Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat tuchtrecht

Advocaat tuchtrecht Onze advocaten gespecialiseerd in tuchtrecht helpen u als beroepsbeoefenaar als u te maken krijgt met het tuchtrecht en een tuchtrecht advocaat nodig heeft.

Bent u arts of werkt u in de gezondheidszorg? Of werkt u als advocaat, accountant, notaris of bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarder? Onze advocaten tuchtrecht helpen u graag.

Wij staan voornamelijk vrije beroepsbeoefenaars bij. Dus artsen, advocaten, accountants, notarissen of gerechtsdeurwaarders. We adviseren van gezondheidszorg en belastingadviseur tot notarissen en defensie.

We staan dus meerdere vrije beroepsbeoefenaars bij in het tuchtrecht. Lees daar meer over in onderstaande artikelen:

In onze artikelen over het tuchtrecht leest u meer dan in dit artikel. In dit artikel leest u kort waarbij wij helpen:

  • Tuchtrechtprocedure
  • Tuchtrecht banken
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Santies tuchtrecht
  • Aangeklaagd en tuchtrecht
  • Tuchtrechtszaak starten

Tuchtrechtprocedure

De tuchtrechtprocedure. Wanneer heb ik een advocaat tuchtrecht nodig? Een vraag die onlangs werd gesteld via LegalSpot.nl en daarom nu kort behandeld wordt. Een tuchtrecht advocaat heeft u nodig als u een beroepsbeoefenaar bent waar tuchtrecht op van toepassing is en u wordt aangeklaagd. Dit geldt voor vrije beroepen.

Dus als u advocaat, notaris, accountant bent of valt onder medisch personeel in de gezondheidszorg zoals artsen, een verpleegkundige of de zorg. Bij medisch tuchtrecht gaat het overigens niet alleen om artsen. Apothekers, tandartsen, ambulancepersoneel, psychiaters, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen vallen ook onder tuchtrecht.

Tuchtrecht banken

Werkt u in de bankensector en legt u voor 1 april 2015 de eed af? Dan kan het voorkomen dat u in de toekomst te maken krijgt met tuchtrecht voor banken en de nieuwe regelgeving rondom tuchtrecht in de bankensector vanaf 2015.

Bent u inmiddels aangesproken of wilt u nu alvast in gesprek met onze tuchtrecht advocaat om u voordelig te laten adviseren mocht het zover komen? Neem gerust contact met ons op.

Beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren komt ook bij andere beroepen voor. Denk hierbij aan curatoren, makelaars, deurwaarders of belastingadviseurs. Naast hierboven genoemde tuchtrechtspraak voor vrije beroepen kunnen ook civiele zaken of strafzaken worden aangespannen tegen (vrije) beroepsbeoefenaars.

Advocaten tuchtrecht zijn vaak ook gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en de daarbij horende aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren. Dit kunt u altijd vooraf gratis en vrijblijvend online vragen aan de advocaten.

Sancties tuchtrecht

Uiteraard moeten (vrije) beroepsbeoefenaar zicht aan de wet houden, maar als een (vrije) beroepsbeoefenaar wordt aangesproken via het tuchtrecht, dan kunnen er verschillende extra soorten sancties volgen.

Sancties als gevolg van tuchtrecht zijn bijvoorbeeld:

  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Schorsing
  • Schrappen (beoefenaar mag beroep nooit meer uitoefenen)

Aangeklaagd en tuchtrechtzaak

Als u wordt aangeklaagd en een tuchtrechtzaak dreigt, dan kan dat door een van uw cliënten, patiënten of nabestaanden gebeuren, maar ook door het tuchtcollege of tuchtraad van uw beroepsgroep.

Tuchtrechtzaak starten

Wilt u uw arts aanklagen? Of uw notaris, advocaatof accountant aanklagen? Dan is het zeker ook aan te raden om een advocaat gespecialiseerd in tuchtrecht in te schakelen.

Deze advocaat zal met u bespreken wat de mogelijkheden zijn, of u een zaak heeft en of uw arts aanklagen of de notaris, accountant of advocaat daadwerkelijk zinvol is.

Lees verder...