Hoe kun je een civiele procedure starten en wat zijn de kosten?

Civiele procedure starten

Civiele procedure starten? Veel mensen en bedrijven weten niet precies hoe. Wij leggen u uit hoe u civiele procedures start en hoe u kosten bespaart door online te starten met uw zaak.

Kan ik een civiele procedure starten zonder advocaat? En wat zijn kosten van de civiele procedure als ik met of zonder advocaat start? Dergelijke vragen beantwoorden we in dit artikel graag.

  • Civiele procedure kantonrechter
  • Kosten civiele procedure
  • Soorten civiele procedures
  • Civiele procedure termijnen
  • Civiele procedure starten zonder advocaat 

Civiele procedure kantonrechter

Op die manier kunt u tijdens het lezen van dit artikel besluiten of u een civiele procedure starten wilt. Wat de termijnen voor de civiele procedures zijn, hoe u een civiele procedure start bij een erfenis of als u een schadevergoeding wilt en ook als u zonder advocaat naar de kantonrechter wilt.

Kosten civiele procedure

De kosten van een civiele procedure zijn opgebouwd uit meerdere onderdelen. Zo betaalt u altijd griffierechten*. Een civiele procedure starten zonder griffierechten te betalen is niet mogelijk.

Heeft u geen of een laag inkomen? Dan betaalt u slechts € 78,= griffiekosten. Bent u natuurlijk persoon? Dan beginnen de griffiekosten bij € 122,=.

Daarnaast betaalt u advocaatkosten of bijvoorbeeld uw fiscaal advocaat, jurist of mediator. Dit kan uiteenlopen van € 85,= tot € 250,= euro per uur. Geheel afhankelijk van het feit of u bedrijf of particulier bent en welke adviseur u inschakelt.

Wilt u weten wie de beste of wie juist de goedkoopste advocaat of jurist is die u kan bijstaan in de civiele procedure zodat u kosten laag houdt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Soorten civiele procedure

Er zijn talrijke soorten civiele procedures. Eigenlijk is elke zaak tussen een particulieren of tussen bedrijven en particulieren een civiele zaak. Soorten civiele procedures zijn bijvoorbeeld:

Civiele procedure termijnen

De termijnen die gelden voor de civiele procedure zal uw advocaat voor u in de gaten houden. Maar de wet zegt er ook wat over. Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zegt dat de termijn voor dagvaarding ten minste een week is. Deze termijn mag afwijken als de gedaagde in het buitenland woont (artikel 115 Rv). Dit geldt ook voor houders van aandelen (artikel 116 Rv.).

De civiele procedure termijnen kunnen worden verkort door de kantonrechter of de voorzieningenrechter als de eiser dit mondeling of schriftelijk verzoekt.

Daarnaast moet vermeld worden dat de termijn van dagvaarding aanvangt op de dag, volgend op de dag waarop het exploot is uitgebracht.

Civiele procedure starten zonder advocaat

Komt uw zaak voor bij de kantonrechter en bedraagt het vorderingen lager dan € 25.000,-, huurrechtzaken, arbeidsrechtelijke zaken, strafrechtzaken voor lichte vergrijpen of geschillen over schulden tot €40.000,-? Dan is een advocaat niet verplicht in de civiele procedure*.

Dit betekent overigens dat het niet raadzaam is om geen advocaat in te schakelen. Ook al kunt u civiele procedures verdedigen zonder advocaat; het is altijd raadzaam om u ook in dergelijke gevallen te laten bijstaan door een jurist of advocaat.

Dit zeggen we niet om onszelf aan te prijzen. Het kan u uiteindelijk echter veel schelen als u toch een juridisch adviseur inschakelt. Ook al is dat niet altijd verplicht. 

 

 

 

Bron: rechtspraak.nl

Bron: rijksoverheid.nl