Wat kun je doen als je auto in beslag genomen is?

Auto in beslag genomen

Auto in beslag genomen? Wat nu? Nou dan wil je die zo snel mogelijk terugkrijgen. Wij zijn gespecialiseerd in deze procedure en leggen je daarom graag uit wanneer hij in beslag genomen wordt door de politie, belastingdienst of Justitie. Bijvoorbeeld voor onderzoek, omdat je te hard gereden hebt, niet verzekerd was of omdat je een belastingschuld hebt.

Wanneer wordt je auto in beslag genomen?

Je auto kan om vele redenen in beslag worden genomen. Soms heet dat juridisch gezien ook inderdaad een inbeslagname en soms noemen we het zo maar heet het eigenlijk een buitengebruikstelling van de auto. We kunnen vijf soorten onderscheiden, te weten:

  1. inbeslagname auto door belastingdienst
  2. inbeslagname auto door CJIB (buitengebruikstelling)
  3. inbeslagname auto door politie
  4. inbeslagname auto door justitie
  5. inbeslagname auto door deurwaarder

De belastingdienst gaat over tot inbeslagname bij een belastingschuld en de politie zal je auto in beslag nemen als je de maximumsnelheid met honderd procent hebt overschreden. Als je 100 reed waar je vijftig mocht dus, maar ook als je gevaar of hinder op de weg veroorzaakt.

Wanneer kan de belastingdienst je auto in beslag nemen?

Als je een belastingschuld hebt kan de belastingdienst je auto in beslag nemen. Maar gelukkig mag de belastingdienst dit niet doen bij elke belastingschuld die iemand heeft. Als je een betalingsachterstand hebt mag je auto pas in beslag worden genomen als je een dwangbevel hebt ontvangen, maar ook daaraan geen gehoor hebt gegeven. Althans, als je de belastingschuld niet binnen twee dagen na ontvangst van het dwangbevel hebt betaald.

Kan het CJIB je auto in beslag nemen?

Als het CJIB je auto in beslag neemt, dan heet dat een buitengebruikstelling. Deze buitengebruikstelling is dus eigenlijk geen inbeslagname. Hij is dan in beslag genomen om openstaande boetes te kunnen innen.

Als pressiemiddel om je te dwingen deze openstaande boetes te betalen dus.

Vaak wordt gedacht dat buitengebruikstelling niet mogelijk is als er maar sprake is van één openstaande boete. Dit is een misverstand. Als het gehele incassotraject is doorlopen kan ook in dergelijke gevallen tot deze procedure worden overgegaan.

Wanneer wordt je auto in beslag genomen door politie?

De politie zal je auto in beslag nemen als je de maximumsnelheid met honderd procent hebt overschreden. Als je 100 reed waar je vijftig mocht dus, maar ook als je gevaar of hinder op de weg veroorzaakt.

Gevaar of hinder veroorzaak je zeker met alcohol op en daarom is alcohol ook een reden waarom je auto in beslag genomen mag worden door de politie als je wordt gepakt met drank op achter het stuur.

Ook als je geen of geen geldig rijbewijs hebt en je gaat toch autorijden kan hij in beslag worden genomen. Redenen zijn als volgt:

  • Rijden zonder geldig Nederlands rijbewijs (art. 107 lid 1 WVW)
  • Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard (art. 9 lid 2 WVW)
  • Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd / ingehouden (art. 9 lid 7 WVW)
  • Rijden tijdens ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 9 lid 1 WVW)

Het moet dan wel gaan om herhaling van zetten. Als je binnen 3 jaar op een van bovenstaande gronden staande wordt gehouden, dan kan inbeslagname van de auto volgen.

Wanneer wordt je auto in beslag genomen door justitie?

Je auto kan in beslag genomen worden voor onderzoek door justitie. Bijvoorbeeld middels een conservatoir beslag. Maar zeker ook vanwege de “pluk ze maatregel”, verdenking van het bezit van crimineel geld of witwassen.

Wanneer wordt hij in beslag genomen door een deurwaarder?

