Ik zoek een:

Advocaat milieurecht

Advocaat milieurecht

Een advocaat milieurecht helpt u als het gaat om licht-, lucht- en bodemverontreiniging. Als het gaat om een omgevingsvergunning, maar zeker ook als u bijvoorbeeld een veehouderij bent of als advies nodig is bij de aanleg van wegen en windturbines.

Wat is milieurecht?

Milieurecht is een breed rechtsgebied met een groot maatschappelijk raakvlak. Iedereen komt eigenlijk dagelijks met milieurecht in aanraking. Of het nu gaat om licht, lucht- en bodemverontreiniging door bedrijven of een omgevingsvergunning, de huidige bouwvergunning, of aanleg van wegen of windturbines bouwen. Wilt u uw veehouderij of varkenshouderij starten of uitbreiden? Milieurecht met haar milieurapport komen dan om de hoek kijken.

In dit artikel leest u wanneer onze advocaten milieurecht u kunnen helpen. Neem contact op. Een advocaat milieurecht bespreekt uw vraag graag vrijblijvend met u om te kijken hoe en voor welk tarief ze u kunnen helpen.

 • Milieurecht mer en milieueffectrapport
 • Wanneer ben ik mer-plichtig?
 • MER-beoordeling
 • Milieurecht advocaat

Milieurecht mer en milieueffectrapport

Het milieurapport, MER, is de beoordeling en manier van rapportage van een plan dat schade kan toebrengen aan het milieu. Er vindt in dergelijke gevallen een toets plaats. Deze toets heet Milieueffectrapportage (m.e.r). Aan de hand van de m.e.r. wordt een MER opgesteld.

MER staat voor Milieueffectrapport, m.e.r. staat voor milieueffectrapportage.

Kort gezegd is de milieueffectrapportage (mer) verplicht als u iets wilt bouwen of uitvoeren waarmee u het milieu kan schaden. Uitzonderingen worden eigenlijk alleen gemaakt als het noodzakelijk is voor de veiligheid van het volk. Daarom zal het in genoemde gevallen niet vaak voorkomen dat u niet mer-plichtig bent.

Als u mer-plichtig bent, maar ook als u niet mer-plichtig bent kunt u kiezen voor de milieueffectrapportage. Laat u hierbij begeleiden door een van onze advocaten.

Wanneer ben ik mer-plichtig?

Wanneer is uw plan of uitbreiding mer-plichtig? Wanneer geldt de mer-plicht voor u?  

De vaste regel voor de mer-verplichting is de mogelijke milieuschade die kan ontstaan. Bijvoorbeeld bij aanleg van energiecentrales, snelwegen, spoorlijnen of projecten die vallen onder onderstaande voorbeelden.

Mer-plichtige activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Mer-plicht woningbouw
 • Mer-plicht windturbines
 • Mer-plicht grondwateronttrekking (watervergunning)
 • Mer-plicht veehouderij
 • Mer-plicht varkenshouderij

MER-beoordeling

Heeft u een plan om een bedrijf te starten of wilt u uitbreiden? En valt uw plan bijvoorbeeld onder boven genoemde mer-plichtige voorbeelden?

Dan nog is de rapportage niet altijd verplicht. Zo gelden uitzonderingen voor windturbines en geldt een drempel voor mer-plicht van veehouderij of varkenshouderij.

Of een MER-beoordeling noodzakelijk is, leest u op de website van infomil. Ook kan een advocaat milieurecht u adviseren.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Valt uw project onder de mer-plicht, maar kunt u aantonen dat het onmogelijk is dat er schade voor het milieu ontstaat? Dan mag u volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Uitkomst van die beoordeling kan zijn dat u wel mer-plichtig bent of dat u niet mer-plichtig bent.

Advocatenkantoor milieurecht

Een advocaat milieurecht u helpen als u te maken krijgt met milieurechtzaken en verplichtingen. Omdat u milieunormen heeft overschreden of gewoon als u een bedrijf wilt beginnen of uw bedrijf wilt uitbreiden en u valt onder onze voorbeelden met betrekking tot de mer-plicht:

 • Mer-plicht woningbouw
 • Mer-plicht windturbines
 • Mer-plicht grondwateronttrekking (watervergunning)
 • Mer-plicht veehouderij
 • Mer-plicht varkenshouderij

Hoe kun je een advocaat milieurecht vinden?

 

Lees verder...