Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat huurrecht Amsterdam

Onze advocaten huurrecht in Amsterdam staan zowel huurders als verhuurders bij op alle vlakken van het huurrecht. Hierbij gaat het eigenlijk voornamelijk over huurovereenkomsten welke zijn verankerd in Titel 4 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze titel is enkel gericht op huur en geeft in artikel 7:204 lid 1 BW aan wat de definitie is van huur:

“Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Wat kan een advocaat huurrecht in Amsterdam voor mij doen?

Een advocaat huurrecht van LegalSpot kan u bijstaan op gebied van het huren van woonruimte en huren van bedrijfsruimte. Met name op gebied van huur van bedrijfsruimte worden advocaten huurrecht niet enkel bij geschillen ingeschakeld, maar begeleiden zij ook project waarbij vastgoed wordt aangekocht om daarna te verhuren.

Verplichtingen verhuurder

Zoals we hierboven aangaven staan onze advocaten verhuurders op vele gebieden bij. Hierbij kunt u denken aan grote projecten en de huurovereenkomsten en algemene voorwaarden, maar ook op gebied van indeplaatsstelling of grootschalige onderhoudswerkzaamheden en renovatie. De wet geeft zowel de huurder als de verhuurder rechten en plichten. Hieronder vindt u de verplichtingen van de verhuurder:

  • Ter beschikking stelling van het gehuurde
  • Gebreken moeten worden verholpen op verlangen van de huurder
  • Woongenot verschaffen aan huurders

Verplichtingen huurder

Onze advocaten huurrecht helpen uiteraard ook huurders. Hierbij moeten we opmerken dat het inschakelen van een advocaat huurrecht in Amsterdam voor huurders vaak vergoed wordt als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. U kunt gewoon een van onze advocaten kiezen en aan uw rechtsbijstandsverzekering wat uw zaak inhoudt.

Huurders hebben ook verplichtingen. Dit zijn:

  • Huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen (dit is over het algemeen de huurprijs)
  • Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen
  • Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van de zaak dat is overeengekomen en als dit niet is afgesproken tot het gebruik waartoe de zaak naar zijn aard bestemd is

Wat zijn de kosten van een advocaat huurrecht in Amsterdam?

De vraag wat de kosten van een advocaat zijn was altijd een moeilijke. Maar dat is verleden tijd. Al onze advocaten zijn open over hun tarieven en bespreken graag uw zaak om te kijken tegen welke kosten zij u kunnen bijstaan. Hierbij kunt u denken aan een uurtarief, maar onze advocaten bieden ook vaak een vast tarief aan per oplossing.

Dit kunt u altijd vooraf bespreken zonder dat u kosten maakt. Omdat elke zaak verschilt kunnen we hier enkel de bandbreedte van de uurtarieven aangeven. Deze liggen tussen de 100 en 250 euro per uur.

Wie is de beste advocaat huurrecht in Amsterdam?

Wie de beste advocaten huurrecht in Amsterdam zijn is moeilijk te zeggen. De ene partij vindt kosten belangrijker dan ervaring of hoe snel een advocaat reageert op aanvragen.

Daarom hebben wij alle goede advocaten huurrecht in Amsterdam voor u op een rijtje gezet en hebben andere cliënten hun advocaat beoordeeld. Aan de hand van het profiel, het vergelijken van kosten en beoordelingen van anderen kunt u in enkele oogopslagen zien welke advocaat huurrecht in Amsterdam de beste is voor uw zaak.

Advocatenkantoor huurrecht Amsterdam

Een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in Amsterdam staat veel soorten partijen bij. Huurgeschillen van huurders met een gebrek aan hun huurwoning die bij de rechter willen afdwingen dat hun huis wordt gerenoveerd of dat het gebrek wordt verholpen, maar ook verhuurders die een huurder niet uit een woning of bedrijfsruimte krijgen.

Zoals gezegd gaat het binnen het huurrecht wel om de huurovereenkomsten en algemene voorwaarden, maar niet per se altijd om huurgeschillen. Onze advocaten gespecialiseerd in huurrecht begeleiden ook regelmatig grote bouwprojecten waarbij delen van gebouwen worden verhuurd aan bedrijven en andere delen worden verhuurd als woonruimte.

Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de bouw van nieuwe kantoren op de Amsterdamse Zuidas. Hier worden vaak nieuwe kantoren gebouwd die worden verhuurd aan advocatenkantoren of andere bedrijven. Maar steeds vaker worden gedeeltes van die torens ingericht als winkel, hotel, restaurant of appartementen. Als voor deze restaurants, hotels, winkels en appartementen huurders zijn gevonden moet hen wel een waterdichte huurovereenkomst kunnen worden aangeboden met op maat gemaakte algemene voorwaarden.
Bovenstaande is een goed voorbeeld van de werkzaamheden van onze advocaten gespecialiseerd in huurrecht in Amsterdam

Lees verder...