Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat gespecialiseerd in letselschade

Advocaat gespecialiseerd in letselschade

Een advocaat gespecialiseerd in letselschade helpt mensen die slachtoffer zijn van een ongeval. Dit kan zijn met juridisch advies, maar ook met het berekenen of bepalen van de schadevergoeding.

Daarnaast kunnen advocaten gespecialiseerd in letselschade ook beoefenaars van een vrij beroep bijstaan als zij worden aangesproken door een cliënt of patiënt. Hierbij helpt de advocaat om te kijken of u verzekerd bent en wat de verzekering dekt. Ook kan worden gekeken welke procedure moet worden gestart als de verzekeraar dekking weigert.

Wat is letselschade?

Om uit te kunnen leggen wat letselschade is, pakken we de wet erbij. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek om precies te zijn en dan artikel 95 en artikel 106.

Artikel 95 geeft aan welke soorten schadevergoeding er zijn. Zo bestaat er vermogensschade en ander nadeel. Dat zijn dus materiële en immateriële schade. Dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

Wat is een letselschadevergoeding?

Het hierboven genoemde nadeel dat niet in vermogensschade bestaat heet dus immateriële schade. Als u benadeeld bent en immateriële schade heeft, dan wordt naar redelijkheid en billijkheid een schadevergoeding vastgesteld. De uitleg is een citaat uit artikel 6:106 BW en luidt als volgt:

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

  • indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
  • indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
  • indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

Wat kosten advocaten letselschade?

Wij maken het online zoeken naar advocaten gespecialiseerd in letselschade zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare advocaten letselschade kunt vinden.

Maar u kijkt hier ook omdat u de kosten van een advocaat letselschade wilt weten. Uurtarieven liggen tussen de 100 en 250 euro. Maar schrik niet van uurtarieven. Onze advocaten spreken ook graag met u vooraf een vast tarief af en bieden veelal ook de mogelijkheid aan om te werken op basis van No Cure No Pay.

Met een vast tarief weet u altijd vooraf waar u aan toe bent en maakt u nooit onverwacht hoge kosten.

Hoe kan een advocaat letselschade mij helpen?

Als u schade lijdt is de kans groot dat u zowel materiële als immateriële schade heeft. Het is duidelijk dat uw kleren kapot zijn of dat uw auto total loss is geraakt. Dit is materiële schade. Hieronder valt ook inkomen wat u misloopt of kosten die u maakt voor het ziekenhuis en die niet door uw verzekering worden gedekt.

Volgens het wetboek heeft iemand recht op een naar redelijkheid vast te stellen schadevergoeding indien:

  • De aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
  • Benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is aangetast;
  • Het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overleden familielid.

Wat kan ik als nabestaande bij letselschade doen?

Als u lichamelijk of geestelijk letsel oploopt heeft u recht op immateriële schadevergoeding. Oftewel, smartengeld. Voor nabestaanden is het goed om te weten dat zij ook aanspraak kunnen maken op smartengeld. In het gruwelijke Kindertaxi arrest werd een moeder smartengeld toegekend op basis van shockschade omdat zij geestelijk letsel overhield aan de confrontatie met een ernstig ongeval en de gevolgen daarvan waarbij haar dochter overleed terwijl zij niet direct getuige was van het daadwerkelijke voorval.

Smartengeld op basis van affectieschade is op dit moment (nog) niet mogelijk. Een benadeelde komt geen recht op schadevergoeding toe als haar levensgeluk afneemt omdat een ander gewond is geraakt of is overleden.

Welke ervaringen hebben anderen met advocaten letselschade?

Ervaringen van anderen met onze advocaten letselschade kunt u zien op deze pagina en op het persoonlijke profiel van onze advocaten. Uiteraard tonen onze advocaten hun eigen ervaringen, maar wij tonen ook ervaringen die hun cliënten met ze hebben gehad.


Op die manier krijgen onze nieuwe cliënten een eerlijk inzicht in de kwaliteiten van een advocaat letselschade en kunt u niet alleen kosten vergelijken, maar ook ervaringen van anderen lezen.

Lees verder...