Hoe kun je co-ouderschap beëindigen?

Co-ouderschap beëindigen

Wil je co-ouderschap beëindigen? Omdat je uit elkaar bent en daar goede afspraken over hebt gemaakt, maar het simpelweg niet werkt. Dit kan als afspraken niet worden nagekomen of als er continu ruzies ontstaan over de afspraken die zijn gemaakt. Maar co-ouderschap beëindigen kan ook heel goed als het nadelig uitpakt voor de kinderen en deze er moeite mee hebben. En houdt je ex zich niet meer aan de afspraken, dan kun je het co-ouderschap ook altijd aanvechten en daardoor beëindigen.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een manier waarbij ouders gezamenlijk voor hun kinderen zorgen terwijl ze geen relatie meer hebben. Dit kan na een scheiding, maar natuurlijk ook als je kinderen hebt zonder dat je was getrouwd. Over het algemeen is het co-ouderschap een eerlijke verdeling van de opvoedingstaken en de kosten die de opvoeding en zorg voor de kinderen met zich meebrengen.

Co-ouderschap is eigenlijk alleen mogelijk als de ouders nog door een deur kunnen met elkaar. Daarnaast is het belangrijk dat ook de kinderen het eens zijn met de verdeling. Regelmatig komt het voor dat kinderen er niet aan kunnen wennen dat ze om de week bij een andere ouder wonen.

Wanneer kun je co ouderschap beëindigen?

Je kunt co-ouderschap beëindigen als het niet meer gaat tussen jou en jouw ex-partner. Als overleg niet meer mogelijk is of als er continu ruzie ontstaat over gemaakte afspraken. Ook als de kinderen lijden onder deze situatie of als ze zelf niet kunnen wennen aan de afspraken. Bijvoorbeeld wanneer ze bij welke ouder wonen.

Je kunt co-ouderschap beëindigen wanneer:

  • het kind 18 jaar wordt
  • het kind op zichzelf gaat wonen
  • het kind aangeeft geen co-ouderschap meer te willen
  • het kind dit verzoekt
  • de ouders weer gaan samenwonen
  • bij overlijden
  • bij verhuizing

Hoe kun je co-ouderschap beëindigen?

Er is een aantal redenen hoe je co-ouderschap kunt beëindigen. Dit kan:

  • in overleg
  • via de rechter

Kun je verhuizen bij co-ouderschap?

Verhuizen kan niet zomaar bij co-ouderschap. Je hebt samen ouderlijk gezag en daarom mogen jij of je ex niet zonder toestemming van de ex-partner verhuizen. Een verhuizing zou namelijk kunnen betekenen dat de kinderen een van beide ouders minder gaan zien of dat gemaakte afspraken lastiger kunnen worden nagekomen door de ouders.

Verlenen ouders geen toestemming om te verhuizen, dan kan de ouder die wil verhuizen hiervoor vervangende toestemming aanvragen bij de rechter. De rechter laat de belangen van het kind altijd het zwaarst wegen, maar houdt er ook rekening mee dat een ouder moet verhuizen voor werk of om los te komen van zijn oude situatie.

Het wordt van geval tot geval bekeken door de rechter, dus er is op voorhand nauwelijks in te schatten wat de uitspraak zal zijn. Wel is duidelijk dat de rechter geen toestemming geeft als een van beide partijen lijkt te willen verhuizen om de andere een hak te zetten, maar dat moge duidelijk zijn in het licht van het co-ouderschap waarvan dan al kan worden aangenomen dat het op losse schroeven staat.

Moet je naar de rechter?

Als jouw kind 18 is geworden of de andere partner overlijdt is het niet nodig, maar als afspraken met betrekking tot het co-ouderschap niet worden nagekomen, dan kun je het co-ouderschap aanvechten en door de rechter laten beëindigen.

Dit is echter geen eenvoudige zaak. Als de ex een keer een afspraak niet nakomt is dat geen reden om het aan te vechten. Er moeten structureel problemen zijn waardoor niet meer van je verlangd kan worden dat het co-ouderschap in stand blijft. Dit kan het geval zijn als de kinderen ernstig lijden onder het niet nakomen van afspraken door de ex-partner.

Als je het wilt aanvechten moet je naar de rechter en heb je een advocaat nodig.