Hoe kan je een besluit van de VvE aanvechten?

Besluit VvE aanvechten

Hoe kan je een besluit van de VvE aanvechten? Dat is een veelgehoorde vraag. Daarom leggen we het je graag uit en geven we je ook een eenvoudig overzicht zodat je goed kunt bepalen of je het besluit van je VvE kunt aanvechten. 

Wat is een VvE?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Als je een huis hebt gekocht in een gebouw waarbij je je gezamenlijk moet inzetten voor leefbaarheid en onderhoud, is er vaak een VvE opgericht. Een VvE wordt opgericht op het moment dat een pand wordt gesplitst. Na een dergelijke splitsing is er dus een VvE. Deze Vereniging van Eigenaren moet verplicht worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Maar goed, dan begint alles pas. Want er moeten ook vergaderingen van eigenaren worden gehouden. Tijdens en buiten deze vergaderingen worden besluiten genomen.

Als er buiten vergadering een besluit door de VvE wordt genomen is unanimiteit noodzakelijk. Dit betekent dat alle eigenaren moeten instemmen met het besluit.

Om überhaupt een besluit te kunnen nemen dat geldig is, is het vereist dat 50 % van de stemmen worden uitgebracht.

Is een besluit nietig of vernietigbaar?

Een besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. Een besluit dat nietig is moet worden gezien alsof het nooit heeft bestaan, omdat het in strijd is met de wet of de opgestelde splitsingsakte. Een besluit is vernietigbaar als het niet op de juiste manier is genomen. Bijvoorbeeld omdat het buiten de vergadering is genomen, maar daarbij niet unaniem voor werd gestemd.

Wat kan je doen als je het niet eens bent met een besluit van de VvE?

Als je het niet eens bent met een besluit kan je kijken of het nietig is of vernietigbaar. In het eerste geval heeft het besluit nooit mogen bestaan en ben je dus niet aan een termijn gebonden om naar de kantonrechter te stappen. Als een besluit vernietigbaar is, dan moet je wel haast maken om de stap naar de rechter te nemen.

Hoe kan je een besluit van de VvE vernietigen?

Een besluit kan je laten vernietigen door de rechter. Een besluit dat nietig is en een besluit dat je wilt laten vernietigen moet je allebei via de rechter spelen. In geval van nietigheid zal de rechter oordelen of het besluit inderdaad nietig is. Als je van mening bent dat een besluit vernietigbaar is, dan moet van geval tot geval worden bekeken of het inderdaad in strijd is met het huishoudelijk reglement of de redelijkheid en billijkheid.

Wat is de termijn voor het vernietigen van een VvE besluit?

Als je het niet eens bent met een besluit dat is genomen tijdens de vergadering van eigenaren, dan moet je ervoor zorgen dat je binnen een maand na dat besluit aan de kantonrechter vraagt of hij het besluit wil vernietigen.

De termijn voor het vernietigen van een besluit van de Vereniging van Eigenaren is dus 1 maand.

Hoe kan je een besluit van de VvE aanvechten?

Oké, de samenvatting van hoe je een besluit van de VvE kan aanvechten.

Stap 1. Bekijk of het besluit nietig is of vernietigbaar

Stap 2.Is het in strijd met de wet of de splitsingsakte?

Stap 3. Is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid of op een onjuiste manier genomen?

Stap 4. Als het nietig is ga je naar de rechter, als het vernietigbaar is ga je binnen een maand naar de rechter.

besluit vve vernietigen