Hoe maak je bezwaar tegen afwijzing VOG?

Bezwaar VOG

Bezwaar maken tegen afwijzing VOG? Een Verklaring omtrent Gedrag heeft u bij veel beroepen nodig. Een VOG heeft u bijvoorbeeld ook nodig als taxichauffeur of bij beëdiging door de orde van advocaten. Jeugdzondes staan dit vaak in de weg. Bezwaar tegen afwijzing VOG is dan de beste optie. Een bezwaar VOG is vaak succesvol te maken.

Bij veel beroepen is een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) verplicht gesteld. Denk hierbij aan werken in de kinderopvang. Het is duidelijk dat het belangrijk is om dan aan te tonen dat de aanvrager met kinderen om kan gaan en in het verleden geen serieuze strafbare feiten heeft begaan. Dit geldt overigens ook voor vrijwilligers in de kinderopvang.

Aan VOG bij kinderopvang zijn meer voorwaarden gesteld. Die vindt u bij de Rijksoverheid.

Verklaring omtrent gedrag vanaf 2016

In februari 2016 heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer weten dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) flexibeler wordt en dat deze in de nabije toekomst kan worden afgewezen als u bijvoorbeeld in een politiedossier voorkomt omtrent een zaak die niet strookt met de baan die u wilt aannemen en waarvoor u een VOG heeft aangevraagd. Dit lijkt geen wenselijke ontwikkeling als u ooit verdachte bent geweest bijvoorbeeld. Bent u verdachte geweest maar nooit veroordeeld dan kan dit toch gevolgen hebben. Een afwijzing van VOG zonder veroordeling mag niet de bedoeling zijn.

Verklaring omtrent gedrag afgewezen?

Bijvoorbeeld omdat u zich bij een brancheorganisatie wilt aansluiten of voor uw taxibedrijf?

Heel veel voorkomede aanvragen bij ons hebben betrekking op de taxi of taxipas of als iemand taxichauffeur is.

Of het dus gaat om taxizaken, advocaten, bankiers, kinderopvang. Een VOG is vaak verplicht. Maar deze kan u dus ook geweigerd worden. Wat dan?

Als uw verklaring omtrent gedrag is afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken via een bezwaarprocedure. Een advocaat inschakelen om tegen de afwijzing bezwaar aan te tekenen is niet verplicht.

Verklaring omtrent gedrag en bezwaar

Een advocaat kan u natuurlijk wel goed helpen in de bezwaarprocedure. Voor werknemers of vrijwilligers die te maken krijgen met een afwijzing VOG NP is een advocaat inschakelen waarschijnlijk te kostbaar, maar als het om taxizaken gaat of omdat u zich met uw bedrijf bij een branche organisatie wil aansluiten wegen kosten om bezwaar te maken met een advocaat tegen een afwijzing van VOG zeker op tegen de baten die u heeft als u de verklaring wel krijgt.

Zoals hierboven al duidelijk is geworden, bestaan er twee belangrijke Verklaringen omtrent Gedrag. De Verklaring omtrent Gedrag voor Natuurlijke Personen en voor Rechtspersonen.

Verklaring omtrent Gedrag Natuurlijke Personen

Ook als vrijwilliger, werkzoekende of werknemer kan het zijn dat u een Verklaring omtrent Gedrag nodig heeft. Deze krijgt u als u geen strafblad heeft of als u geen strafbare feiten heeft begaan die relevant zijn voor de baan die u zoekt. Bijvoorbeeld als u drugs heeft gebruikt op een feest en gepakt bent voor het bezit ervan. Dan hoeft dit niet altijd een probleem te geven voor uw VOG.

Heeft u een verkeersovertreding begaan en wilt u voor een bank of andere financiële instelling werken? Dan is dat waarschijnlijk geen probleem. Heeft u zware of meerdere verkeersovertredingen begaan en wilt u beroepschauffeur of bijvoorbeeld taxichauffeur worden? Dan kan dit wel problemen geven.

Let op! Als u ZZP’er bent en u wilt een Verklaring omtrent Gedrag, dan heeft u een VOG NP nodig. Geen VOG RP.

Verklaring omtrent Gedrag Rechtspersonen

Ook brancheorganisaties vragen vaak om een Verklaring omtrent Gedrag. Voor Rechtspersonen dus. Als u zich bij een dergelijke brancheorganisatie wilt aansluiten, dan moet u een VOG RP aanvragen. Dit is een Verklaring omtrent Gedrag voor Rechtspersonen.

Rechtspersonen zijn niet alleen bedrijven zoals de Naamloze en Besloten Vennootschap. Ook een stichting, vereniging, maatschap of VOF kan een Verklaring omtrent Gedrag voor Rechtspersonen aanvragen. Voor juridisch advies hieromtrent kunt u altijd bij ons terecht.