Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat contractenrecht

Advocaat contractenrecht

Een advocaat contractenrecht helpt bedrijven met contracten, voorwaarden en verbintenissen. Dit kan zijn met juridisch advies, maar ook om te bekijken of sprake is van wanprestatie en u mogelijk recht heeft op schadevergoeding vanwege verlies of gederfde winst.

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht. Artikel 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen ontstaan als dit uit de wet voortvloeit. Zo zijn er vijf manieren waarop een verbintenis kan ontstaan:

  1. onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW
  2. zaakwaarneming uit artikel 6:198 BW
  3. onverschuldigde betaling uit artikel 6:203 BW
  4. ongerechtvaardigde verrijking uit artikel 6:212 BW
  5. overeenkomst uit 6:213 BW

De overeenkomst is een rechtshandeling die zorgt voor een verbintenis. De wet bevat twee afdelingen in het Burgerlijk Wetboek die relevant zijn voor het contractenrecht. Dit zijn afdeling 6.5.2 en 6.5.4 BW. Hierin worden de totstandkoming van overeenkomsten bepaald en wordt aangegeven wat het rechtsgevolg van een overeenkomst is.

Advocaten gespecialiseerd in contractenrecht kunnen dus voor u bekijken wanneer u recht heeft op schadevergoeding en doen zij graag een schadeberekening voor u. Een advocaat contractenrecht raadpleegt hiervoor wetsartikel 6:96 Burgerlijk Wetboek. Als onderdeel van het verbintenissenrecht valt de schadevergoeding binnen het contractenrecht ook onder boek 6 BW.

Schadevergoeding binnen het contractenrecht

Het verbintenissenrecht bepaalt dat schadevergoeding bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Artikel 6:96 BW legt hierbij uit dat vermogensschade zowel geleden verlies als gederfde winst omvat. Artikel 96 boek 6 citerende:

Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  • redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Wat kosten advocaten contractenrecht?

Wij maken het online zoeken naar een advocaat contractenrecht zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare advocaten contractenrecht kunt vinden.

Maar u kijkt hier ook omdat u de kosten van een advocaat contractenrecht wilt weten. Uurtarieven liggen tussen de 100 en 250 euro. Maar schrik niet van uurtarieven. Onze advocaten spreken ook graag met u vooraf een vast tarief af.

Met een vast tarief van een advocaat contractenrecht weet u altijd vooraf waar u aan toe bent en maakt u nooit onverwacht hoge kosten.

Hoe kan een advocaat contractenrecht helpen?

Logischerwijs is het eerste antwoord dat een advocaat contractenrecht kan helpen met het opstellen en controleren van contracten. Maar hiermee zouden we ze tekort doen. Veel groter onderdeel van de praktijk van een advocaat contractenrecht is namelijk het adviseren van bedrijven rondom overeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van geschillen, maar zeker ook bij het oplossen van geschillen.

Want wanprestatie lijdt mogelijk tot schadevergoeding, maar het afbreken van onderhandelingen in de pre-contractuele fase kan zeker ook schadeplichtigheid van een van de contractpartijen met zich meebrengen.

Welke ervaringen hebben anderen?

Ervaringen van anderen met onze advocaten contractenrecht kunt u zien op deze pagina en op het persoonlijke profiel van onze advocaten. Uiteraard tonen onze advocaten hun eigen ervaringen, maar wij tonen ook ervaringen die hun cliënten met ze hebben gehad.

Op die manier krijgen onze nieuwe cliënten een eerlijk inzicht in de kwaliteiten van een advocaat contractenrecht en kunt u niet alleen kosten vergelijken, maar ook ervaringen van anderen lezen.

Goedkope advocaat contractenrecht

Wij maken het online zoeken naar een advocaat contractenrecht zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare advocaten contractenrecht vinden kan.

Lees verder...