Bedrijf failliet?

Bedrijf failliet verklaren

Bedrijf failliet verklaren? Wilt u uw eigen bedrijf failliet laten verklaren of kijken of u het kunt afstoten? Of wilt u een bedrijf failliet laten verklaren omdat het een sterk middel is om betaling af te dwingen of spullen terug te vorderen bij een klant die niet betaalt?

In dit laatste geval spreken we van het recht van reclame. Dit gaat ver, maar wordt steeds vaker toegepast.

In het eerste geval raden wij u aan om met een van onze juristen of advocaten te kijken naar de mogelijkheden tot een doorstart, prepack en voornamelijk voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid en gevolgen van een persoonlijk faillissement.

Dreigt faillissement voor u of uw bedrijf?

Wellicht kunnen onze adviseurs helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen als u persoonlijk failliet dreigt te gaan omdat uw bedrijf failliet gaat en u persoonlijk aansprakelijk dreigt te worden gesteld.

Maar ook als een restschuld dreigt voor uw woning met hypotheek. Na een scheiding bijvoorbeeld of omdat loonbeslag is gelegd vanwege een restschuld van uw oude woning en u daardoor de hypotheek op uw huidige woning niet meer kunt betalen.

Zo kan het van kwaad tot erger gaan, maar onze juristen hebben de juiste ervaring om een faillissement te voorkomen.

Faillissement voorkomen

Om te kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om een persoonlijk faillissement af te wenden kunt u via onderstaande knop met ons in contact komen. Wij kijken dan graag vrijblijvend voor u of er mogelijkheden zijn voor ons om u zo voordelig mogelijk te helpen. Wellicht met een recovery consultant. Die bekijkt de situatie en kan mogelijk helpen met een doorstart (bij bedrijven).

Zo is het mogelijk dat u tijdelijk in loondienst treedt bij uw eigen bedrijf. Dit geeft u de rust van een vast inkomen, zorgt voor betalingen aan schuldeisers en kan ervoor zorgen dat een persoonlijk faillissement voorkomen kan worden.

Daarnaast hebben onze juristen door jarenlange ervaring de mogelijkheid om in overleg te treden met banken, hypotheeknemers of de belastingdienst.

Op het moment dat u juist denkt dat de banken of de belastingdienst niet meer willen praten en de mogelijkheden weg zijn om er nog met die partijen uit te komen, bieden onze juristen uitkomst.

Eenmanszaak, VOF of BV failliet verklaren

Naast de Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap kunnen overigens nog veel meer soorten organisaties failliet worden verklaard.

Steeds meer ondernemers dreigen, zoals gezegd, met failliet laten verklaren als middel om betaling van openstaande facturen af te dwingen.

Dit kan een goed middel zijn en onze juristen en advocaten helpen u hier graag bij om dit te realiseren.

Zo kan ook een VOF failliet worden verklaard, net als een Vereniging, een Stichting of een Commanditaire Vennootschap.

Afwijzing faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag kan worden afgewezen. Als het faillissement aangevraagd is kan de faillissementsaanvraag afgewezen worden. Dit kan ook als uw schuldeiser uw faillissement aangevraagd heeft.

In het laatste geval kan de schuldeiser in hoger beroep tegen afwijzing van de faillissementsaanvraag gaan. Verzet tegen faillissement kan enkel als de schuldenaar faillissement heeft aangevraagd.

Wordt uw faillissementsaanvraag afgewezen? Dan kunt u zelf in hoger beroep tegen afwijzing van de faillissementsaanvraag gaan bij het hof.

Bedrijf failliet en privé aansprakelijk?

Of u privé aansprakelijk bent na faillissement van uw organisatie verschilt per rechtspersoon. Bij de eenmanszaak, Commanditaire Vennootschap (CV) en Vennootschap onder Firma (VOF) bent u sowieso privé aansprakelijk bij faillissement.

Bij een Besloten Vennootschap (B.V.) bent u niet privé aansprakelijk. Dit geldt ook voor de Naamloze Vennootschap (N.V.) en rechtspersonen zoals de vereniging en de stichting. Tenzij u privé garant heeft gestaan of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld al sprake als u er een schoenendoos administratie op na houdt.

Bedrijf failliet en huwelijkse voorwaarden

Bent u privé aansprakelijk omdat u een eenmanszaak had die failliet is verklaard, vanwege onbehoorlijk bestuur bij uw Besloten Vennootschap (BV) of omdat u privé meegetekend heeft met een overeenkomst om garant te staan?

Dan valt uw privé vermogen in het faillissement. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) houdt dit in dat u en uw echtgenoot of geregistreerd partner ook privé aansprakelijk zijn voor de schulden.

Als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of u heeft uw huwelijkse voorwaarden tijdens uw huwelijk door de notaris laten bekrachtigen, dan is het verstandig om het bedrijf op naam van een van beiden partners te zetten.

Zo kunt u voorkomen dat uw partner wordt meegetrokken in het faillissement van uw bedrijf en ook persoonlijk aansprakelijk is.

Doorstart failliet bedrijf

Doorstart maken of surseance van betaling aanvragen? Als uw bedrijf failliet dreigt te gaan, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. De zogenoemde surseance van betaling. Surseance van betaling biedt de mogelijkheid om te reorganiseren. Dit blijkt in praktijk echter niet goed te werken.

Veel populairder is tegenwoordig de doorstart. In een dergelijk geval wordt uw organisatie failliet verklaard en wordt gekeken welke onderdelen van het bedrijf levensvatbaar zijn en welke onderdelen van het bedrijf meer geld kosten dan ze opleveren.

Gevolg is dat een bedrijf ontstaat dat meer levensvatbaar is dan het vroegere bedrijf dat nu failliet is. Alle onderdelen van het oude bedrijf die geld kostten zijn immers weggesneden. Een nieuwe organisatie of ondernemer neemt het bedrijf over en de doorstart is gerealiseerd.

Een doorstart kent niet enkel voorstanders. Voor schuldeisers en werknemers is een doorstart namelijk een drama.

Het bedrijf waarvan zij nog geld krijgen is failliet. Het bestaat niet meer. Na de doorstart is het nieuw ontstane bedrijf schuldenvrij en schuldeisers en werknemers kunnen niet meer bij het nieuwe bedrijf aankloppen voor achterstallig loon of openstaande schulden.

Bedrijf failliet verklaard

Mocht u of uw organisatie of bedrijf failliet worden verklaard? Kijk dan bij onze advocaten faillissementsrecht.

Zoals reeds is gezegd bij het artikel over het persoonlijk faillissement, kan uw bedrijf failliet verklaard worden als er pluraliteit van schuldeisers is. Er moeten dus minimaal twee schuldeisers zijn die u niet betaalt bij een zakelijk faillissement.