Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

TOM zitting advocaat

Een TOM-zitting advocaat helpt u bij de zitting waarvoor de Officier van Justitite u heeft uitgenodigd als u een strafbaar feit heeft begaan. 

En waar u in Nederland een advocaat bij een TOM zitting nodig heeft. U vindt ons overal. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Groningen.

Wat houdt een TOM zitting in?

De TOM-zitting is een bijzondere zitting bij de rechtbank of op het parket. De zaak zal worden behandeld tijdens deze zitting en beslist zal worden of u een straf wordt opgelegd of dat uw zaak wordt geseponeerd.

Wordt uw zaak geseponeerd, dan kan het wel zo zijn dat dit sepot voorwaardelijk is. Begaat u alsnog een strafbaar feit dat in lijn ligt met het eerdere vergrijp, dan moet u toch voor de rechter verschijnen.

Heeft u een uitnodiging voor een TOM-zitting ontvangen. Dan is dat natuurlijk vervelend, want de Officier van Justitie wil u dan een straf opleggen. 

De dagvaarding die u ontvangt heet een uitnodiging. Bij de TOM-zitting is geen rechter aanwezig.

Een TOM-zitting kan onderstaande straffen opleveren:

 • Taakstraf                    (Werkstraf of leerstraf)
 • Geldboete
 • Combinatie van taakstraf en geldboete

Wij raden u aan om een advocaat in te schakelen. Dit is misschien niet verplicht, maar accepteren van het voorstel van de Officier levert u wel een strafblad op. En dat is het laatste wat u wilt. 

Al is het alleen maar omdat het gevolgen heeft voor uw carriere en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Kosten TOM zitting advocaat

De kosten voor een TOM-zitting advocaat kunt u bij ons altijd vooraf bespreken. En heeft u geen geld of vermogen, dan komt u bij een TOM-zitting in aanmerking voor een advocaat op basis van toevoeging. Een "pro deo advocaat" helpt u dan om te bekijken of de zaak kan worden geseponeerd of dat moet worden ingezet op vrijspraak.

Leg online uw situatie voor aan onze advocaten gespecialiseerd in TOM-zittingen en bespreek de kosten om u bij te laten staan bij de zitting.

Strafbare feiten TOM zitting

Onderstaande feiten kunnen leiden tot een TOM-zitting:

 • Diefstal
 • Winkeldiefstal
 • Eenvoudige mishandeling
 • Openlijke geweldpleging
 • Bedreiging
 • Belediging van een ambtenaar in functie
 • Vandalisme of vernieling
 • Drugsdelicten
 • Belaging
 • Hennepkwekerij

TOM zitting transactie

Tijdens de TOM-zitting wordt u een transactievoorstel gedaan. Dit betekent dat de Officier van Justitie zonder tussenkomst van een rechter een voorstel doet aan u om verdere vervolging via de rechter te voorkomen.

Het probleem hierbij is echter, dat u vaak een onnodig hoge straf krijgt terwijl u met behulp van een advocaat aan had kunnen sturen op een sepot of vrijspraak.

Een sepot of seponering is de beslissing van de Officier van Justitie om het strafbaar feit niet te vervolgen. Het is anders dan vrijspraak, omdat vrijspraak betekent dat uw schuld niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

TOM zitting vrijspraak

De TOM-zitting gaat over een strafbeschikking of OM-afdoening. De strafbeschikking is de straf die de Officier van Justitie u oplegt zonder tussenkomst van de rechter.

De uitkomst van een TOM-zitting is dus geen vrijspraak, maar een sepot, transactievoorstel of strafbeschikking. 

Wilt u vrijspraak, dan zult u tegen de strafbeschikking of het transactievoorstel in verzet moeten gaan. De termijn om in verzet te gaan tegen een beschikking is veertien dagen nadat u de beschikking heeft ontvangen.

En waar u in Nederland een advocaat bij een TOM zitting nodig heeft. U vindt ons overal. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Groningen.

Lees verder...