Bodemprocedure relatiebeding werknemer

Bodemprocedure relatiebeding werknemer

Om antwoord te geven of u als werkgever een bodemprocedure of kort geding moet starten als uw ex-werknemer het relatiebeding schendt of als u als werknemer van mening bent dat het relatiebeding u teveel beperkt na ontslag bij uw werkgever leggen we graag uit wat het relatiebeding is en wat voor u de beste keuze is.

Wat bespreken we in dit artikel over het relatiebeding, de bodemprocedure en het kort geding?

  • Wat is een relatiebeding?
  • Bodemprocedure relatiebeding werknemer
  • Bodemprocedure of kort geding bij schenden relatiebeding
  • Relatiebeding en Linkedin of andere social media
  • Conclusie bodemprocedure relatiebeding werknemer

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een manier voor werkgevers om te voorkomen dat ex-werknemers klanten wegkapen en contact opnemen met klanten om ze mee te nemen naar het nieuwe bedrijf.

Maar het komt ook voor dat werknemers een eigen bedrijf beginnen nadat ze ontslag hebben genomen. Wat biedt een relatiebeding de werkgever dan en in hoeverre beperkt het de werknemer?

Het relatiebeding maakt er geen probleem van als een werknemer bij concurrenten in dienst treedt of zijn eigen onderneming opzet in hetzelfde straatje als het bedrijf van de werkgever. Het is dus niet zo beperkend als het concurrentiebeding.

Maar wat nu als uw ex-werknemer uw klanten gaat benaderen voor zijn eigen bedrijf of probeert om uw klanten mee te nemen naar het nieuwe bedrijf? Daar bent u niet blij mee. Hij neemt dan niet alleen bij u opgedane kennis mee, maar ook uw klanten en inkomsten. Dat gaat te ver.

En daarom kijkt u hier om te lezen of u een bodemprocedure kunt starten met betrekking tot een relatiebeding van de werknemer.

Bodemprocedure relatiebeding

Bodemprocedure bij schending relatiebeding door werknemer? Is dat de oplossing of niet? Ondanks dat het relatiebeding geen wettelijke grondslag heeft, is het eigenlijk in elke arbeidsovereenkomst opgenomen en rechtsgeldig. Net als het concurrentiebeding. Sommigen beweren dat het relatiebeding een gematigder versie of onderdeel van het concurrentiebeding is.

In onze ogen ziet het relatiebeding op een ander onderdeel. Waar het concurrentiebeding wil voorkomen dat werknemers met opgedane ervaring en kennis concurrenten in de nabije omgeving binnen hetzelfde vakgebied blij maken, moet het relatiebeding voorkomen dat ex-werknemers klanten proberen mee te nemen naar het nieuwe bedrijf of naar een zelf op te richten bedrijf.

Maar wanneer is sprake van schending van het relatiebeding? Mag een ex-werknemer contact zoeken met een oude klant of mag een ex-werknemer een voorstel doen aan een oude klant om eens te praten over zakelijke mogelijkheden?

Bodemprocedure of kort geding bij schenden relatiebeding

Over het algemeen duurt een bodemprocedure te lang om te komen tot een uitspraak over schending of matiging van het relatiebeding. Daarom wordt vaak voor het kort geding gekozen, echter komt het ook voor dat na de kort geding procedure een bodemprocedure moet worden aangespannen.

Relatiebeding en Linkedin

Reeds in 2011 speelde een zaak over overtreding van het relatiebeding in kort geding na schending van het relatiebeding via Linkedin. Hierin werd uitgesproken dat een werknemer het relatiebeding al kan schenden als hij klanten van de oude werkgever toevoegt op Linkedin.

Dit lijkt heftig, Linkedin is immers “maar” social media. Echter, het is een duidelijk zakelijk georiënteerd platform en maakt contact met relaties en dergelijke specifiek mogelijk of heeft dat tot doel.

Conclusie bodemprocedure relatiebeding werknemer

Een relatiebeding kan al snel geschonden worden. Let hier goed op als een werknemer vertrekt bij uw bedrijf en voor een concurrent gaat werken of zijn eigen onderneming opstart.

Het is natuurlijk lastig, want als uw klant vertrekt met uw ex-werknemer, toon dan maar eens aan dat dat door schending van het relatiebeding van uw ex-werknemer komt. Misschien gaat de klant wel met uw ex-werknemer mee omdat hij juist bij uw onderneming zat vanwege deze werknemer. Wellicht was uw ex-werknemer geen werknemer, maar partner in uw bedrijf en nam hij alleen klanten van zijn afdeling mee die hij zelf heeft binnen gehaald.

Samenvattend, het is lastig. Maar een bodemprocedure of kort geding kan absoluut lonen. Zeker als u bewijzen heeft dat uw ex-werknemer daadwerkelijk uw relaties heeft benaderd. Bijvoorbeeld via social media als Linkedin. In de hierboven genoemde zaak werd de werknemer die het relatiebeding had geschonden immers veroordeeld tot betaling van € 20.000,-. Daar wegen advocaatkosten wel tegenop.

Voordeel van het kort geding bij schending van relatiebeding is dat het sneller gaat en u minder geld kost. Nadeel is dat u geen definitieve uitspraak heeft. Hiervoor moet u een bodemprocedure bij relatiebeding starten.

Maar het kan ook zonder rechtszaak. Wellicht kunt u met een ex-werknemer een bedrag afspreken waarmee het relatiebeding wordt afgekocht. Hoe dan ook, een jurist of advocaat is in alle gevallen wel aan te raden.