Derdenbescherming bij faillissement

Derdenbescherming

Als u iets heeft gekocht van iemand die failliet verklaard is, is de kans groot dat u geen eigenaar wordt. Dit komt omdat de verkoper beschikkingsonbevoegd was door faillissement bij de verkoop. 

Heeft u niet iets gekocht, maar juist verkocht? Heeft uw bedrijf geleverd maar niet (of niet alles) betaald gekregen? Dan gaat het niet om derdenbescherming, maar het recht van reclame.

Derdenbescherming is eigenlijk de basis voor de goede trouw in het faillissementsrecht.

Faillissement

Heeft u iets gekocht van iemand die later failliet bleek te zijn, maar wist u dat niet?

Dan kan derdenbescherming ervoor zorgen dat u toch eigenaar wordt van hetgeen u heeft gekocht.

Dit kan echter alleen als er nog geen vonnis is geweest waarin het faillissement bekrachtigd is.

Goede trouw

En derdenbescherming kan weer alleen als de aankoop ten goede komt aan de boedel. Koopt u iets voor een te laag bedrag of een bedrag dat door de curator als te laag wordt bevonden? Dan kan derdenbescherming wel zorgen dat u te goeder trouw was, maar de verkoop nadelig is voor de boedel.

Dat laatste wordt door de goede trouw niet gedekt en daarom is de overeenkomst alsnog ongeldig. Ondanks uw “goede trouw”.

Was er bijvoorbeeld sprake van een schenking? Dan gaat derdenbescherming voor u helaas niet op.