Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Advocaat verzekeringsrecht

Advocaat verzekeringsrecht

Een advocaat verzekeringsrecht van LegalSpot is er voor particulieren en bedrijven. Omdat uw verzekeraar dekking weigert of omdat uitbetaling van schade wordt geweigerd en u daarom vergoeding van de schade misloopt of het risico loopt dat toekomstige schade niet zal worden vergoed.

Daarnaast komt het helaas ook veel te vaak voor dat een tussenpersoon of assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. In dergelijke gevallen kunt u advocaten gespecialiseerd in verzekeringsrecht inschakelen.

Verzekeraars die dekking weigeren omdat ze van mening zijn dat er een onjuiste voorstelling van zaken was of omdat ze niet op de hoogte waren van alle essentiële feiten kunnen ook via een advocaat verzekeringsrecht worden aangesproken als hierdoor een conflict met de verzekeraar dreigt.

Verzekeringsrecht eigen schuld

Verzekeraars stellen over het algemeen erg snel dat de eigen schuld van een verzekeringnemer ervoor zorgt dat schadevergoeding door de verzekeraar in zijn geheel kan worden uitgesloten. Een advocaat verzekeringsrecht helpt dan, want dat dit voor verzekerde particulieren en bedrijven kan zorgen voor een enorm financiële strop als een beroep wordt gedaan op de verzekering moge duidelijk zijn.

Onze advocaten verzekeringsrecht bepleiten dat een gedeeltelijke uitkering van een schadevergoeding mogelijk moet zijn. Ook al is sprake van (gedeeltelijke) eigen schuld. Dus als uw verzekeraar van mening is dat u door eigen schuld geen recht heeft op uitkering van een schadevergoeding, is het verstandig om eens contact op te nemen met een advocaat verzekeringsrecht. Wij bekijken of de schade volledig is ontstaan door eigen schuld of dat maar gedeeltelijk sprake is van eigen schuld binnen het verzekeringsrecht en u dus toch recht kunt houden op gehele of gedeeltelijke uitkering van een schadevergoeding door uw verzekeraar.

Verzekeringsrecht eigen gebrek

Een eigen gebrek kan ervoor zorgen dat schadevergoeding door de verzekeraar uitgesloten wordt. Het eigen gebrek is dan ook een bijzonder stuk verzekeringsrecht. Lijdt u schade door een eigen gebrek, dan hoeft de verzekeraar dit niet te vergoeden. Hierbij moet u denken aan het gebruik van verouderde en versleten producten of producten van slechte kwaliteit waardoor schade ontstaat.

Gevolgschade verzekeringsrecht

Een voorbeeld van een eigen gebrek kan liggen in het gebruik van huishoudelijke apparaten. Als uw waterkoker kortsluiting maakt kan brand ontstaan. Brand door deze kortsluiting uw hele keuken uit, dan is sprake van gevolgschade. De schade door het eigen gebrek aan de waterkoker wordt niet gedekt. Oftewel, u krijgt uw waterkoker niet vergoed. Maar de gevolgschade die is ontstaan in de vorm van een afgebrande keuken, wordt wel vergoed. Vaak is hier veel onduidelijkheid over, zodat een advocaat verzekeringsrecht nodig is.

Verzekeringsrecht tussenpersoon

Een tussenpersoon of assurantietussenpersoon heeft een zorgplicht. Dat niet iedere tussenpersoon bekend is met het verzekeringsrecht, blijkt steeds vaker. Zo komt het voor dat men behoorlijk onderverzekerd is of dat een tussenpersoon een klant adviseert met betrekking tot een belegging.

De zorgplicht van de tussenpersoon of assurantietussenpersoon heeft gevolgen tijdens, maar ook na de overeenkomst. Als de tussenpersoon zijn zorgplicht schendt kan deze aansprakelijk worden gesteld en worden verplicht om een schadevergoeding te betalen. Om fouten in de juridische procedure te voorkomen is het inschakelen van een advocaat verzekeringsrecht verstandig.

Wanneer is een advocaat verzekeringsrecht nodig?

Heeft u als particulier of bedrijf een conflict met uw verzekeraar? Omdat uw verzekeraar schade weigert uit te keren of omdat de verzekeraar dekking weigert? Misschien heeft uw tussenpersoon zijn zorgplicht geschonden door foutief advies en heeft u dat een vermogen gekost.
Onze advocaten verzekeringsrecht en advocatenkantoren gespecialiseerd in verzekeringsrecht helpen u voordelig en snel.

Lees verder...