Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat internationaal familierecht Amsterdam

Internationaal familierecht advocaten in Amsterdam adviseren u als u of uw partner in het buitenland woont, maar ook als u of uw partner geen Nederlandse nationaliteit hebben kunnen onze advocaten internationaal familierecht in Amsterdam u helpen.

In dit artikel leggen we kort uit wat internationaal familierecht is en op welke gebieden onze advocaten u graag bijstaan.

Wat is internationaal familierecht?

Internationaal familierecht is het recht waar u mee te maken krijgt als u bijvoorbeeld Nederlands bent, maar in het buitenland woont en wilt scheiden of alimentatie betaalt of moet gaan betalen.  En als u een erfenis uit het buitenland ontvangt of juist zelf in het buitenland woont en bezittingen heeft in het buitenland, maar goed wilt regelen welk erfrecht van toepassing is op uw erfenis.

Wanneer kan een advocaat internationaal familierecht helpen?

Onze advocaten internationaal familierecht in Amsterdam kunnen u helpen als u of uw partner in het buitenland woont of als u of uw partner een buitenlandse nationaliteit heeft. En zoals hierboven al aangegeven is internationaal familierecht ook van toepassing als u bezittingen in het buitenland heeft. Of u nu in het buitenland woont of niet en of dit nu een tweede huis is of een bankrekening in het buitenland.

Het is belangrijk om te bekijken welk recht van toepassing is als er iets gebeurt. Als u gaat scheiden bijvoorbeeld en internationaal alimentatie moet betalen. Als u uw huwelijkse voorwaarden heeft vastgelegd in Nederland of het buitenland, maar u nu met een echtscheiding te maken krijgt.

Internationale echtscheiding

Een internationale echtscheiding verloopt net even anders dan een “gewone” echtscheiding waarbij beide partners in Nederland wonen. Als u en uw partner Nederlands zijn, maar niet in Nederland wonen, dan kan gewoon in Nederland en volgens Nederlands recht gescheiden worden. In gevallen waarbij u of uw partner niet Nederlands zijn, in Nederland wonen of wanneer het huwelijk niet in Nederland gesloten is, kan dit anders zijn. Ook moet apart worden gekeken of uw echtscheiding in het buitenland rechtsgeldig is in Nederland.

Krijgt u te maken met een internationale echtscheiding, dan helpen onze advocaten internationaal familierecht u graag goed en voordelig.

Internationale alimentatie

Gevolg van een echtscheiding is alimentatie. Dit kan kinderalimentatie en partneralimentatie zijn. En bij een internationale scheiding kan het betekenen dat u alimentatie in het buitenland moet gaan betalen. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om de alimentatie af te kopen. Hierbij moeten we opmerken dat het afkopen van alimentatie fiscaal aantrekkelijk kan zijn als u dit goed regelt, maar dat afkopen van kinderalimentatie nietig is.

Terug naar de internationale verplichting voor u om alimentatie te betalen. Hierbij kunnen problemen ontstaan. Als u alimentatie moet betalen of als u recht op alimentatie heeft.

Internationaal alimentatie betalen

Als u alimentatie moet betalen en uw ex-partner in het buitenland een instantie inschakelt om dit te innen, dan zal dat over het algemeen terechtkomen bij het LBIO. Het LBIO zal dit proberen te innen bij u. Als u dit weigert of niet kunt betalen, dan volgt mogelijk een rechtszaak. Dat is vervelend, maar kan toch goed aflopen.

Internationaal alimentatie innen

Als uw ex-partner geen alimentatie betaalt en woonachtig is in het buitenland, dan zult u de alimentatie internationaal moeten innen. Hiervoor is niet per se een advocaat nodig. Het LBIO kan voor u de procedure op zich nemen. In principe kan dit zonder dat u kosten maakt. Mocht er een gerechtelijke procedure of een deurwaarder in het buitenland nodig zijn, dan zijn er wel kosten aan internationale inning van alimentatie verbonden.

Internationale erfenis

Als u of uw partner bezittingen heeft in het buitenland, dan krijgt u vroeg of laat te maken met een internationale erfenis. Dus ontvangt u een erfenis uit het buitenland, dan is het verstandig om met een internationaal familierecht advocaat in Amsterdam te bespreken onder welk recht de erfenis valt. Is daarover wellicht wat opgenomen in het testament?

En wilt u er zelf eerder bij zijn. Omdat u wilt dat uw erfgenamen geen juridische kosten hoeven te maken met betrekking tot uw uiteindelijke internationale erfenis. Dan kunt u nu alvast een goede vermogensplanning opmaken. Hierbij worden uw bezittingen in Nederland meegenomen, maar bijvoorbeeld ook uw tweede huis in het buitenland of een bankrekening in het buitenland. Alle internationale vermogensbestanddelen worden besproken en waar mogelijk wordt vastgelegd welk recht van toepassing kan worden verklaard.

Internationaal familierecht Amsterdam

Onze internationaal familierecht advocaten in Amsterdam adviseren u graag. Bij internationale erfenissen, internationale alimentatie en als u uw echtscheiding internationaal wilt regelen. Bespreek met een internationaal familierecht advocaat in Amsterdam wat is bepaald in uw huwelijkse voorwaarden en wat dit betekent nu u gaat scheiden. En bent u onder gemeenschap van goederen getrouwd, maar woont u niet meer in Nederland, ook dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u bijstaan.

Lees verder...