Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Ondertoezichtstelling

Wat is ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling, OTS, is de situatie waarbij uw kind gevaar loopt. Dit kan bij huiselijk geweld, maar ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen komt ook voor. Tot 1 januari 2015 regelde Jeugdzorg de ondertoezichtstelling. Nu regelt uw gemeente de ondertoezichtstelling als de kinderrechter deze heeft opgelegd.

Wanneer krijg je ondertoezichtstelling?

Ondertoezichtstelling wordt ingesteld als uw kind gevaar loopt binnen uw gezin. Bijvoorbeeld door huiselijk geweld of bij omgangsproblemen.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling is één ding, uithuisplaatsing gaat verder. Tijdens ondertoezichtstelling blijft uw kind over het algemeen thuis wonen. Mocht de situatie voor of tijdens ondertoezichtstelling zo ernstig bedreigend blijken te zijn voor het kind, dan kan de gezinsvoogd de kinderrechter verzoeken om het kind uit huis te plaatsen.

Voorlopige ondertoezichtstelling

Voorlopige ondertoezichtstelling vindt plaats als de situatie in uw gezin voor uw kind zeer bedreigend is en er direct gevaar is voor uw kind of kinderen. De kinderbescherming of gezinsvoogd zal de kinderrechter dan direct verzoeken om voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS). De kinderrechter zal dan oordelen en uw kind uit huis plaatsen.

De voorlopige ondertoezichtstelling wordt omgezet in gewone ondertoezichtstelling als na maximaal drie maanden blijkt dat de situatie voor uw kind niet verbeterd is.

Niet eens met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing?

Als u het niet eens bent met een (voorlopige) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, dan kunt u met een van onze advocaten bespreken of u hier wat tegen kunt doen. Dreigt ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, dan vindt u hier uw advocaat.

En wellicht is ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing niet te voorkomen, een goede begeleiden bij de rechtszaak of het gehele proces kan dan ook goed zijn.

 

Lees verder...