Wat kan je doen bij auteursrecht inbreuk op een foto?

Auteursrecht foto

Inbreuk op het auteusrecht op uw foto? Bent u professioneel fotograaf of maakt u wel eens een foto om wat bij te verdienen? Schrijft u boeken of maakt u films?

In de tabel in dit artikel ziet u wat de vergoeding is voor gebruik van foto's zonder toestemming in een online nieuwsbrief of op een website met een .nl extensie.

Maar let op. Worden uw foto's in tijdschriften, reisgidsen, kabelkranten of op professionele producten gebruikt, dan is de vergoeding die u kunt eisen vele malen hoger. 

Waar uw foto ook wordt gebruikt, het is niet leuk als het auteursrecht op uw foto, boek, muziek of film wordt geschonden. U heeft tijd en geld gestoken in het maken van de foto, het boek of de film of u heeft een licentie op deze producties die u bijvoorbeeld door een fotograaf heeft laten maken voor uw bedrijf.

 

Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij inbreuk auteursrecht?

Om te weten welke vergoeding u kunt vragen bij inbreuk van auteursrecht op uw foto's, kunt u onderstaand schema gebruiken. Wilt u het juridisch correct vorderen? Neem contact met ons op en wij benaderen de partij die inbreuk heeft gepleegd.

* Bron: Stichting Foto Anoniem

Weliswaar betreft de tabel hierboven een tabel over tarieven als de eigenaar van het auteursrecht op een foto niet bekend is, maar deze tabel wordt ook gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van een vergoeding die betaald dient te worden bij inbreuk op auteursrecht van foto's op websites.

En let op! Is uw foto gebruikt in een nieuwsbrief of wordt u ervan beschuldigd dat u een foto van een ander zonder toestemming heeft gebruikt in uw nieuwsbrief? Dan is de gebruikelijke minimale compensatie al snel tot €700,-

Wat kan ik doen tegen inbreuk op mijn auteursrecht?

U heeft auteursrecht op uw foto of u heeft een licentieovereenkomst gesloten met een fotograaf waardoor u toestemming heeft om de gemaakte foto’s commercieel te gebruiken. Het auteursrecht blijft in het laatste geval wel bij de maker van de foto’s. U heeft alleen het gebruiksrecht. Afhankelijk van de licentieovereenkomst die u heeft gesloten met de rechthebbende heeft u ook het recht om partijen die inbreuk plegen op het auteursrecht zelf aan te spreken. Dus uit naam van de auteursrechthebbende, de fotograaf.

Wilt u ook auteursrechten hebben op de foto’s die u door een fotograaf heeft laten maken voor uzelf of uw bedrijf? Dan moet het auteursrecht worden overgedragen middels een akte. Zonder een akte is er geen overdracht van auteursrecht. De akte van overdracht van auteursrecht kan notarieel zijn of onderhands.

U heeft een aantal mogelijkheden bij inbreuk op uw auteursrecht. Als iemand anders of een ander bedrijf uw foto’s gebruikt op haar website of in een nieuwsbrief bijvoorbeeld.

Hoogstwaarschijnlijk bent u niet uit op een hoge financiële vergoeding om zo winst te maken of geld te verdienen en wilt u vooral genoegdoening van de partij die inbreuk heeft gemaakt op uw auteursrecht. Want u wilt wel dat uw tegenpartij een redelijke vergoeding betaalt voor het gebruik van de foto. U heeft immers ook kosten gemaakt.

Te allen tijde moet u de partij die inbreuk heeft gemaakt op uw auteursrecht of licentie aanspreken. Doe dit schriftelijk. Liefst met behulp van een advocaat of jurist met ervaring op het gebied van auteursrecht en inbreuk daarop.

Wat zijn mijn kansen bij inbreuk op auteursrecht?

Het is verstandig om een advocaat of jurist gespecialiseerd in intellectueel eigendom in te schakelen als u iemand wilt aanspreken op gemaakte inbreuk op uw auteursrecht.

Zij kunnen u goed begeleiden en ervoor zorgen dat u met de juiste argumenten en bewijzen uw tegenpartij aanspreekt.

Doet u dit niet, dan kan dat uw positie in een eventuele latere rechtszaak verzwakken.

Wat kan ik doen als iemand mij beschuldigd van inbreuk op auteursrecht?

Beschuldigd van inbreuk op auteursrecht? Ook in dit geval is het verstandig om een jurist of advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom in te schakelen. Want u hoeft niet zomaar elke schadevergoeding die u gevraagd wordt te betalen.

Over het algemeen is het verstandig om de zaak te schikken en op te lossen met de partij die u aanspreekt voordat het voor de rechter komt.

Mocht er sprake van zijn dat u –al dan niet per ongeluk- een foto van uw concurrent heeft gebruikt in uw nieuwsbrief of op uw website, dan is het verstandig om in uw verweer te vermelden dat u niet bewust de foto heeft gebruikt om de concurrentie aan te gaan en dat u de foto enkel heeft gebruikt om een en ander te verfraaien, niet doelbewust gebruikt is om de concurrentie aan te gaan en dat u dan ook geen concurrentievoordeel heeft gehaald uit het gebruik van de foto’s.

Probeer de vergoeding die gevraagd wordt dan ook altijd te matigen door middel van een tegenvoorstel. Als dit niet geaccepteerd wordt kunt u dit in de meeste gevallen nog verhogen.

U kunt in uw brief waar uw verweer in staat ook vermelden dat u de vermeende inbreuk op het Auteursrecht niet zult betwisten.

Hierdoor kan u niet veroordeeld worden tot volledige betaling van de proceskosten. Voordeel hiervan is dat het voor uw tegenpartij minder interessant is om de zaak voor de rechter te laten komen.

Zij zullen dan ook eerder ingaan op uw schikkingsvoorstel. Voor juridisch advies kunt u altijd bij ons terecht.