Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat huiselijk geweld

Advocaat huiselijk geweld

In dit artikel over huiselijk geweld leggen we u kort en duidelijk uit wanneer een advocaat huiselijk geweld u kan helpen. Onze advocaten gespecialiseerd in huiselijk geweld kunnen zowel daders als slachtoffers bijstaan. Hoe een advocaat huiselijk geweld dit doet, leest u in dit artikel. Want als verdachte in een huiselijk geweld zaak wilt u 

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld de grootste vorm van geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld is al het geweld dat plaatsvindt in familiaire of huiselijke kring. Hierbij moet worden gedacht aan kindermishandeling, huiselijk geweld bij ouderen en geweld tegen mannen of vrouwen. Zoals partners en ex-partners. Overigen moet niet vergeten worden dat geweld van kinderen tegen hun ouders, oftewel oudermishandeling, ook onder huiselijk geweld valt.

Uiteraard moeten gevolgen voor het kind bijvoorbeeld ook niet worden onderschat.

Soorten huiselijk geweld

In Nederland onderscheiden we vijf soorten huiselijk geweld. Deze zijn:

  • kindermishandeling
  • ouderenmishandeling
  • eergerelateerd geweld, zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk
  • oudermishandeling
  • partnergeweld en ex-partnergeweld

Opvallend is, dat een vaak van maar 40 procent van alle huiselijk geweld incidenten aangifte wordt gedaan. Van de veertig procent gemelde incidenten, wordt maar in 20 tot 25 procent van de gevallen overgegaan tot aanhouding van de verdachte of dader van huiselijk geweld.

Overigens zijn de 65.000 gemelde geweldsincidenten in Nederland waarschijnlijk maar 12 procent van het totaal en dus het topje van de ijsberg.

Gevolgen huiselijk geweld

Naast letsel of emotionele schade kunnen slachtoffers van huiselijk geweld ook geïsoleerd raken. Dit kan voor stress en depressies zorgen bij het slachtoffer. Opvallend is dat er in Nederland elke maand iemand overlijdt als gevolg van huiselijk geweld.

Slachtoffer huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld kunt u dit het beste melden bij de politie via 0900-8844. Uiteraard kunt u ook langsgaan bij een politiebureau. Daarnaast is het noodzaak om eventueel letsel vast te leggen. Dit kunt u doen door uw huisarts te bezoeken.

Dader huiselijk geweld?

Bent u verdachte in een huiselijk geweld zaak? Als verdachte kan een aangifte huiselijk geweld tegen u ook grote invloed hebben op uw leven. Bent u het niet eens met de verdenking of bent u van mening dat het gaat om een valse aangifte, dan is het verstandig om deze verdenking aan te vechten. Onze advocaten huiselijk geweld staan u graag bij om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en om te voorkomen dat u veroordeeld wordt tot een hoge straf.

Als dader kan u namelijk niet alleen een huisverbod worden opgelegd als u huiselijk geweld heeft gepleegd. U mag dan tien dagen niet in de betreffende woning komen.

U moet er ook op letten dat u geen contact op mag nemen met het slachtoffer. De burgemeester bepaalt na deze periode van tien dagen of de termijn wordt verlengd met vier weken.

Als u zich niet houdt aan het verbod en toch contact legt of in het huis komt waaruit u geplaatst bent, dan kunt u tot twee jaar gevangenisstraf krijgen.


Het is niet altijd noodzakelijk dat er aangifte is gedaan van huiselijk geweld om te worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie kan ook ambtshalve overgaan tot vervolging. Dit betekent dat geen aangifte nodig is, maar dat het Openbaar Ministerie in samenwerking met de politie op de hoogte is gebracht van huiselijk geweld en meent dat er voldoende bewijs is om over te gaan tot vervolging zonder dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan.

Bent u dader of slachtoffer van huiselijk geweld? Bespreek dan de mogelijkheden met een advocaat gespecialiseerd in huiselijk geweld.

Lees verder...