Betaling aan gefailleerde en failliete boedel

Betaling aan gefailleerde

Op het moment dat iemand failliet gaat verliest deze het beheer over zijn boedel. Moet u nog een betaling verrichten aan iemand die failliet is of aan een bedrijf dat failliet is, dan kunt u deze enkel voldoen bij de curator.

Bij betaling aan een gefailleerde en betaling aan een failliete boedel ontstaan regelmatig problemen. In praktijk komt het vaak voor dat iemand een openstaande factuur voldoet en deze betaalt aan de gefailleerd of een failliet bedrijf.

Heeft u een betaling gedaan aan de failliet? Dan moet u dit bedrag nogmaals voldoen aan de curator.

Echter, er zijn mogelijkheden waarbij u niet dubbel hoeft te betalen. Deze bespreken we hieronder kort.

Bevrijding betaling aan gefailleerde

Of u gevrijwaard wordt na betaling aan de gefailleerde ligt aan een aantal voorwaarden.

Maar hoe werkt dit en loont dit wel? Ja, dat loont. Zeker als u duizenden of wellicht tienduizenden euro’s heeft betaald.

Dan wilt u niet dat u dit geld kwijt bent en dat u de betaling alsnog moet voldoen aan de curator.

De Faillissementswet leert ons dat er mogelijkheden zijn, zij het dat dit wel beperkt is.

Het kan namelijk zo zijn, dat iemand failliet verklaard wordt, maar dit nog niet bekend is. Vindt er dan een betaling plaats, dan kan die worden teruggevorderd uit de boedel. Dit gaat echter niet op als de betaler wist of had kunnen weten dat de ontvanger failliet verklaard is.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat de failliet eerlijk is en de betaling afdraagt aan de curator. Als dit gebeurt, dan hoeft u niet nogmaals te betalen aan de curator.

Artikel 52 lid 2 Faillissementswet geeft de meest beperkte mogelijkheid. Was u niet in de mogelijkheid om van de wettelijke aankondiging op de hoogte te zijn? Dan bent u mogelijk ook bevrijd van betaling aan de gefailleerde.

U moet dan echter wel zelf bewijzen dat u niet bekend kon zijn met de faillietverklaring.

Maar mocht u het bewijzen, dan nog kan de curator met tegenbewijs komen dat u wel op de hoogte was. Slaagt dit? Dan moet u de vordering alsnog voldoen aan de curator en bent u dus niet bevrijd van betaling.