Wat is een dagvaarding?

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële oproep vanuit de rechtbank die namens de eiser wordt uitgebracht bij de gedaagde om tijdig in de rechtszaak te verschijnen. Een dagvaarding kan in verschillende rechtsgebieden worden gebruikt als oproep om op de zitting te verschijnen. Wat een dagvaarding nou precies is en wat je er eigenlijk mee moet, bespreken we allemaal in dit artikel.

Geschreven door Elise de Graaf

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële oproep om tijdig in de rechtbank te verschijnen. Een dagvaarding wordt altijd aan de deur gebracht door een deurwaarder. Vervolgens drukt de deurwaarder er een paar stempels op en krijg jij het afschrift van de dagvaarding. De dagvaarding is het eerste processtuk in een gerechtelijke procedure. De dagvaarding wordt gebruikt in het civiele recht en in het strafrecht.

Hoe werkt de dagvaardingsprocedure?

De dagvaardingsprocedure wordt geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze procedure begint altijd met het uitbrengen van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze dagvaarding staat de eis en hoe de gedaagde kan reageren. De gedaagde kan vervolgens op deze dagvaarding reageren. Het reageren daarop noemen wij in het juridisch ‘conclusie van antwoord.’ Als de conclusie van antwoord binnen is bij de rechtbank, beoordeelt de rechtbank of de zaak ‘zitting waardig’ is of dat de zaak schriftelijk afgehandeld kan worden. Soms beoordeelt de rechtbank dat er meer (bewijs)stukken nodig zijn. De rechtbank vraagt dan aan de eiser of hij deze stukken wil opsturen. Dit noemen wij in het juridisch ‘conclusie van repliek’. De gedaagde heeft daarna recht om daarop te reageren, wat ‘conclusie van dupliek’ wordt genoemd. Wanneer alle stukken uiteindelijk binnen zijn, zal de rechter alle bewijsstukken bestuderen en vervolgens met een vonnis komen.

Kan je bezwaar maken tegen een dagvaarding?

Het kan voorkomen dat je een dagvaarding hebt ontvangen waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Je vindt dus dat je ten onrechte bent gedagvaard. Hiertegen kan je bezwaar maken. Je dient dan een bezwaarschrift in bij de rechtbank waar je uitgenodigd bent op je dagvaarding. In dit bezwaarschrift moet je duidelijk formuleren waarom jij vindt dat je ten onrechte bent beschuldigd. In dit geval is het handig om juridisch advies in te winnen of jouw bezwaarschrift wel zin heeft. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen na de dagvaarding betreft acht dagen.

Het kan zijn dat de rechter beslist dat jouw bezwaar ongegrond of ontvankelijk is. In dat geval gaat de zitting gewoon door op de eerder besloten zittingsdatum en tijd.

Hoe zit het met de dagvaarding in het kort geding?

De procedure van kort geding start ook met een dagvaarding. Je roept de andere partij op om voor de rechter te verschijnen. Een kort geding procedure is een verkorte rechtszaak. Sommige zaken kunnen namelijk wel maanden duren. Als er spoed is bij jouw zaak kan je in aanmerking komen voor de kort geding procedure. Een kort geding procedure is een mondelinge procedure bij de rechter. Meestal heb je binnen twee weken een uitspraak van de rechter.

In wat voor rechtsgebieden wordt een dagvaarding gebruikt?

De dagvaardingsprocedure wordt altijd gebruikt in het civiele recht en in het strafrecht. Voor alle andere zaken wordt de rechtszaak gestart met een verzoekschrift. Zoals het woord al zegt, verzoek je iets aan de rechter van de rechtbank. Civiel recht en privaatrecht zijn termen uit het Burgerlijk recht. Strafrecht is wat het woord eigenlijk wel zegt, alles wat met straffen te maken heeft.

Wat is het verschil tussen dagvaarding en verzoekschrift?

Het verschil tussen een dagvaarding of een verzoekschrift zit hem in het volgende: bij een verzoekschrift verzoek je iets, bij een dagvaarding eis je iets aan de gedaagde, bijvoorbeeld een geldsom. Het wetboek kan er ook wel bij helpen. Vaak als er een verzoekschrift nodig is, wordt er in het wetsartikel vaak het woord verzoek gebruikt. Staat er dus in het wetsartikel het woord ‘verzoek’, dan betekent het dat er een verzoekschrift ingediend moet worden. Bij het dagvaarden wordt vaak het woord ‘vorderen’ gebruikt, omdat het geen verzoek is maar een eis.

