Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat portretrecht

Advocaat portretrecht

Advocaat portretrecht? Wij leggen u graag kort en duidelijk uit wanneer advocaten gespecialiseerd in portretrecht u kunnen helpen en of het zin heeft om een afspraak met een advocaat portretrecht te maken. Om die redenen beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat is portretrecht?
  • Heb ik een redelijk belang met mijn portretrecht bij publicatie?
  • Kan ik mijn portretrecht toestemming intrekken?
  • Hoe kan ik portretrecht afkopen?
  • Mijn portretrecht is geschonden. Kan ik een schadevergoeding eisen?

Wat is portretrecht?

Portretrecht is het recht dat iemand heeft op afbeeldingen waarop deze herkenbaar is. Het gaat hierbij om de vraag of iemand zichzelf kan herkennen in een afbeelding of portret of dat iemand anders u kan herkennen in de beeltenis. Het gaat bij portretrecht dus niet noodzakelijk om bijvoorbeeld een foto. Het kan heel goed zijn dat een tekening of karikatuur van u wordt verspreid waarin u zichzelf herkent of waarin anderen u herkennen.

Portretrechten moeten niet worden verward met auteursrechten. Afbeeldingen van bekende gebouwen zoals het Atomium, Erasmus brug of “bekende” dieren vallen niet onder portretrecht. Mogelijk vallen afbeeldingen hiervan wel onder auteursrecht. Maar dat valt dus niet onder het portretrecht.

Heb ik een redelijk belang met mijn portretrecht bij publicatie?

Om te kijken of uw portretrecht is geschonden, moeten eerst belangen worden afgewogen. Weegt het recht van de maker of van u als houder van het portretrecht zwaarder? Als het gaat om een nieuwsitem of politiebericht, dan kan het goed zijn dat publicatie van een afbeelding zwaarder weegt dan het portretrecht van degene op de afbeelding.

Maar wordt uw afbeelding in een negatief daglicht gebruikt? Of wordt uw afbeelding commercieel gebruikt in een reclame of op internet, dan weegt uw portretrecht zwaarder dan het auteursrecht. Waarbij het auteursrecht het recht inhoudt om eigen gemaakt werk te verveelvoudigen en uit te geven.

Kan ik mijn portretrecht toestemming intrekken?

Als u toestemming heeft gegeven aan een ander om een afbeelding van u te gebruiken is waarschijnlijk een vrijwaring of quitclaim opgesteld en ondertekend. Het komt helaas vaak voor dat deze erg vaag zijn en dat dus niet direct duidelijk is waar toestemming voor wordt verleend. Echter, u kunt de toestemming niet zomaar intrekken.

Hoe kan ik portretrecht afkopen?

Laten we voorop stellen dat afkopen van een portretrecht vaak helemaal niet nodig is. Maar wilt u afbeeldingen van mensen of een groepsfoto commercieel gaan gebruiken of wilt u zeker weten dat iemand later niet een onredelijke vergoeding wil, dan is het aan te raden om toestemming vast te leggen of een quitclaim op te stellen waarbij iemand afstand doet van portretrecht op betreffende afbeeldingen.

En bent u fotograaf of werkt u voor een reclamebureau? Dan is het heel belangrijk om alles goed vast te leggen. Als u hulp wilt om een goed contract op te stellen of om een voorbeeld contract te laten opstellen zodat u altijd afspraken kunt maken met mensen die u fotografeert.

Mijn portretrecht is geschonden. Kan ik een schadevergoeding eisen?

Als u een redelijk belang heeft en er is onrechtmatige gebruik gemaakt van uw portretrecht, kunt u een schadevergoeding eisen. Over het algemeen zal het hierbij niet om grote bedragen gaan. Dit verandert als u bekend bent of als een afbeelding van u geld waard is omdat u bijvoorbeeld model bent.

De rechter zal dan kijken hoe uw afbeelding is gebruikt en of het portretrecht onrechtmatig is gebruikt. Als dit vast staat en de vraag is beantwoord of u een redelijk belang heeft moet worden bepaald of een schadevergoeding moet worden toegekend en natuurlijk wat de hoogte van een schadevergoeding bij inbreuk op portretrecht moet zijn.

Is uw afbeelding commercieel gebruikt en had u mogelijk een vergoeding kunnen ontvangen voor gebruik van uw foto? Dan heeft u een commercieel belang bij gebruik van uw portretrecht. Aan de hand daarvan kan de schadevergoeding goed worden bepaald en ook zeker hoger uitvallen dan wanneer het niet gaat om commercieel gebruik en u geen commercieel belang heeft bij onrechtmatig gebruik van uw portretrecht.

Lees verder...