Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die eindigt nadat de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten verloopt. Overigens kan het bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook gaan om een project of niet vast staande periode.

U werkt aan een project en als dit project afgerond is, eindigt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Soorten arbeidsovereenkomsten die we kennen in Nederland zijn tijdelijk of vast. En ondanks dat er veel verandert in het arbeidsrecht blijven de soorten arbeidsovereenkomsten bestaan. Wel wijzigt regelgeving met betrekking tot verscheidene soorten arbeidsovereenkomsten.

Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt of iemand in loondienst is bij de organisatie waar gewerkt wordt of dat iemand uitzendkracht is of werkt volgens een payroll-constructie.

Werknemer aannemen? Iemand in loondienst nemen dus? Dan zijn er eigenlijk drie soorten arbeidsovereenkomsten te onderscheiden. Wij zullen hier voornamelijk het arbeidscontract voor bepaalde tijd kort bespreken. Voor juridisch advies kunt u altijd bij ons terecht.

Proeftijd jaarcontract

Een jaarcontract is een tijdelijk contract. De proeftijd voor een jaarcontract is één maand.

Is de proeftijd langer, dan is deze nietig. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgezegd of ontbonden terwijl de proeftijd nietig is? Dan is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgezegd zonder dat juridisch gezien een proeftijd effectief was. Dit kan u als werkgever geld kosten.

Uw medewerker kan zich op nietigheid van de proeftijd beroepen. Vervolgens kan u dit veel geld kosten. Let hier dus op als werkgever.

Zeker nu het arbeidsrecht in 2015 gewijzigd is, is het zaak om uw arbeidsovereenkomsten te laten updaten en controleren door een arbeidsrechtjurist gespecialiseerd in arbeidsovereenkomsten.

Oproepcontract | Nulurencontract | Vaste arbeidsovereenkomst

Oproepcontract, nulurencontract en de vast arbeidsovereenkomst die u werknemers aanbiedt controleren of laten updaten? Onze arbeidsjuristen doen dit goedkoop voor u.

Een volledig herzien oproepcontract, nulurencontract of vaste arbeidsovereenkomst opstellen kunnen onze arbeidsjuristen uiteraard ook voordelig.

Wijziging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Het arbeidsrecht is drastisch gewijzigd en er is dus een nieuw ontslagrecht en dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die nu al loopt of die wordt verlengd na 1 juli 2015 wordt bepaald door de wet zoals die gold voor 1 juli 2015.

Heeft u werknemers in dienst die u over het algemeen maximaal drie jaar in dienst houdt middels een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan moet u deze arbeidscontracten opzeggen voor 1 juli 2015.

Wilt u een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengen, maar eindigt deze na 1 juli 2015? Dan moet u uw werknemer een transititievergoeding. 

De transitievergoeding vervangt min of meer de kantonrechtersformule en zorgt voor een nieuwe ontslagvergoeding.

Wat er nog meer wijzigt binnen het arbeidsrecht en wat dat betekent voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leest u in ons artikel "wijzigingen arbeidsrecht 2015".

 

 

 

 

Het arbeidsrecht is grondig gewijzigd op veel vlakken. Lees hiervoor "wijzigingen arbeidsrecht 2015".
Uiteraard is dit artikel met de grootst mogelijke zorg samengesteld door LegalSpot, maar de verstrekte informatie in dit artikel is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.