeidsrechtelijke organisatie: Institutionele vs. Contractuele leer bepalen dat de werknemer en werkgever rekening met elkaar moeten houden. Werkgever en werknemer maken deel uit van een groter geheel (de arbeidsorganisatie) en moeten zich daar naar gedragen. Soms kan een werkgever gedwongen zijn vanuit bedrijfseconomische redenen om een individueel gemaakte afspraak met een werknemer eenzijdig te wijzigen (Institutionele leer). De werknemer kan dus niet altijd zeggen: “contract is contract” (contractuele leer). De inbedding in het grotere geheel heeft dus invloed op wat een werknemer van zijn werkgever kan en mag verwachten.

Aard van de arbeidsrechtelijke bepalingen

Het arbeidsrecht kent vier soorten arbeidsrechtelijke bepalingen, te weten:

1. Dwingend - kan op geen enkele wijze van worden afgeweken

2. Driekwartdwingend - kan bij CAO van worden afgeweken

3. Vijfachtstedwingend - kan na instemming ondernemingsraad van worden afgeweken

4. Semi-dwingend - kan tussen partijen bij AOK worden afgeweken.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar een van de bekendste arresten binnen het arbeidsrecht. Dit is Groen/Schoevers. Wat speelde er:

Groen verrichte arbeid voor Schoevers als docent. In plaats van loon te vragen stuurde hij periodiek een factuur, zodat geen sociale lasten afgedragen hoefden te worden. Dit was fiscaal voordelig. Deze praktijk zette zich jaren zo voort. Op een gegeven moment beëindigt Schoevers de samenwerking met Groen. Groen stelt dat Schoevers hem niet zomaar weg kon sturen, omdat er een arbeidsovereenkomst was. De Hoge Raad moest oordelen of dit zo was en overwoog het volgende.

1. Wat was de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst en hoe hebben partijen vervolgens feitelijke invulling gegeven aan die overeenkomst?

Dit is dus een toepassing van de Haviltex-formule. De bewoordingen zijn niet van belang, maar de bedoelingen van partijen. Bedoeling kan worden vastgesteld aan de hand van de overeenkomst en de feitelijke gang van zaken.

De benaming van de overeenkomst is niet van belang. Als er op het document ‘arbeidsovereenkomst’ staat, wil dit niet zeggen dat het een arbeidsovereenkomst is. (arrest van de Male/Den Hoedt)

2. Ook als partijen geen arbeidsovereenkomst voor ogen hadden, kan deze wel ontstaan zijn, als de elementen van artikel 7:610 BW aanwezig zijn: het bezien van de gehele rechtsverhouding

Nagelopen moet worden in hoeverre de elementen uit 7:610 BW (loon, gezagsverhouding, verplichting tot arbeid) aanwezig zijn. De totale rechtsverhouding moet getoetst worden, geen enkel element is op zichzelf doorslaggevend.

3. Indien er sprake is van een sterke materiële gezagsverhouding, kan dit er toe leiden dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst als uit stap 2 het tegendeel zou blijken. Het bestaan van een sterke inhoudelijke instructiebevoegdheid kan dus duiden op het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

4. Maatschappelijke positie van partijen.

Hoe werkt de kwalificatievraag met betrekking tot de uitzendovereenkomst?

Deze vraag gaf nadere toelichting op het arrest Groen/Schoevers via het arrest ABN/Amro - Malhi.

Malhi werkt jarenlang op uitzendbasis voor een kantoor van ABN AMRO. In die jaren werkt hij zich helemaal op tot intern manager. Het enige verschil tussen hem en het andere personeel is dat hij via het uitzendbureau betaald krijgt. Door bezuinigingen beëindigt ABN de overeenkomst met Malhi. Die stelt echter een arbeidsovereenkomst te hebben.

De Hoge Raad vraagt zich af of er uberhaupt sprake is van een overeenkomst tussen ABN Amro en Malhi en overweegt dat er een overeenkomst tussen de ABN Amro en het uitzendbureau is en dat er een overeenkomst is tussen Malhi en het uitzendbureau. Er is dus überhaupt geen overeenkomst tussen Malhi en ABN Amro en daarom kan er dus ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen ABN Amro en Malhi. 

Al met al kan bij de kwalificatievraag dus een checklist opgesteld worden:

1. Is er überhaupt een overeenkomst tussen partijen (ABN/Malhi)

2. Wat hebben partijen beoogd? (Diosynth)

3. Hoe hebben partijen feitelijke uitvoering gegeven aan de ovk? (BBO)

4. Overige stappen van Groen Schoevers:

4. elementen van 7:610 BW

5. sterke materiële instructiebevoegdheid.

6. maatschappelijke positie partijen.

Wat kosten advocaten arbeidsrecht?

Wij maken het online zoeken naar arbeidsrecht advocaten zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare arbeidsrecht advocaten vinden kan.

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht nodig?

Heeft u toch nog vragen? Bijvoorbeeld wie een goede advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht is of wie de goedkoopste arbeidsrecht advocaten zijn.

Zelfs in het weekend kunt u online in contact komen met onze arbeidsrecht advocaten.

En wilt u eerst rustig bekijken wat anderen over arbeidsrecht en uw situatie zeggen voordat u een advocaat arbeidsrecht inschakelt? Leest u dan gerust de artikelen over de Wet Werk en Zekerheid van de overheid 2015 en de aanpassingen in het arbeidsrecht sinds de Wet Werk en Zekerheid.

Lees verder...