Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Jeugdrecht advocaat Den haag

Onze jeugdrecht advocaten in Den haag helpen op gebied van jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Dit houdt in dat ze zoveel mogelijk opkomen voor de rechten van kinderen en de plek die minderjarige kinderen hebben volgens de Nederlandse wet. Bij jeugdrecht gaat het niet alleen om uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling of de omgangsregeling, maar dus ook om jeugdstrafrecht. Jeugdstrafrecht advocaten in Den haag helpen u en uw kind bij een strafrechtelijke vervolging en als een strafblad dreigt.

Wat is jeugdrecht?

Jeugdrecht is de nationale en internationale regelgeving die is gecodificeerd binnen het civiel recht en het strafrecht. Hierbij behelst het civiele gedeelte van het jeugdrecht de regels omtrent opvoedproblemen en probeert het daarbij op te komen voor de rechten van het kind tot 18 jaar. Hierbij kunt u denken aan regelgeving en beleid rondom uithuisplaatsingen en omgangsregelingen.

Het strafrechtelijke gedeelte noemen we in één woord jeugdstrafrecht. Binnen het jeugdstrafrecht praten we over de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar. Dit komt omdat kinderen onder de twaalf jaar in principe niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

In ernstige gevallen kunnen kinderen van 16 en 17 jaar ook volgens het volwassenenstrafrecht worden bestraft. Overigens kan het ook zo zijn dat personen tot 21 jaar volgens het jeugdstrafrecht worden bestraft.

Wat is het verschil tussen jeugdrecht en jeugdstrafrecht?

Het verschil tussen jeugdrecht en jeugdstrafrecht zit hem dus in het civiele en strafrechtelijke aspect. Jeugdrecht komt op voor de rechten en positie van kinderen die te maken krijgen met opvoedproblemen thuis of in hun omgeving en jeugdstrafrecht behandelt de situatie waarbij moet worden gekeken hoe kinderen tussen 12 en 18 jaar moeten worden gestraft. Als straffen binnen het jeugdstrafrecht onderscheiden we hoofdstraffen en bijkomende straffen.

Wat kosten jeugdrecht advocaten?

Elke zaak is anders. Ook die binnen het jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Maar wij snappen heel goed dat niet iedereen geld heeft voor een advocaat en dat toevoeging zeker binnen het jeugdrecht en jeugdstrafrecht een belangrijke rol speelt. Daarom kunnen jeugdrecht en jeugdstrafrecht advocaten van LegalSpot werken op basis van toevoeging, oftewel als pro deo advocaat jeugdrecht Den haag.

En komt u zelf niet in aanmerking voor toevoeging of pro deo? Dan kunt u altijd vooraf de kosten bespreken. Zo zijn onze advocaten jeugdrecht in Den haag altijd open en helder over kosten als uurtarieven, vaste tarieven per oplossing en eventuele kantoorkosten.

Omdat bij ons elke zaak online begint kunnen wij deze kantoorkosten lager houden dan andere advocaten jeugdrecht in Den haag.

Is een jeugdstrafrecht advocaat verplicht?

Ja, een jeugdstrafrecht advocaat is verplicht als uw kind een dagvaarding heeft gekregen en voor de kinderrechter moet verschijnen. U kunt dan zelf uw jeugdstrafrecht advocaat kiezen, maar u kunt ook door de rechtbank een advocaat laten toevoegen aan het proces.

Schadevergoeding jeugdstrafrecht

Met een goede advocaat komt het vaak voor dat uw kind wordt vrijgesproken of dat de zaak wordt geseponeerd. Seponeren betekent dat wordt afgezien van verdere vervolging van uw kind. In dergelijke gevallen heeft uw kind recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is over het algemeen niet hoger dan de kosten van een advocaat. Het dekt de kosten van de advocaten jeugdstrafrecht. dit is anders als uw kind ook onterecht heeft vastgezeten. Wilt u een schadevergoeding eisen nadat uw kind onterecht heeft vast gezeten? Ook dan helpen onze advocaten jeugdstrafrecht in Den haag.

Wat u moet weten over jeugdrecht in Den haag

Als u te maken krijgt met jeugdrecht of jeugdstrafrecht en u woont in Den haag, dan is het belangrijk om voor uzelf goed de situatie te omschrijven. U kunt deze situatie dan online voorleggen aan onze advocaten jeugdrecht in Den haag zodat zij kunnen kijken hoe zij u kunnen bijstaan. Bedenk bijvoorbeeld of het gaat om een dagvaarding voor de kinderrechter en het dus een relatief licht vergrijp betekent of dat uw kind moet verschijnen voor de meervoudige kamer en het gaat om een ernstig strafbaar feit.

Heeft het niet met jeugdstrafrecht te maken, maar met jeugdrecht en bent u ook betrokken als hoofdpersoon? Bijvoorbeeld omdat het gaat om gedwongen uithuisplaatsing, omgangsregeling of ondertoezichtstelling, neemt u dan gerust contact op met een jeugdrecht advocaat in Den haag om uw mogelijkheden te bespreken.

Lees verder...