Hoe kun je een BV opheffen?

BV opheffen

Een BV opheffen is relatief eenvoudig. En een BV opheffen kan zonder notaris. Wel is een goede begeleiding door een jurist of advocaat aan te raden omdat het eventuele aansprakelijkheid voorkomt. We leggen je graag via een stappenplan uit hoe je verschillende BV’s kunt opheffen. Het kan gaan om een holding, beheer BV, flex BV en uiteraard vertellen we wanneer het kan en waar je dan op moet letten. Bijvoorbeeld bij gebrek aan baten of faillissement.

Hoe kun je een BV opheffen?

Er is een aantal manieren hoe je een BV kunt opheffen. De populairste is tegenwoordig de turboliquidatie. Globaal gezien bestaat het opheffen uit drie stappen, maar als we iets gedetailleerder kijken dan kennen we 5 stappen. Deze vijf zullen we bespreken in het stappenplan. Daarnaast moet je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Is er eigen vermogen?
 • Is er een positief aandelenkapitaal?
 • Moet je nog een jaarrekening opstellen?
 • Is de slotaangifte omzetbelasting gedaan?
 • Staan er nog bankrekeningen of verzekeringen open?
 • Is alles gecontroleerd door advocaat of jurist?
 • Is er een aandeelhoudersbesluit tot ontbinding?
 • Is het formulier gedeponeerd bij de KvK?

Opheffen BV met schulden

Zonder schulden een BV opheffen is eenvoudig. Maar opheffen met schulden of bij gebrek aan baten is lastiger. Je kunt als bedrijf kiezen voor een faillissement, maar ook voor een turboliquidatie. Dit stappenplan gaat over de turboliquidatie. Deze kun je overigens ook toepassen als geen sprake is van een faillissement, maar wel een gebrek aan baten of na overlijden.

Als bekend is dat er schulden zijn, maar geen baten, dan is een turboliquidatie niet mogelijk. Toch gebeurt het meer dan eens dat wordt overgegaan tot ontbinding van de vennootschap middels de turboliquidatie terwijl er nog bekende schulden zijn. Dit zorgt ervoor dat onrechtmatig wordt gehandeld door bestuurders. Deze onrechtmatige handeling geeft persoonlijke aansprakelijkheid.

Is er een positief aandelenkapitaal?

Bij een positief aandelenkapitaal moet dit worden meegenomen in de liquidatie. Er moet dan worden gezorgd dat het uiteindelijke vermogen van de vennootschap nul is op het moment dat wordt overgegaan tot de daadwerkelijke ontbinding van de BV.

Stappenplan BV opheffen

Ons stappenplan voor het opheffen van een BV begeleidt je eenvoudig door de hele procedure.

Als er wel baten zijn, dan is de turboliquidatie ook niet direct mogelijk. Als je dan wilt ontbinden, moet een vereffenaar worden aangesteld. Als alles netjes is afgerond kun je met een gerust hart een andere management carriere kiezen of jezelf omscholen met bijvoorbeeld een post HBO opleiding.

Stap 1 Formulier Kamer van Koophandel

Om over te kunnen gaan tot een het opheffen moet de besloten vennootschap, aan voorwaarden voldoen. Zo moet uw bedrijf het Kamer van Koophandel formulier invullen en deponeren. Dit formulier het eigenlijk Formulier 17a: Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap.

Stap 2 Opheffen BV Belastingdienst

Als je stopt met de onderneming geeft de KvK de uitschrijving door aan de belastingdienst. Als je een bedrijf opheft moet je rekening houden met:

 • berekenen stakingswinst
 • afrekenen oudedagsreserve
 • desinvesteringsbijtelling
 • overdrachtsbelasting over roerende zaken
 • aangifte doen na staking

Volgens de belastingdienst is niet alleen sprake van staking als je stopt met je bedrijf, maar ook als je jouw bedrijf verkoopt, het een andere rechtsvorm aanneemt, als het samenwerkingsverband wijzigt of als na overlijden de erfgenamen een eenmanszaak voortzetten.

De belastingdienst stelt daarnaast nog drie eisen als je een bedrijf wilt opheffen. Je moet dan:

 1. de administratie van het bedrijf afsluiten
 2. jaarstukken tot en met de datum van bedrijfsbeeindiging opmaken
 3. na eindberekening een slotaangifte omzetbelasting doen

Stap 3 Lopende contracten

Als je wilt opheffen moet je zorgen dat er geen baten meer zijn, maar ook geen nieuwe kosten. Daarom moeten alle lopende contracten worden opgezegd. Hierbij kun je denken aan internet en telefonie, maar ook aan de huur van het bedrijfspand of het leasecontract van de auto. Ook vaste periodieke afname van producten moet worden stopgezet.

Stap 4 Ontslag

Als het geen beheer BV of holding betreft, maar een werkmaatschappij, dan bestaat de kans dat er personeel werkzaam is. Voor dit personeel moet ontslag worden aangevraagd bij het UWV. Als er gedegen redenen zijn om de BV op te heffen kan een ontslagvergunning worden aangevraagd.

Stap 5 Bankrekeningen opzeggen

Tot slot moet je de bankrekeningen opzeggen. Dit kan als alle automatische betalingen zijn stopgezet en het saldo niet meer negatief is.

Waar moet je op letten?

Tot slot geven we nog enkele punten waar je op moet letten bij het opheffen van een BV. Deze punten moet je meenemen in de procedure om bijvoorbeeld aansprakelijkheid of verzet van schuldeisers te voorkomen.

Schulden

Het is mogelijk dat schuldeisers een verzoek indienen bij de rechtbank om de BV te heropenen. Heropening van de vennootschap na een ontbinding kan als er nog onbetaalde vorderingen zijn. Is een verzoek tot heropening na de ontbinding van de BV succesvol, dan zorgt dit over het algemeen voor een faillissement.

Belastingschuld

Als je een BV wilt opheffen moet je er op letten dat er geen schulden zijn. Niet aan afnemers, maar ook geen belastingschuld. Dit kan zorgen voor aansprakelijkheid van bestuurders.

Aandeelhouders

Als de vennootschap aan genoemde voorwaarden voor het opheffen voldoet, dan moet het ontbindingsbesluit worden genomen. Dit ontbindingsbesluit wordt genomen door de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenkapitaal

Bij een positief aandelenkapitaal, moet dit worden meegenomen in de liquidatie en moet worden gezorgd dat het uiteindelijke vermogen van de vennootschap nul is op het moment dat wordt overgegaan tot ontbinding.

Wat zijn de kosten van een BV opheffen?

Een BV opheffen kost 250 euro exclusief BTW. Voor deze manier van opheffen wordt gebruik gemaakt van de turboliquidatie. Als deze vorm van opheffen niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld schulden zijn, dan zal in goed overleg worden bekeken welk meerwerk nodig is om zo ook tot een aantrekkelijk vast tarief te komen.