Hoe kan ik een eenzijdige scheiding aanvragen?

Eenzijdige scheiding

Elk artikel dat u er over leest zal er mee starten. Een eenzijdige scheiding is een grote stap. Want dat is zo, maar dat weet u zelf ook wel en daarom leggen we liever uit hoe een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in zijn werk gaat en hoe de juridische procedure bij zo’n soort echtscheiding werkt. Om te beginnen, het betreft een verzoekschriftprocedure, net als bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Alleen neemt nu een van beiden het initiatief. 

Echtscheiding uitgelegd in een korte video

Geen zin om een lange tekst te lezen? Snappen we volledig. Bekijk daarom hieronder onze korte uitleg in een video:

 

Om u alvast een en ander uit te leggen als u wilt scheiden via een eenzijdige scheiding geven we u een handig stappenplan en behandelen we daarnaast de volgende onderwerpen zodat u vast kunt lezen hoe alles in zijn werk gaat:

Civiele procedure echtscheiding

Civiele procedure is niet meer dan een moeilijke benaming voor het oplossen van een juridisch geschil tussen mensen of bedrijven die niet meer door een deur kunnen. Dat is bij echtscheidingen niet anders. Het is immers eigenlijk gewoon een situatie waarbij twee mensen niet meer met elkaar overweg kunnen en waarvoor bepaald is, dat dat via de rechter moet worden beslecht.

De civiele procedure bij echtscheiding kunt u natuurlijk samen starten, een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, maar ook alleen. Als uw partner niet wilt scheiden, maar de situatie toch ernstig ontwricht is thuis, dan kunt u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen.

Met een dergelijk verzoekschrift vraagt u de rechter om via een civiele procedure uw echtscheiding uit te spreken. Hieronder geven we aan de hand van een stappenplan weer

Stappenplan eenzijdig verzoek echtscheiding

Hieronder leggen we stap voor stap de eenzijdige scheiding uit en tot slot leest u wat de kosten van een eenzijdige echtscheiding zijn.

Advocaat inschakelen

Goed, u wilt scheiden, maar uw partner wil dit niet of is het niet eens met uw eisen. In dergelijke gevallen vraagt u niet gemeenschappelijk een echtscheiding aan, maar een eenzijdige scheiding. Als u eenzijdig uw echtscheiding wilt regelen, dan volgt u de procedure via het eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Een mediator inschakelen is dan niet mogelijk, want uw partner wil niet scheiden en dus is overleg waarschijnlijk niet mogelijk. U moet dus een advocaat zoeken om u te helpen bij het opstellen van documenten en het indienen van het uiteindelijke verzoekschrift bij de rechtbank.

Documenten opstellen

Als u eenmaal heeft aangegeven dat u wilt scheiden, kunt u dit aangeven bij een advocaat. Vervolgens kan worden gestart en gaat de advocaat ervoor zorgen dat alle documenten voor uw echtscheiding in orde komen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Via een kort geding kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een voorlopige voorziening geeft een rechtsgeldige uitspraak die voor dat moment duidelijkheid schept. Onze advocaat zal dan ook met u bespreken hoe uw situatie is en welke regelingen u bijvoorbeeld wenst met betrekking tot de kinderen. De rechter neemt een beslissing, bijvoorbeeld wie voorlopig de kinderen krijgt.

Verzoekschrift indienen rechtbank

Vervolgens zal het daadwerkelijke verzoekschrift tot echtscheiding moeten worden ingediend bij de rechtbank. Dit verzoekschrift zal via een deurwaarder worden afgeleverd bij uw partner. Uw partner heeft dan de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen of om uitstel aan te vragen. Wat de termijnen zijn om een verweerschrift in te dienen staat hieronder in de tabel.

Termijn verweerschrift echtscheiding

Het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend en is dus ook bij uw partner bezorgd. Dit is wellicht een moeilijk moment, maar uw partner is dan ook op de hoogte van uw verzoekschrift en krijgt de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn een verweerschrift tegen uw verzoek tot echtscheiding in te dienen.

De termijn voor dit verweerschrift met betrekking tot uw echtscheiding is 6 weken. Overigens, kan dit worden verlengd. Bijvoorbeeld als u samen besluit om die termijn te verlengen of als uw partner hierom vraagt en deze van de rechter uitstel krijgt.

Hieronder staan de termijnen tot verweerschrift op een rij:

eenzijdig verzoek echtscheiding

Echtscheiding afronden

Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding zal de rechter een besluit nemen dat normaliter uit het echtscheidingsconvenant voortkomt. Mocht u of uw ex-partner het hier niet mee eens zijn, dan staat de mogelijkheid open om hiertegen in hoger beroep te gaan. De termijn om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter is drie maanden.

Kosten eenzijdige echtscheiding

Elke echtscheiding is anders. Maar toch wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten van eenzijdig scheiden zijn. Over het algemeen liggen die niet hoger dan een reguliere scheiding op gemeenschappelijk verzoek. Echter, als de procedure langer duurt doordat uw ex een verweerschrift indient of omdat in hoger beroep moet worden gegaan tegen de uitspraak van de rechter, dan kan het een langer slepende procedure worden.

Goed, de kosten van eenzijdig scheiden. Uurtarieven van advocaten liggen tussen de 100 en 250 euro per uur. Een echtscheiding kan echter ook voor een vast tarief, hierover kunt u altijd vooraf overleggen met onze advocaten. Online scheiden is over het algemeen geen optie bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, dit is meer een mogelijkheid als u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek willen indienen. Is dat toch het geval, dan kan een scheiding al worden geregeld vanaf 337,50 per persoon.

Hulp bij eenzijdige scheiding

Een advocaat echtscheiding kan u het beste helpen bij een eenzijdige scheiding en de begeleiding die u daarbij nodig heeft.