Eigendomsvoorbehoud in algemene voorwaarden en overeenkomst

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat u uw eigendommen terugkrijgt bij faillissement van de koper. Maar hoe werkt eigendomsvoorbehoud voor u als verkoper of leverancier en hoe krijgt u uw spullen terug?

Zeker zijn dat eigendomsvoorbehoud geldig is bij uw overeenkomsten? Laat ze opnemen in uw Algemene Voorwaarden. Vraag onze juristen hoe en voor welk voordelige tarief dit kan.

In dit artikel bespreken we de onderstaande vragen van eigendomsvoorbehoud en de reden waarom het belangrijk is om deze op te nemen in de overeenkomst via de algemene voorwaarden.

  • Wat is eigendomsvoorbehoud?
  • Hoe werkt eigendomsvoorbehoud?
  • Eigenaar bij eigendomsvoorbehoud
  • Eigendomsvoorbehoud bij faillissement
  • Eigendomsvoorbehoud en algemene voorwaarden

Als verkoper is het verstandig om in uw algemene voorwaarden een clausule op te nemen die het eigendomsvoorbehoud bevat.

Wat is eigendomsvoorbehoud?

Artikel 92 van boek 3 Burgerlijk Wetboek geeft aan een eigendomsvoorbehoud is. Eigendomsvoorbehoud is de afspraak dat de koper geen eigenaar wordt van uw totdat hij een bepaalde prestatie heeft verricht. Anders gezegd, hij wordt pas eigenaar als hij aan gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Over het algemeen is die voorwaarde de betaling. Zolang de koper niet betaald heeft aan verkoper blijft de verkoper eigenaar van zijn spullen.

Hoe werkt eigendomsvoorbehoud?

Het eigendomsvoorbehoud maakt van de leverancier een preferente schuldeiser of crediteur.

Revindiceren wordt mogelijk door eigendomsvoorbehoud. De verkoper blijft namelijk eigenaar van de zaak en is daarom bevoegd om die op te eisen. Eigendomsvoorbehoud werkt dus eigenlijk het best door te revindiceren, spullen opeisen.

Eigenaar bij eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet aan de voorwaarde zoals gesteld in het eigendomsvoorbehoud, blijft de verkoper eigenaar van zijn goederen.

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

De belangrijkste reden om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden is revindiceren. Oftewel, uw spullen terugeisen. Bij een faillissement van uw koper dus.

Overigens verliest eigendomsvoorbehoud zijn werking door natrekking als bijvoorbeeld machines worden geleverd en geinstalleerd in een fabriek. Ook bij faillissement, in dit voorbeeld de fabriek.

Meer over natrekking en eigendomsvoorbehoud leest u in ons artikel over natrekking.

Eigendomsvoorbehoud en algemene voorwaarden

Neem eigendomsvoorbehoud op in uw algemene voorwaarden en laat ze gelden bij elke overeenkomst die u aangaat.

Om uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, moet u ervoor zorgen dat u deze kenbaar maakt aan de koper voordat de overeenkomst gesloten wordt. Stuurt u na ondertekening van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de factuur, de algemene voorwaarden voor het eerst aan uw klant? Dan is dat te laat en zijn ze mogelijk niet van toepassing.

De kans is dat groot dat uw algemene voorwaarden dan niet van toepassing zijn op de overeenkomst en dat u dus geen beroep kunt doen op eigendomsvoorbehoud.

U bent uw spullen dan dus kwijt bij faillissement van de koper.

Wilt u weten hoe eigendomsvoorbehoud voor u werkt of wilt u algemene voorwaarden opstellen of laten stellen door een van onze juristen waarmee u zeker weet dat er een clausule met eigendomsvoorbehoud is opgenomen?

Kijk dan rechts van dit artikel. Hier stellen onze advocaten en juristen gespecialiseerd in eigendomsvoorbehoud zich aan u voor.

Wilt u dat wij u helpen bij het kiezen van de juiste adviseur? Vraag het dan via onderstaande knop.