Aansprakelijkheid bestuurder

Aansprakelijkheid bestuurder

Door externe aansprakelijkheid kan je als bestuurder verantwoordelijk worden gehouden en persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden. 

Om de aansprakelijkheid van een bestuurder uit te leggen en de mogelijkheden voor u als bestuurder, aandeelhouder of schuldeiser te bespreken met ons leggen we hier het volgende uit:

  • Aansprakelijkheid bestuurder
  • Benadeling schuldeiser door bestuurder en aansprakelijkheid
  • Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder
  • Ernstige verwijtbaarheid bestuurder
  • Redelijkheid en billijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover individuele aandeelhouder
  • Aansprakelijkheid in concernstructuur

Benadeling schuldeiser door bestuurder

Een belangrijk arrest dat hier duidelijkheid over geeft is Ontvanger/Roelofsen. In dit geval wist de betrokken bestuurder, of had de bestuurder redelijkerwijs behoren te begrijpen dat bij het aangaan van verbintenissen, de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en ook geen verhaal zou bieden.

Zoals gezegd in ons andere artikel over bestuurdersaansprakelijkheid, is de maatstaf ernstig verwijt. Bij ernstige verwijtbaarheid van handelen van een bestuurder kan deze mogelijk persoonlijk worden aangesproken. Let op, het betreft hier niet direct het ontslag van een statutair bestuurder. Het gaat om aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld bij ernstige verwijtbaarheid..

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder

Dit houdt in, dat bij benadeling van de schuldeiser de vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld. Maar de bestuurder dus ook. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder dus.  

Dit kan als de bestuurder namens de vennootschap heeft gehandeld terwijl hij kon of moest weten dat hierdoor de mogelijkheid zou ontstaan dat de vennootschap niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen of als de bestuurder een onrechtmatige daad heeft gepleegd.

Bij turboliquidaties komt persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders best eens voor.

Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover aandeelhouder

Er is een mogelijkheid waarbij bestuurders kunnen worden aangesproken door de individuele aandeelhouder op basis van artikel 2:8 BW. Dit komt uit het arrest Willemsen/NOM.

De redelijkheid en billijkheid uit artikel 2:8 BW legt de lat echter wel hoog om te komen tot bestuurdersaansprakelijkheid. Die van artikel 2:9 BW, oftewel ernstig verwijt.

Krijgt u te maken met aansprakelijkheid als bestuurder? Als bestuurder, maar ook als aandeelhouder of schuldeiser?

Kijk dan rechts van dit artikel. Hier stellen advocaten en juristen gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt ook kiezen voor een advocaat of jurist met specialisatie bestuurdersaansprakelijkheid om zelf uw adviseur te kiezen.

Aansprakelijkheid concernstructuur

De moedervennootschap (handelend als bestuurder) heeft een zorgplicht tegenover bestaande en toekomstige schuldeisers van haar dochtervennootschap.
Wordt hier geen rekening mee gehouden, dan volgt mogelijk aansprakelijkheid.

Voor juridisch advies kunt u altijd bij ons terecht.