Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Collectief ontslag aanvragen

Collectief ontslag aanvragen is het collectief ontslag voor 20 werknemers of meer. Er gelden dan speciale regels en u moet zich houden aan het collectief ontslagrecht.

De procedure voor collectief ontslag kan lopen via het UWV, via de rechter of met wederzijds goedvinden. Welke route ook wordt gevolgd, u als werkgever moet zich houden aan de procedure voor collectief ontslag. 

Procedure collectief ontslag

Zoals hierboven vermeld zijn er duidelijke regels omtrent het collectief ontslag. Onze advocaten collectief ontslagrecht zijn echte specialisten en volledig op de hoogte van het nieuwe collectief ontslagrecht sinds de WWZ, de Wet Werk en Zekerheid.

Onze advocaten volgen altijd een duidelijk stappenplan en bespreken graag met u hoe dit stappenplan bij collectief ontslag ervoor zorgt dat u geen onnodig hoge vergoeding betaalt aan uw werknemers. Tegelijkertijd bespreken onze advocaten graag de mogelijkheden voor een sociaal plan met u.zodat duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt met de vakbonden en het risico op een kostbare procedure bij de kantonrechter wordt verkleind.

Wet Melding Collectief Ontslag

Denkt u als werkgever aan een collectief ontslag? Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan moet u zich houden aan de Wet Melding Collectief Ontslag.

De Wet Melding Collectief Ontslag geldt voor uw bedrijf als:

  • U wilt de dienstverbanden van 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden beëindigen
  • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen
  • De werknemers die u wilt ontslaan werken binnen een werkgebied

Bron: Collectief Ontslag UWV

Collectief ontslag vergoeding

Ook omtrent de vergoeding bij collectief ontslag adviseren wij u graag, dat voorkomt onnodig hoge vergoeding of transitievergoeding aan werknemers, maar door het juridisch correcte stappenplan dat wordt uitgevoerd gaat u ook procedures bij de kantonrechter uit de weg. Wij overleggen graag met u, maar als vakbonden zich mengen, kunnen wij ook daarmee de onderhandeling aangaan. Het inschakelen van een advocaat collectief ontslagrecht bespaart kosten, voorkomt procedures bij de kantonrechter waar dat kan en zorgt ook dat een goed sociaal plan kan worden opgesteld als dat nodig is.

 

Lees verder...