Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat burenrecht

Advocaat burenrecht

Een advocaat burenrecht kan je helpen als buren jouw woongenot beperken of als plannen van uw buren uw woongenot afnemen en u hierdoor niet meer door een deur kunt met uw buren. Advocaten burenrecht helpen als uw buren een dakterras, dakraam of dakopbouw willen bouwen, maar ook als uw buren iets op of direct aan uw grond willen bouwen. Zeker ook bij het ontnemen van licht en uitzicht staat een advocaat burenrecht voor u klaar. Leest u dit artikel over burenrecht, dan weet u wat burenrecht inhoudt en wat onrechtmatige hinder op gebied van burenrecht is. Leer ook of het zin heeft om bezwaar te maken als uw buren een omgevingsvergunning voor aanbouw of verbouwing hebben aangevraagd bij de gemeente.

Wat is burenrecht?

Burenrecht is het geheel van wetten en regels met betrekking tot de verplichtingen van eigenaars van naburige rechten. Deze verplichtingen jegens de buren staan als wettekst in titel 4, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

In deze wetteksten is bijvoorbeeld bepaald dat het niet geoorloofd is om zonder toestemming binnen twee meter van de grenslijn met de buren bomen te hebben staan. Hierbij moet worden gerekend vanaf het midden van de voet van de boom. Voor heggen is deze afstand overigens maar een halve meter tenzij een plaatselijke verordening of plaatselijke gewoonte anders bepaalt. Overigens kunnen buren zich volgens dit recht niet verzetten tegen bomen of heggen die niet hoger zijn dan de scheidsmuur van de erven.

Is een advocaat burenrecht nodig?

Kijk altijd eerst samen met uw buren of er een onderling af te spreken oplossing mogeljk is. Kom je er samen niet uit? Dan vind je hier een advocaat burenrecht om je hierbij te ondersteunen en toe te werken naar een wenselijke uitkomst. 

Onrechtmatige hinder buren

Maar wat is onrechtmatige hinder? Veel voorkomende zaken voor onze advocaten burenrecht hebben te maken met onrechtmatige hinder. Bijvoorbeeld vanwege het ontnemen van licht of omdat zij de lucht vervuilen. 

Structureel vervuilen van lucht kan onrechtmatige hinder zijn dat valt onder het burenrecht. Denk hierbij aan stankoverlast door rookgasafvoer of een schoorsteen.

Veel van dergelijke hinder valt onder te verdelen in de categorieen die worden genoemd in artikel 37 boek 5 BW en artikel 6:162 BW.

Rumoer:

 • geluidsoverlast
 • verbouwing
 • dakterras

Onthouden van licht of lucht

 • hoogte erfafscheiding
 • hoogte bomen
 • hoogte heg
 • hoogte schutting
 • aanbouw erfgrens
 • bouwen op erfgrens
 • aanbouw (bijvoorbeeld: garage, bijgebouw of carport)
 • daktrerras, dakraam of dakopbouw
 • dakkapel en erfgrens
 • uitzicht en ontnemen licht en uitzicht

Stank, rook of gassen

 • rookgasafvoer
 • schoorsteen
 • garage

Onrechtmatige hinder komt voort uit de onrechtmatige daad welke staat in artikel 6:162 BW. Artikel 37 boek 5 BW bepaalt namelijk dat de eigenaar van een erf niet onrechtmatig hinder toe mag brengen door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Dergelijke zaken spelen vaak een grote rol bij de beslissing om een advocaat burenrecht in te schakelen.

Burenrecht omgevingsvergunning

Uw buren hebben bouwplannen en daarom hebben uw buren bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat om renovatie, verbouwing of aanbouw. Wat de reden ook is, je kijkt hier omdat je niet blij bent met de omgevingsvergunning aanvraag. Er is dan een aantal vereisten om te kijken of je met succes bezaar kunt maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan visuele privacy.

Visuele privacy binnen het burenrecht zinspeelt op artikel 50 boek 5 BW. Artikel 5:50 BW bepaalt dat het niet geoorloofd is om bijvoorbeeld ramen of balkons te hebben binnen twee meter van de grenslijn van het erf. Als er sprake is van verjaring heeft een beroep hierop geen zin meer overigens.

Overlast door buren

Geven de buren vaak feestjes en heb je vaak last van geluidsoverlast of hinder? Of heb je vragen over de Vereniging van Eigenaren (VVE)? De advocaat burenrecht kun je zoeken en vergelijken via www.LegalSpot.nl. Deze hebben de meest recente kennis, veel ervaring en kunnen je helpen om de situatie op te lossen.

Staat een heg of boom op de erfgrens of eroverheen? Is er zelfs sprake van een burenruzie vanwege recht van overpad, oftewel erfdienstbaarheid? Op LegalSpot.nl vind je binnen twee klikken de juiste advocaat burenrecht.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Buren kunnen elkaar helpen en bijstaan, maar vaak geven buren ook overlast en dan is het aan te raden om je juridisch goed te laten adviseren. Want een advocaat gespecialiseerd in erfdienstbaarheid kun je het beste zoeken via LegalSpot.nl. De advocaat burenrecht die je vindt op LegalSpot kun je namelijk gratis en vrijblijvend online een vraag stellen om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn.

Hoe kan een advocaat burenrecht helpen?

Krijg je te maken met een van onderstaande situaties, zoek dan niet verder en vindt hier de advocaat burenrecht die je hebt gezocht.

Rumoer:

 • geluidsoverlast
 • verbouwing
 • dakterras

Onthouden van licht of lucht

 • hoogte erfafscheiding
 • hoogte bomen
 • hoogte heg
 • hoogte schutting
 • aanbouw erfgrens
 • bouwen op erfgrens
 • aanbouw (bijvoorbeeld: garage, bijgebouw of carport)
 • daktrerras, dakraam of dakopbouw
 • dakkapel en erfgrens
 • uitzicht en ontnemen licht en uitzicht

Stank, rook of gassen

 • rookgasafvoer
 • schoorsteen
 • garage

Lees verder...