Concurrentiebeding tijdelijk contract

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag niet meer sinds 1 januari 2015. Het verbod op het concurrentiebeding in tijdelijke contracten kent wel een uitzondering.

We leggen graag uit wat de uitzondering is zodat u als werkgever of werknemer kunt bekijken of een concurrentiebeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen of is opgenomen.

Uitzondering concurrentiebeding tijdelijk contract

Er is een uitzondering op elke regel. Zo kent het verbod op een concurrentiebeding in een tijdelijk contract ook een uitzondering.

Uit een schriftelijke motivatie van de werkgever moet duidelijk blijken dat het concurrentiebeding is opgenomen omdat anders bedrijfsgeheimen of bedrijfsbelangen gevaar lopen.

Deze motivatie moet duidelijk schriftelijk zijn opgenomen en worden toegevoegd aan het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding werknemer

Bent u het niet eens met een concurrentiebeding en wilt u ergens anders gaan werken? Dan kunt u dit het beste in overleg met uw werkgever oplossen.

Concurrentiebeding werkgever

Als werkgever is het belangrijk om met een jurist te kijken hoe u juridisch juist kunt motiveren dat u een concurrentiebeding opneemt in een tijdelijk contract. Mocht er discussie ontstaan met een werknemer die ontslag wil nemen of al ergens anders is gaan werken? Vraag dan gerust onze juristen gespecialiseerd in arbeidsrecht en tijdelijke contracten om advies.

Concurrentiebeding advocaat of jurist

Komt u er als werkgever of werknemer samen niet uit? Dan kunt u een jurist of advocaat inschakelen en de stap naar de kantonrechter maken. De kantonrechter zal beoordelen of het concurrentiebeding redelijk is en of belangen van de werkgever of van de werknemer worden geschaad als deze in stand blijft.

Hierbij moet worden benadrukt dat de kantonrecht uitgaat van wat de werkgever en werknemer overeen zijn gekomen.

Wat kan de kantonrechter doen met een concurrentiebeding?

De kantonrechter beoordeelt het concurrentiebeding en zal het concurrentiebeding:

  • matigen
  • vernietigen
  • handhaven

Besluit de kantonrechter om het concurrentiebeding te handhaven, dan kan het wel zo zijn dat de werknemer een vergoeding krijgt. Deze vergoeding wordt echter alleen toegekend als een werknemer ernstig financieel nadeel ondervindt door handhaving van het concurrentiebeding.