Hoe werkt aansprakelijkheid van een aannemer?

Aansprakelijkheid aannemer

Een aannemer aansprakelijk stellen begint met een sterke juridische brief.

De aansprakelijkheid van een aannemer komt voort uit het Burgerlijk Wetboek. Maar hoe kunt u een aannemer aansprakelijk stellen als hij een fout heeft gemaakt en u schade lijdt door verborgen gebreken. En wat is de termijn waarbinnen aansprakelijkheid van de aannemer blijft bestaan?

Om antwoord te kunnen geven op al deze vragen beginnen we met het antwoord op de vraag waarom een aannemer aansprakelijk is en waar deze aansprakelijkheid uit voortkomt.

Contractuele aansprakelijkheid aannemer

De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer komt voort uit de aannemingsovereenkomst. Dit is het contract dat de aannemer sluit met de opdrachtgever. Ondanks dat een aannemer kan proberen om aansprakelijkheid voor hem bekende verborgen gebreken uit te sluiten is dat niet mogelijk.

Aansprakelijkheid aannemer termijn

Artikel 758 van boek 7 Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer het risico overgaat van de aannemer op de opdrachtgever. De opdrachtgever is de partij die de aannemer opdracht geeft iets te bouwen of verbouwen.

Zodra de aannemer aan de opdrachtgever doorgeeft dat het werk klaar is en kan worden opgeleverd moet de opdrachtgever binnen een redelijke termijn aangeven of de oplevering wordt aanvaard of dat oplevering wordt geweigerd. Als oplevering wordt geweigerd vanwege gebreken, dan moet wel worden aangegeven wat de gebreken zijn.

Na deze oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Dit betekent dat als u een aannemer dan niet meer aansprakelijk kunt stellen voor gebreken die u bij oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Dit gaat dan dus om zichtbare gebreken en niet om verborgen gebreken bij oplevering.

Hier zijn uitzonderingen op.

Aansprakelijkheid aannemer na oplevering

Het risico van het werk gaat na oplevering weliswaar over op de opdrachtgever, maar het kan zijn dat er toch sprake is van aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering.

Hiervan is sprake als er bijvoorbeeld schade is door ondeugdelijke uitvoering van het werk die te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van door de aannemer gebruikte materialen. Hierbij kan worden gedacht aan te goedkope kwaliteit bouwmaterialen of een constructiefout.

Constructiefout

Bij constructiefouten moet overigens ook worden gekeken of de architect aansprakelijk kan worden gesteld. De aannemer is in principe aansprakelijk voor een constructiefout, maar als de architect de fout redelijkerwijs eerder had kunnen ontdekken kan de architect ook aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid aannemer en onderaannemer

De aannemer is aansprakelijk voor fouten van de onderaannemer. De aannemer is weliswaar bevoegd om een onderaannemer werkzaamheden te laten uitvoeren, maar hierbij houdt de aannemer wel de aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid aannemer verborgen gebreken

Ondanks dat het risico bij oplevering overgaat van de aannemer op de opdrachtgever, gaat dit niet op voor verborgen gebreken. De aannemer blijft aansprakelijk voor schade bij verborgen gebreken. Een greep van zaken waarbij vaak verborgen gebreken voorkomen zijn:

  • Lekkage
  • Riolering
  • Sanitair
  • Vochtproblemen
  • Verbouwing
  • Zwembad

Vaak heeft dit te maken met een bouwfout of verkeerd gebruik van materialen.

Schade

Heeft u schade geleden door uw aannemer? Dan is het van belang dat u de aannemer in gebreke stelt. Let er wel op, dat u de aannemer hierbij de mogelijkheid geeft om de schade te herstellen. Stel een termijn binnen welke de aannemer de schade moet hebben hersteld voordat u een andere partij inschakelt om de schade te laten herstellen.

En wilt u niet meer met uw aannemer werken omdat het vertrouwen in hem weg is of omdat hij nergens op reageert? Schakel dan een van onze advocaten bouwrecht in.

Schade buren

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door uw buren. En dan in dit geval door bijvoorbeeld een verbouwing van uw buren. U kunt de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. Als u niet weet of uw buren of de aannemer van de buren de schade heeft veroorzaakt, dan is het zaak om direct uw buren in te lichten en aansprakelijk te stellen.

Het is echter nog niet zo gemakkelijk om de schade vergoed te krijgen. U moet namelijk bewijzen dat de schade is ontstaan door de verbouwing bij uw buren. Lukt dit niet, dan zal uw schade niet vergoed worden.

Aannemer aansprakelijk stellen

Een aannemer aansprakelijk stellen voor schade of schade door de buren bij hun verbouwing doet u het liefst met een jurist bouwrecht of advocaat gespecialiseerd in bouwrecht. Deze kunnen u begeleiden bij de procedure, maar zorgen er ook voor dat voldoende bewijs wordt verzameld, dat de juiste termijnen worden gebruikt en vergroten daarmee uw kans dat de schade wordt hersteld en dat door u gemaakte kosten worden vergoed.