Een voorbeeld:

Je hebt een bouwbedrijf en levert bouwmaterialen aan de aannemers. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud tot de koopsom volledig is betaald. Vervolgens krijgt de partij betalingsproblemen en betaalt hij niet na vele aanmaningen. Jij bent alsnog de eigenaar van deze bouwmaterialen omdat de koopsom niet volledig afbetaald is. De bouwmaterialen zijn al geleverd en in gebruik genomen door dit bedrijf. Wat kan je nu doen? Juist, je kan een gerechtelijke procedure beginnen. En deze procedure begint met een dagvaarding omdat jij iets eist, namelijk het geldbedrag. In de dagvaarding wordt de situatie kort beschreven en jouw eis in deze zaak. Wie weet zie je dan alsnog je geld terug, jij blij!

Wat is de uiterlijke termijn bij dagvaarding?

Er is wettelijk bepaald dat er tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de zittingsdatum minimaal één week mag zitten. Wanneer de gedaagde in het buitenland woont, kan deze termijn worden verlengd tot 4 weken. Eiser moet rekening houden met de zittingsdagen van de rechter. Er kan geen zitting worden ingepland wanneer de rechter geen zittingsdagen heeft.

Hoe werkt de dagvaarding bij een hoger beroep?

Net als elke andere procedure, wordt de procedure gestart met een dagvaarding. Deze dagvaarding wordt ook wel een appéldagvaarding genoemd. Hoger beroep wordt altijd ingesteld wanneer partij niet blij is met het vonnis van de rechtbank. Er wordt opnieuw gekeken naar de zaak door een hogere rechter. Gaat het om zaken minder dan €1.750, dan is er geen hoger beroep mogelijk. Uitspraak van het Gerechtshof noemen ze een Arrest.

Hoger beroep termijn

Hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na het vonnis van de rechtbank. Dat is dus het vonnis waar je het niet eens mee bent. Het hoger beroep wordt behandeld door het Gerechtshof. Ben je het daarna nog niet eens, dan kan je in cassatie gaan. Cassatie wordt verzorgd door de Hoge Raad. De Hoge Raad is het hoogst rechtsprekende orgaan van ons land, Nederland.

Waar kan je de dagvaarding indienen en hoe doe je dat?

De dagvaarding wordt opgesteld door de advocaat en de gerechtsdeurwaarder. Zij zorgen ook ervoor dat de dagvaarding aankomt bij de andere partij. Na het tekenen (betekening wordt gedaan door de deurwaarder), wordt de dagvaarding door de advocaat of gerechtsdeurwaarder naar de rechtbank gestuurd en krijgt de gedaagde een afschrift daarvan.

En hoe zit het met intrekken van de dagvaarding?

Het kan voorkomen dat de eiser en de gedaagde het eens worden vóór de zittingsdatum, wat natuurlijk heel mooi zou zijn. Wanneer dit het geval is, is het verstandig dat de eiser de dagvaarding laat intrekken. Met het intrekken van de dagvaarding worden hoge proceskosten bespaard.

Kan je een dagvaarding laten uitstellen?

In principe kan niet om uitstel worden gevraagd. Toch zijn er een paar uitzonderingen bijvoorbeeld bij klemmende redenen of overmacht. Meer informatie daarover kan je vinden in het Landelijk Procesreglement voor Civiele Dagvaardingszaken. Eigenlijk kan er alleen om uitstel gevraagd worden als er aangetoond kan worden dat er niet voldoende tijd is geweest voor voorbereiding. Wel moet daar een legitieme reden voor gegeven worden. De rechter is niet verplicht om de zaak uit te stellen. Uitstel kan aangevraagd worden bij de griffie van de rechtbank waar je voor moet komen.

Wat kost een dagvaardingsprocedure?

Er komen veel kosten kijken bij een gerechtelijke procedure. Er moeten bijvoorbeeld kosten betaald worden voor de deurwaarder en voor het griffierecht. De hoogte is puur afhankelijk van de hoogte van de vordering. Er is dus geen precieze richting voor de kosten van een dagvaardingsprocedure. Dat kan voor iedere zaak weer anders zijn.

Hoe kan een dagvaarding nietig zijn?

Nietigheid houdt in dat de dagvaarding niet voldoet aan de door de wet gestelde eisen. De rechtbank zal de dagvaarding dan afwijzen. Een dagvaarding wordt nietig verklaard wanneer de rechtszaak geen doorgang kan vinden met de dagvaarding. Dat is bijvoorbeeld wanneer er stukken zijn vergeten mee te sturen. Als daar sprake van is kan een herstelexploot worden aangevraagd. Wordt daar geen beroep op gedaan, dan wordt de dagvaarding nietig verklaard.

Een dagvaarding kan ook nietig worden verklaard wanneer de gedaagde niet naar de zitting is gekomen. De rechter gaat dan uitgebreid onderzoeken of de dagvaarding nietigheden bevat. Er wordt gekeken naar de gegevens en of de dagvaarding wel is aangekomen bij beide partijen.

