Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Discriminatie op het werk en advocaat bij discriminatie op werk

Discriminatie op het werk is verboden. Het verbod op discriminatie is vastgelegd in de grondwet.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is de ongelijke behandeling van mensen. Het college voor de rechten van de mens legt uitgebreid uit wat discriminatie is. Bij discriminatie hoeft u niet alleen te denken aan racisme. Ook onterecht verschil maken tussen mensen op gebied van geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuiging of bijvoorbeeld handicap kan discriminatie zijn. En als discriminatie op de werkvloer plaatsvindt, dan kan dat heel vergaande gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers.

Als u discriminatie op de werkvloer wilt melden, dan kunt u dat doen bij het landelijk meldpunt discriminatie.

Discriminatie op het werk voorbeelden

Artikel 1 van de grondwet geeft voorbeelden van discriminatie. Iedereen die zich in Nederland bevindt moet in gelijke gevallen worden behandeld. Discriminatie is niet toegestaan op grond van bijvoorbeeld:

  • Godsdienst
  • Levensovertuiging
  • Politieke gezindheid
  • Ras
  • Geslacht
  • Seksuele voorkeur

Voorbeelden van hoe dit zich op de werkvloer kan uiten zijn verschillen in salaris tussen man en vrouw, maar ook door dagelijkse pesterijen en mislopen van een promotie.

Wat kan ik doen bij discriminatie op de werkvloer?

Bij discriminatie op de werkvloer is het altijd belangrijk om hier melding van te maken. Intern en extern. Als werkgever en werknemer kunt u ook een mediator of advocaat inschakelen om gezamenlijk toe te werken naar een betere werksituatie.

Lees verder...