Fiscale due diligence

Fiscale due diligence

Fiscale due diligence onderzoek door juristen en fiscalisten bij overname is de manier om een goed beeld te krijgen van het bedrijf dat u wilt overnemen. Fiscalisten onderzoeken de fiscale en financiële zaken van uw overname en juristen zullen voor u onderzoek doen naar juridische zaken en zoveel mogelijk informatie verzamelen.

Hier leest u overzichtelijk in een kort verhaal wat een due diligence onderzoek is en waarom onze juristen en fiscalisten u goed en voordelig kunnen helpen bij een gedegen due diligence onderzoek bij overname.

In dit artikel behandelen we voor het fiscale due diligence onderzoek bij overname en bespreken we een korte juridische due diligence checklist.

  • Fiscale due diligence onderzoek bij overname
  • Letter of intent en due diligence onderzoek
  • Juridische due diligence
  • Due diligence onderzoek vragenlijst
  • Due diligence onderzoek checklist

Na het fiscale due diligence onderzoek heeft u een duidelijk beeld om een inschatting te kunnen maken van de fiscale en juridische stand van zaken bij het over te nemen bedrijf. 

Onze adviseurs kunnen u snel, goed en goedkoop helpen bij uw due diligence onderzoek.

En stelt u zich de vraag waarom hier ook mediators worden genoemd? Mediators zijn misschien niet direct nodig voor het due diligence onderzoek? Ze kunnen uw overname wel uitstekend begeleiden. Zo voorkomt u bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke problemen bij reorganisatie na overname.

Fiscale due diligence onderzoek bij overname

Na de eerste onderhandelingen weet u vaak wel of u door wilt gaan met een overname of niet. Vaak zal u dan een letter of intent laten opstellen en ondertekenen. Dit is een verklaring waarin staat dat partijen de intentie hebben om de overname door te zetten. De letter of intent is een intentieverklaring.

Na ondertekening van deze letter of intent kunnen partijen niet zomaar onderhandelingen afbreken zonder dat een schadevergoeding betaalt bij afbreken van onderhandelingen betaald moet worden.

Letter of intent en due diligence onderzoek

De letter of intent, of intentieverklaring, bevat vaak een geheimhoudingsverklaring, garanties, de procedure en een bepaalde vorm van exclusiviteit.

Geheimhoudingsverklaring intentieverklaring

De geheimhoudingsverklaring in de intentieverklaring wordt opgenomen om te voorkomen dat de waarde van bedrijven wordt beïnvloedt doordat derden kennis nemen van een mogelijke overname.

Daarnaast is vereist dat gevoelige bedrijfsinformatie geheim blijft.

Exclusiviteit

Een exclusiviteitsclausule in de letter of intent wordt opgenomen om te voorkomen dat met meerdere partijen wordt onderhandeld en dat er dus mogelijk een strijd ontstaat tussen overnemende partijen.

Garanties

Garanties worden gedaan om een uitweg te bieden als door het due diligence onderzoek teveel lijken uit de kast komen. 

Juridische due diligence

Juridische due diligence onderzoeken bieden u extra zekerheid. Na het juridische due diligence onderzoek en het fiscale due dilligence onderzoek bij overname van bedrijven kunt u namelijk het beste beoordelen of u de overname door moet zetten of dat u van de overname moet afzien.

Komen er bijvoorbeeld milieudelicten aan het licht? Zijn de huurlasten erg hoog of worden die bij een nieuwe huurovereenkomst onacceptabel? Zijn afschrijvingen wel erg hoog of moet het gehele IT-systeem worden vervangen en vergt dat een enorme investering?

Allemaal redenen om nog eens goed te kijken naar de overname. Misschien geen reden om van de bedrijfsovername af te zien, maar wellicht wel. En juist via een due diligence onderzoek kunt u van de overname afzien zonder dat dit u schadeplichtig maakt in verband met het afbreken van onderhandelingen.

Due diligence onderzoek checklist en vragenlijst

Tijdens een due diligence onderzoek wordt gewerkt met een checklist en vragenlijst. De checklist zorgt ervoor dat de jurist, advocaat, accountant of fiscalist geen belangrijke zaken over het hoofd zien en zodat u na afloop duidelijk kunt inzien hoe het bedrijf fiscaal, juridische en financieel wordt beoordeeld door onze experts.

Wilt u een fiscale due diligence onderzoek laten uitvoeren? Een juridische due diligence onderzoek?

Onze juridisch, fiscaal en financieel experts helpen u. Kijk rechts van dit artikel om zelf een adviseur te kiezen en online in contact te komen.

Wij helpen u dan direct bij het kiezen van een van onze adviseurs om u voordelig te helpen.