Aanbetaling faillissement

Aanbetaling kwijt na faillissement

U heeft een aanbetaling gedaan, maar de verkoper of opdrachtnemer gaat failliet of voor hem is een faillissement aangevraagd voordat de dienst of het product is geleverd. Het is dan verstandig om u als schuldeiser te melden bij de curator. Als de curator aangeeft dat niet meer geleverd gaat worden is de kans klein dat u uw geld terugkrijgt. U bent uw aanbetaling dan kwijt na faillissement.

Aanbetaling terugvorderen bij faillissement

Heeft u nog niet betaald, maar is er ook nog niet geleverd? Spreek dan met de curator af dat u betaalt zodra er geleverd wordt. Mocht u iets ter reparatie hebben afgegeven, dan is het zaak dat u het product ophaalt. Is het gerepareerd? Dan moet u dat wel gewoon betalen.

Aanbetaald maar nog niet geleverd

Heet u een aanbetaling gedaan, maar is nog niet geleverd en gaat het bedrijf failliet? Dan kan het zijn dat de curator de bestelling alsnog levert, ook kan het zijn dat er een doorstart via de prepack methode plaatsvindt. U moet dan wellicht ook gewoon betalen, maar bent u aanbetaling niet kwijt.

Heeft u iets besteld, bijvoorbeeld van grote waarde, maar deze nog niet aanbetaald of volledig betaald? Dan heeft u een iets gunstiger positie. U moet dan in overleg treden met de curator. Ook kan het zijn dat de curator contact opneemt met u. Spreek dan af dat u best wilt betalen, maar pas zodra levering heeft plaatsgevonden.

Wilt u een aanbetaling terugvorderen of een bedrijf juist failliet laten verklaren? Neem dan contact met ons op. Dit kan overigens ook als u een bedrijf wilt kopen van de curator of als u een bedrijf uit faillissement wilt kopen. Voor juridisch advies kunt u altijd bij ons terecht.