Deelnemingsvrijstelling en voorwaarden deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling is een objectvrijstelling. Deelnemingsvrijstellingen zijn fiscaal gezien zeer aantrekkelijk. De deelnemingsvrijstelling bestaat om dubbele belasting te voorkomen. De fiscus wil hiermee voorkomen dat inkomsten van een vennootschap zowel in het buitenland als in Nederland belast worden. 

Europese aanpak belastingontwijking afgezwakt

En oke, er is de laatste maanden veel te doen over belastingontwijking, maar de deelnemingsvrijstelling is gewoon een logische en eerlijke manier om ervoor te zorgen dat u dubbele belasting voor uw bedrijf kunt voorkomen. Het zorgt ervoor dat u niet nogmaals belasting betaalt over een dochter waarover u al belasting heeft betaald. En het is natuurlijk goed te verklaren dat u niet dubbel belasting betaalt.

Meer dan logisch ook dat de Europese aanpak van belastingontwijking wordt afgezwakt. Voornamelijk wat betreft de deelnemingsvrijstelling.

Wat is deelnemingsvrijstelling?

Artikel 13 Vpb geeft aan wat de voorwaarden voor deelnemingsvrijstelling zijn.

Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming (deelnemingsvrijstelling). Over de voorwaarden vertellen we u verderop in dit artikel meer.

Hoe werkt deelnemingsvrijstelling?

De winst van elk bedrijf wordt individueel belast. Maar het komt natuurlijk regelmatig voor dat een groot deel van de winst van een BV of NV bestaat uit het bezit van aandelen in een andere Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap. De dochtermaatschappij betaalt dan belasting, maar de moedermaatschappij zou dan over de uitgekeerde dividenden ook belasting moeten betalen. Dat zou een dubbele belastingheffing betekenen en dat moet worden voorkomen.

Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid

Voor een succesvol beroep op de deelnemingsvrijstelling is een fiscale eenheid belangrijk.

Een fiscale eenheid is een eenheid die door de belastingdienst wordt gezien als een onderneming. Een fiscale eenheid bestaat bijvoorbeeld als de moedermaatschappij minimaal 95% van de aandelen in een dochter bezit die in Nederland is gevestigd.

Deelnemingsvrijstelling buitenlandse deelneming

Heeft u een buitenlandse deelneming? Bekijk dan met onze fiscalisten of uw buitenlandse deelneming in aanmerking komt voor deelnemingsvrijstelling. En hoe u hier fiscaal gezien het meest lucratief gebruik van kunt maken.

Voorwaarden deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling kent voorwaarden. Voorwaarde aan de deelnemingsvrijstelling is bijvoorbeeld dat de werkmaatschappij gevestigd is in een land waar een minimale winstbelasting geldt van 10 procent.

Deze tien procent winstbelasting is toch een stuk lager dan de 25 procent die u in Nederland zou moeten afdragen.

Voorwaarden die artikel 13 lid 2 Wet op de Vennootschapsbelasting stelt voor de deelnemingsvrijstelling zijn dat de belastingplichtige vennootschap:

  • voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder is van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

  • ten minste 5% bezit van het aantal in omloop zijnde bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening; daarbij wordt het aantal andere dan enkelvoudige bewijzen van deelgerechtigdheid herleid tot een daarmee overeenstemmend aantal enkelvoudige bewijzen;

  • lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag;

  • als commanditaire vennoot een aandeel heeft in de vennootschappelijke gemeenschap van een open commanditaire vennootschap en daardoor voor ten minste 5% deelt in het door die vennootschap behaalde voordeel.

Deelnemingsvrijstelling buitenlandse deelneming

Onze fiscalisten hebben ervaring met manieren om fiscaal voordeel te behalen met een deelnemingsvrijstelling en om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Kies op deze pagina uit onze fiscalisten en belastingadviseurs om u voordelig te laten adviseren bij een succesvolle constructie met deelnemingsvrijstelling.

Heeft u gebruik van de deelnemingsvrijstelling gemaakt via een buitenlandse deelneming? Dan is er een aantal mogelijkheden om het geld in Nederland vrij te krijgen.

Aan de hand van een fiscaal voorbeeld leggen we hieronder uit hoe u bij een buitenlandse deelneming te werk kunt gaan.

Deelnemingsvrijstelling voorbeeld

Een voorbeeld van deelnemingsvrijstelling is dus om dubbele belasting te voorkomen via een land met een gunstiger belastingtarief dan dat in Nederland.

Maar hoe krijgt u uw geld in Nederland nu vrij zonder alsnog af te rekenen?

Een voorbeeld hiervan is via uw hypotheek.

Dit kan door een constructie waarbij u uw hypotheek aflost door geld in uw BV te storten. U kunt fiscaal voordeel behalen door schulden over te nemen, nieuwe aandelen uit te geven en de aflossing van de hypotheek voortaan te voldoen aan de BV.

Dit is een voorbeeld hoe u voordelig geld kan besparen via de deelnemingsvrijstelling. Sterker nog, het kan u zelfs geld opleveren. Rendement dus. Niet extreem veel, maar genoeg om uw fiscalist te betalen en alsnog geld over te houden.