Hoe kun je erkenning van een kind ongedaan maken?

Erkenning kind ongedaan maken

De basis voor vernietiging van erkenning komt in Nederland uit het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 205 van boek 1 geeft duidelijk aan op welke gronden erkenning ongedaan gemaakt kan worden en wie een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan verzoeken.

In dit artikel leggen we kort en duidelijk uit hoe het in zijn werk gaat. Wilt u hulp van een van onze advocaten gespecialiseerd in vernietiging van de erkenning?

Verzoek vernietiging erkenning kind

Blijkt de erkenner niet de biologische vader te zijn, dan kan een verzoek tot vernietiging van erkenning worden ingediend bij de rechtbank.

Het verzoek tot vernietiging van de erkenning moet met behulp van een advocaat worden ingediend en kan worden ingediend door:

  • kind
  • erkenner
  • moeder

Vernietiging erkenning door kind

Dit kan, tenzij het kind meerderjarig was ten tijde van de erkenning.

Vernietiging erkenning door moeder

Een verzoek tot vernietiging kan ook worden ingediend door de moeder, indien zij door bedreiging, dwaling, bedrog of tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot erkenning te geven.

Vernietiging erkenning door erkenner

Een verzoek tot vernietiging kan ook worden ingediend door de erkenner, indien hij door bedreiging, dwaling, bedrog of tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot erkenning te geven.

Vernietiging erkenning door Openbaar Ministerie

Bijzonder is, dat de erkenning ook door het Openbaar Ministerie (OM) ongedaan gemaakt kan worden.

Het Openbaar Ministerie kan dit doen indien de erkenner niet de biologische vader van het kind is en de erkenning in strijd is met de openbare orde.

Verzoek indienen bij de rechtbank

Een verzoek moet u indienen met behulp van een advocaat gespecialiseerd in vernietiging van erkenning van kinderen.