Bodemprocedure erfrecht

Bodemprocedure erfrecht

Geschil bij de afwikkeling van een erfenis? Bij erfrecht geschillen kan een bodemprocedure volgen om de rechter om een definitieve beslissing te vragen.

Natuurlijk is het sneller en voordeliger om een kort geding bij erfrecht geschillen aan te spannen. Bijvoorbeeld als u een voorschot op de erfenis wilt.

Maar soms is het niet anders en moet toch een volledige bodemprocedure, ofwel civiele procedure, worden gevolgd.

Een kort geding bij erfrecht geschillen heeft namelijk geen zin als u wilt weten welk deel van de erfenis voor u is. De rechter zal in kort geding geen uitspraak doen over welke som geld u bijvoorbeeld erft.

U zult daarvoor een civiele procedure moeten starten. Dit is de bodemprocedure. De bodemprocedure kost u echter wel meer tijd en geld.

Bodemprocedure inzake erfrecht geschillen

In geval van erfrecht zaken, kan het mogelijk zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit is goedkoper dan het beginnen van een bodemprocedure bij erfrecht geschillen. U treedt dan in overleg met de wederpartij en komt mogelijk tot een schikking.

Heeft u een geschil over een erfenis? Neem dan eens contact op met een van onze advocaten en kijk of u wellicht per brief en met tussenkomst van uw advocaat in overleg tot een oplossing kunt komen.

Dit scheelt u tijd en geld. En lukt dit niet, dan kunt u altijd met onze advocaten een bodemprocedure voor uw erfrechtelijke geschillen starten.