Hoe kan ik bezwaar tegen ontslag maken?

Bezwaar tegen ontslag

Bezwaar tegen ontslag of bezwaar tegen ontslag op staande voet? Voorkom dat de termijn voor bezwaar bij ontslag verloopt en u uw rechten verliest.

Juriste Sylvia Punt legt uit hoe u voorkomt dat de termijn bij ontslag en ontslag op staande voet verloopt. Bezwaar tegen ontslag als werknemer?

Werkgever en vecht een werknemer het ontslag aan? Voorkom dan een kostbare juridische procedure.

Schakel juriste Punt in. Dit doet u direct naast dit artikel via de oranje button onder haar foto.

Termijn bezwaar tegen ontslag

Onlangs werd ik gebeld door Tess. Tess werkt al jaren bij hetzelfde bedrijf en ineens werd zij zonder pardon weggestuurd. Het betreft een ontslag op staande voet.

Zij wordt van diefstal beschuldigd, terwijl ze slechts tijdelijk iets geleend heeft. Ik heb direct geïnformeerd wanneer ze precies ontslagen werd. Is dat voorafgaande aan 1 juli 2015 of erna? Vanaf 1 juli 2015 gelden namelijk nieuwe termijnen, die bijzonder kort zijn.
 
Werknemers, let op deze nieuwe termijnen! Voordat je het weet zijn je rechten vervallen. Er bestaan verjaringstermijnen en vervaltermijnen.  Dit onderscheid is van belang, omdat je zelf verjaringstermijnen kunt stuiten. Je verzendt een briefje en beroept je op je rechten. Dit is anders bij vervaltermijnen. Vervaltermijnen zijn niet te stuiten termijnen. Onder het nieuwe arbeidsrecht gelden veelal vervaltermijnen.

Ben je ontslagen en ben je het hier niet mee eens? Dan is een briefje niet voldoende. Je verzoekschrift (processtuk) dient binnen twee maanden bij de Rechtbank te liggen. Lukt dat niet? Dan zijn je rechten vervallen. 
 
In de zaak van Tess is nog alles mogelijk. Zij is ontslagen onder het oude rechtssysteem en dat betekent dat zij na datum ontslag nog zes maanden de tijd heeft om te handelen. 

Termijn bezwaar tijdelijk contract

De korte termijn van twee maanden is ook van toepassing in het volgende geval.

Stel dat je tijdelijke contract eindigt, maar dat je werkgever je dit niet tijdig heeft aangezegd. De werkgever heeft dus nagelaten binnen een maand voorafgaande aan de einddatum schriftelijk mede te delen dat je contract niet wordt verlengd.

In dat geval heb je recht op een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris (naar rato). Dit betreft de aanzegboete.

Je kunt hierom vragen, maar het komt voor dat de werkgever toch niet overgaat tot betaling. Ook in dat geval heb je twee maanden de tijd om deze kwestie voor te leggen aan de Rechtbank. Ook deze termijn is niet te stuiten.
 
Stel je vordering veilig door op tijd actie te ondernemen. Juriste Punt helpt je daarbij. Schakel mij op tijd in en dan zorg ik ervoor dat jouw zaak tijdig voor de rechtbank wordt aangebracht.

Meer weten over arbeidsrecht en jouw rechten als werknemer? Neem vrijblijvend contact met mij op via LegalSpot.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Punt

 

 

 

 .