Wat zijn de eisen voor een dagvaarding?

In de dagvaarding moet de eiser goed en duidelijk zijn eis beschrijven. Wanneer deze niet duidelijk is, kan dat voor onduidelijkheid zorgen. Er moeten juiste gegevens in worden verwerkt. Jouw naam en adres en de gedagvaarde zijn naam en adres. Ook de datum moet vermeld worden. Voor de rest moeten feiten en omstandigheden besproken worden en de rechtsgronden en vorderingen. Daarna is er ruimte voor verweer door de gedaagde. Bewijzen moeten meegestuurd worden, net als de getuigen die ook genoemd moeten worden in de dagvaarding. De dagvaarding moet altijd de stempel krijgen en hebben van de gerechtsdeurwaarder. Ook staat er in de dagvaarding welke rechten de verdachte heeft en waarom hij die rechten heeft.

Voor de rest moet de eiser uitzoeken welke rechter en welke rechtbank bevoegd zijn. Dit heeft te maken met de absolute en relatieve competentie. En welke datum en tijd de zaak zal voorkomen.

Moet een dagvaarding aangetekend zijn?

De dagvaarding wordt door de deurwaarder ‘betekend’. Eigenlijk kun je dit zien als aangetekend. De deurwaarder zorgt dat het afschrift van de dagvaarding in handen komt van de gedaagde, hij kan hem ook aan een medebewoner geven. Wanneer de deurwaarder zeker is dat jij op dit adres woont, kan hij een afschrift met een notitie in jouw brievenbus stoppen.

Dus een dagvaarding kan door de brievenbus?

Soms denken mensen de dagvaarding te kunnen ontlopen, door bijvoorbeeld zogenaamd niet thuis te zijn. Dit heeft echter geen zin. De deurwaarder zal zijn uiterste best doen om de dagvaarding in persoon af te geven, maar wanneer dit niet lukt wordt de dagvaarding in de brievenbus gedaan of per post verstuurd. Dit mag echter alleen door de deurwaarder worden gedaan. Afschrift van de dagvaarding kan in sommige gevallen dus gewoon door de brievenbus worden gedaan.

Wat moet je doen als je de dagvaarding kwijt bent geraakt?

Het kan natuurlijk voorkomen dat je de dagvaarding kwijt raakt. Dit is op zich geen ramp, je moet alleen wel snel handelen. Advies is om eerst goed te zoeken of je hem echt niet hebt op bijvoorbeeld een stapel papieren thuis. Kan je hem echt niet vinden, dan moet je contact opnemen met de rechtbank. Je krijgt de dagvaarding dan opnieuw toegestuurd. Let op: termijnen in de dagvaarding veranderen daarom niet. Zittingsdatum of reageertermijn blijven dus hetzelfde als in de eerste toegestuurde dagvaarding.

Heb je een advocaat nodig bij de dagvaardingsprocedure?

Bij een dagvaardingsprocedure vraag je om een uitspraak van de rechter. Deze procedure verloopt doormiddel van een dagvaarding. De procedure verloopt schriftelijk tussen eiser, gedaagde en de rechtbank. In deze procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel is het handig om altijd juridisch advies in te winnen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Kan je zelf de dagvaardingsprocedure verzorgen?

De dagvaardingsprocedure kan je zelf verzorgen, wel wordt aangeraden de dagvaarding door een advocaat te laten opstellen. Een advocaat weet vaak net iets meer over wat er in een dagvaarding moet staan. Het is wel een aanrader om altijd juridisch advies in te winnen. Zo weet je waar je over praat en kom je niet voor verrassingen te staan. Bij niet alle procedures is een advocaat verplicht. Een advocaat is bijvoorbeeld niet verplicht in een strafzaak of civiele rechtszaken die betrekking hebben op huurrecht, arbeidsrecht of vorderingen tot 25.000 euro.

Als je een kort geding start is een advocaat verplicht, maar als je gedaagde bent in een kort geding is dit niet verplicht.

De uitspraak kan meteen worden gedaan, maar uitspraak kan ook tot twee weken duren. Dat hangt af van hoe groot jouw zaak is.

Ben je verplicht aanwezig te zijn bij de zitting?

Als gedaagde ben je niet verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting, wel is het verstandig om dan je advocaat te machtigen. Deze machtiging geeft de advocaat het recht om jouw verdediging te voeren. Kom je niet opdagen bij de rechter en heeft jouw advocaat geen machtiging, dan is er sprake van verstek. Dit werkt meestal niet in het voordeel. De ongeschreven regel is namelijk dat je dan bij verstek wordt veroordeeld.