Bestuurdersaansprakelijkheid via onrechtmatige daad

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad is mogelijk. Hierdoor wordt de bestuurder persoonlijk aansprakelijk tegenover derden voor zijn handelen.

Hierbij moet wel sprake zijn van een ernstig verwijt. Ernstig verwijt uit artikel 2:9 BW gaat dan dus ook op voor de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW.

Onrechtmatige daad en ernstig verwijt bestuurder

Bent u bestuurder en wordt u persoonlijk aangesproken via de onrechtmatige daad? Of bent u schuldeiser en wilt u juist een bestuurder aanspreken of kijken welke mogelijkheden bestuurdersaansprakelijkheid bieden voor u om verhaal te halen?

Een bestuurder kan namelijk aansprakelijk worden gesteld door een schuldeiser. Ook op grond van onrechtmatige daad.

Bestuurdersaansprakelijkheid door een onrechtmatige daad heeft bijvoorbeeld plaats wanneer een bestuurder namens de vennootschap handelt en er middels die handelingen voor zorgt dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Als de bestuurder kon weten dat hierdoor schulden of verplichtingen volgens wet of contract niet zouden kunnen worden voldaan en ook schulden niet meer zouden kunnen worden betaald, kan sprake zijn van onrechtmatig handelen door een bestuurder.

De schuldeiser kan dan de vennootschap aanspreken, maar ook een beroep doen op de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Zeker omdat de bestuurder zijn taak dan onbehoorlijk heeft uitgevoerd. Onbehoorlijk bestuur is immers een van de voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder.

Persoonlijke aansprakelijkheid onrechtmatige daad

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder door een onrechtmatige daad ontstaat niet zomaar. Het is niet zo, dat een bestuurder bij aankoop van standaard inkopen persoonlijk aansprakelijk is als een vennootschap daarna schulden niet meer kan voldoen.

De bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld via de onrechtmatige daad als de bestuurder redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen bij het aangaan van de overeenkomst.

Daarnaast moet worden aangetoond dat de bestuurder moest kunnen weten dat de vennootschap ook niet draagkrachtig genoeg zou zijn om verhaal te bieden.

Is een dermate hoog niveau van onzorgvuldigheid aan te tonen? Dan is het ernstig verwijtbaar en zal sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid door een onrechtmatige daad van de bestuurder.