Als je schulden hebt en deze niet meer betaalt, dan kan een schuldeiser verhaal halen op alles wat je bezit. Het hoeft dus niet per se met de schuld te maken te hebben. Maar een schuldeiser moet hiervoor wel eerst een deurwaarder inschakelen. Voordat de inbeslagname kan worden uitgevoerd moet de deurwaarder naar de rechter. De rechter zal een vonnis uitspreken en met dit vonnis kan worden overgegaan tot inbeslagname. Zonder een dergelijk vonnis is beslaglegging dus niet mogelijk.

Wat kun je doen om hem terug te krijgen?

Als je auto in beslag is genomen snappen we dat je die zo snel mogelijk terug wilt. Daarom leggen we je eerst uit wat je kunt doen na inbeslagname van je auto.

Belastingdienst en politie

De belastingdienst voert regelmatig grote controles uit in samenwerking met de politie. Zoals eerder aangegeven mag de belastingdienst niet voor elke belastingschuld overgaan tot inbeslagname. Dit is pas mogelijk als je een dwangbevel hebt ontvangen en vervolgens niet binnen twee dagen hebt betaald.

Als jouw auto in beslag is genomen, dan ben je nog steeds eigenaar van de auto. Je moet dan ook gewoon alle bijbehorende kosten - zoals wegenbelasting en de verzekering - blijven voldoen.

Dit wordt anders als de auto na inbeslagname wordt verkocht. Na de verkoop krijg je een vrijwaring en als gevolg daarvan hoef je dergelijke zaken niet meer te betalen. De verkoop van een inbeslaggenomen auto levert een bedrag op. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op je belastingschuld.

Overigens maakt de belastingdienst ook kosten om je auto in beslag te nemen. Hierbij moet je denken aan de kosten van de deurwaarder en het stallen van de auto. Dergelijke bedragen worden in mindering gebracht op de verkoopprijs van de auto en dragen dus niet bij aan het afbetalen van de belastingschuld.

En als hij onterecht in beslag genomen is?

Als hij onterecht in beslag genomen is, kun je die partij aansprakelijk stellen voor eventuele schade. De kans dat je dit succesvol kunt aantonen dat de schade aan de auto is veroorzaakt door de deurwaarder of politie is heel erg klein. Je zult immers moeten bewijzen dat de auto nog geen schade had voordat deze in beslag werd genomen.

Het maken van foto’s van de auto op het moment dat deze in beslag wordt genomen kan bijdragen aan het succesvol aansprakelijk stellen.

Hoe kun je een auto terugkrijgen na inbeslagname?

Als je auto in beslag is genomen kun je deze terugkrijgen. Het is hiervoor wel van belang om te weten door wie het beslag is gelegd. Bijvoorbeeld door de politie of door de belastingdienst.

Als inbeslagname is uitgevoerd door de belastingdienst moet je een klaagschrift indienen. Om te onderzoeken of een klaagschrift procedure succesvol zal zijn moet worden bekeken wat voor beslag is gelegd en hoe lang dit beslag al in stand is. Daarnaast moet worden vastgesteld op welke grond de inbeslagname is uitgevoerd.

Aan de hand van deze schets wordt duidelijk of en hoe groot de kans is dat je de auto terug kunt krijgen.

Is hij in beslag genomen door de politie, dan kun je een kort geding aanspannen om de auto terug te krijgen. Heb je openstaande boetes, dan zullen deze bijvoorbeeld eerst betaald moeten worden voordat de auto wordt teruggegeven.

Hoe kun je een auto in beslag laten nemen?

Als je schuldeiser bent, dan kun je een auto in beslag laten nemen. Hiervoor is een gerechtsdeurwaarder nodig. Deze zal de juiste procedure moeten volgen om te kijken of de schuldenaar zijn schulden kan voldoen voordat tot inbeslagname wordt overgegaan.

Lukt dit niet, dan zal de gerechtsdeurwaarder naar de rechter moeten om een vonnis te krijgen aan de hand waarvan de auto in beslag kan worden genomen.

Advocaat

Als het in beslag is genomen, dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen om deze terug te krijgen. Wij helpen hierbij graag, neem daarom gerust contact met ons op om te bespreken hoe we de auto kunnen terugvorderen na inbeslagname.