Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat ruimtelijke ordening

Onze advocaten gespecialiseerd in ruimtelijke ordening helpen particulieren en bedrijven als onduidelijkheid bestaat over ruimtelijke ordening. Zo kan een advocaat ruimtelijke ordening u bijstaan bij een bezwaarprocedure of beroepsprocedure met betrekking tot ruimtelijke ordening, maar ook adviseren op gebied van projectontwikkeling.

Wat u moet weten over ruimtelijke ordening

De overheid heeft de Wet Ruimtelijke Ordening ingesteld ter bevordering van een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Dit omdat het wenselijk is nieuwe regels te geven omtrent de ruimtelijke ordening teneinde de positie van het bestemmingsplan te versterken, de doelgerichtheid en doeltreffendheid van het ruimtelijk beleid te vergroten en de ruimtelijke regelgeving te vereenvoudigen.

Wij zijn landelijk goed vertegenwoordigd en onze advocaten ruimtelijke ordening vindt u dan ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Hilversum, Woerden en Nieuwegein. Overigens zijn wij ook in Limburg aanwezig met een advocaat ruimtelijke ordening.

Bouwvergunning of omgevingsvergunning

Sinds 2010 hoeft u geen bouwvergunning meer aan te vragen als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren. Maar u kunt niet zomaar aan de slag hoor. Ook al is de bepaling tegenwoordig ruimer en mag u tot wel 4 meter aanbouwen in plaats van de  2,5 meter die het was voor 2014. Het is goed mogelijk dat u wel een vergunning nodig heeft. Bouwvergunningen vallen tegenwoordig onder de omgevingsvergunning. Toch wordt een dergelijke aanvraag vaak afgewezen. Tijdens de bezwaarprocedure of beroepsprocedure kan het verstandig zijn om advies van een advocaat met specialisatie ruimtelijke ordening in te winnen.

Bestemmingsplan

Een omgevingsvergunning kan worden geweigerd als het in strijd is met het bestemmingsplan. Dit is vervelend, maar gelukkig kunt u tegen een dergelijk besluit bezwaar maken. Maar het kan ook zijn dat niet u degene bent die gaat verbouwen, maar dat uw buurman dat is en dat zijn vergunningsaanvraag inmiddels is toegewezen. Daar kunt u bezwaar tegen maken. Maar waarschijnlijk zal de buurman zo snel mogelijk beginnen met verbouwen. Dit is waarschijnlijk onwenselijk als u van mening bent dat de toekenning van de vergunning onterecht is. Bijvoorbeeld omdat de schade die zal ontstaan onomkeerbaar is. U heeft dan de mogelijkheid om de start van de bouw of verbouw tegen te houden, maar u moet dan natuurlijk snel zijn. Hiervoor staat dan de voorlopige voorziening van de rechter in kort geding voor open.

En let op, is uw vergunning toegewezen, maar loopt een bezwaarprocedure hiertegen van een van uw buren? Dan loopt u een risico als u al start met de bouw of verbouw, want als het bezwaar slaagt, dan moet u de schade ongedaan maken en bijvoorbeeld uw aanbouw weer afbreken.

Exploitatieplan

Een exploitatieplan is opgenomen in het bestemmingsplan en bevat:

 1. een kaart van het exploitatiegebied;
  een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied;
 2. een exploitatieopzet, bestaande uit:
  1° voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor de toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden;
  2° een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen;
  3° een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1° tot en met 3° bedoelde ramingen;
  4° een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;
  5° voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;
  6° de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

Projectontwikkeling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ruimtelijke Ordening en kennen alle ins en outs van de Wet Ruimtelijke Ordening. Daarom worden zij vaak betrokken bij projectontwikkeling. Ook staan wij projectontwikkelaars bij met betrekking tot de kostenverdeling binnen een plangebied en als een projectontwikkelaar juridisch advies nodig heeft op gebied van Ruimtelijke Ordening.

Onteigening

Onteigening kan plaatsvinden als de overheid een andere bestemming heeft voor een locatie maar niet de eigenaar van de grond is. De overheid (gemeente, provincie of andere overheidsinstelling) moet dan wel een tastbaar bouwplan hebben voor de te onteigenen locatie. De overheid zal in eerste instantie proberen om de onteigeningsprocedure te vermijden door een schadevergoeding voor te stellen.

Als de schadevergoeding wordt afgewezen zal een onteigeningsprocedure worden gestart. De rechter zal dan toetsen of de grond onteigend kan worden. Dit, in combinatie met het Koninklijk besluit tot onteigening, maakt de weg vrij voor de feitelijke onteigening.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u in cassatie.

Heeft u een woonboot, dan zal uw woonboot niet onteigend worden. Uw woonboot is namelijk geen onroerende zaak. Omdat het wel een registergoed is, zal de verlener van de vergunning worden verzocht om deze in te trekken of niet te verlengen. Als eigenaar van een woonboot kunt u wel bezwaar maken tegen onteigening van uw woonboot. Wordt uw bezwaar afgewezen, dan kunt u nog in beroep en in hoger beroep tegen onteigening van uw woonboot of woonark.

Wat kost een advocaat ruimtelijke ordening?

De kosten van een advocaat ruimtelijke ordening zijn bij ons altijd vooraf duidelijk. Zo bieden onze advocaten voordelige uurtarieven, maar ook aantrekkelijke vaste tarieven. Legt u uw situatie online uit aan een van onze advocaten op deze pagina, dan kunnen zij direct met u bespreken wat uw mogelijkheden zijn. Daarnaast maken zij graag voor u een schatting van de kosten of spreken ze een vaste prijs met u af.

Zo voorkomt u dat u onverwacht hoge kosten maakt en weet u altijd vooraf waar u aan toe bent.

Samenvattend: Wanneer kunt u advocaten Ruimtelijke Ordening inschakelen?

Onze advocaten gespecialiseerd in ruimtelijke ordening kunnen particulieren en bedrijven bijstaan. Dus bent u projectontwikkelaar en krijgt u te maken met ruimtelijke ordening binnen de projectontwikkeling of willen uw buren gaan bouwen of verbouwen en wilt u bezwaar maken tegen de goedkeuring van hun vergunning?

Zelfs als u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze is afgewezen kan een advocaat ruimtelijke ordening u helpen om bezwaar te maken en uiteindelijk in beroep te gaan.

Wij zijn landelijk goed vertegenwoordigd en onze advocaten ruimtelijke ordening vindt u dan ook in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Hilversum, Woerden en Nieuwegein. Overigens zijn wij ook in Limburg aanwezig met een advocaat ruimtelijke ordening.

Lees verder...