Ik ga failliet! Wat nu?!

Ik ga failliet! Wat nu?

Ik ga failliet! Wat nu? Dan is het zaak om goed uw mogelijkheden en toekomst te bekijken. In dit artikel bespreken we dit. 

Een faillissement heeft veel gevolgen. Voor u, maar ook voor uw personeel en schuldeisers. Ook is het belangrijk om te weten of u zakelijk en prive ansprakelijk bent of niet, want er kan beslag worden gelegd op uw boedel om schuldeisers te kunnen voldoen. Om dit in goede banen te leiden zal de rechter een curator aanwijzen. De curator zal handelen ten gunste van de schuldeisers en zal de failliete boedel liquideren.

In sommige gevallen is het mogelijk dat de curator besluit om bijvoorbeeld uw winkel open te houden omdat dit nog geld op kan leveren. Heeft u iets gekocht en aanbetaald bij een bedrijf dat failliet is, dan bent u aangewezen op de curator. Deze kan besluiten om de overeenkomst na te komen, te ontbinden of de curator kan besluiten dat u uw aanbetaling (gedeeltelijk) kwijt bent.

Bewindvoering faillissement

De rechter zal het faillissement uitspreken. Of u dit nu zelf heeft aangevraagd omdat u inzag dat de zaken minder gingen of dat uw schuldeisers het hebben aangevraagd omdat u niet meer aan uw betalingsverplichtingen kon voldoen, er gaat nog veel aan dat moment vooraf.
Het komt vaak voor dat de schuldeiser zijn faillissementsaanvraag intrekt voordat u failliet wordt verklaard. Een dergelijke aanvraag wordt namelijk meer dan eens gedaan om u tot betaling te laten overgaan of om een betalingsregeling met u te treffen. Probeer dan ook altijd in gesprek te komen met de schuldeisers. Eventueel met ondersteunend advies van uw advocaat. Niet om te procederen, gewoon om een faillissement te voorkomen en met een gezond bedrijf verder te kunnen gaan.


Mocht uw bedrijf toch echt failliet worden verklaard, dan geraakt het in faillissement. Uiteindelijk zal uw bedrijf worden opgenomen in het insolventieregister. En zoals gezegd, wordt er door de rechter een curator aangewezen. U kan dan niet meer zelf over uw boedel beschikken. De beslissing van de rechter om u failliet te verklaren is namelijk uitvoerbaar bij voorraad. Dit geldt vanaf 0.00 uur op de dag dat het faillissement wordt uitgesproken. Het faillissement gaat dus direct in en blijft ook voortduren als er rechtsmiddelen tegen worden uitgeoefend. Als u in beroep gaat tegen een dergelijke uitspraak bijvoorbeeld.


Als uw zaak voor de rechter komt zijn er drie mogelijkheden. Uw bedrijf wordt failliet verklaard en u krijgt een curator toegewezen. Kan je aantonen dat u wel aan uw betalingsverplichting kan voldoen, dan kan de rechter de faillissementsaanvraag afkeuren. Ook kan een saneringsplan worden opgelegd als het bedrijf een natuurlijk persoon is.

Actio Pauliana

Ziet u uw faillissement aankomen, dan zou u kunnen besluiten om al uw bezittingen (voor een laag bedrag) te verkopen voordat het faillissement een feit is, zodat dit niet meer kan worden gedaan door de curator om schuldeisers terug te betalen.
Dergelijke handelingen kunnen dan ook worden teruggedraaid. Verkoopt u een auto, bijvoorbeeld aan een bekende, om er na faillissement toch nog gebruik van te kunnen maken, dan zal deze verkoop worden teruggedraaid als de prijs niet redelijk is geweest en ten nadelen is van de boedel en dus de schuldeisers.

Stappenplan faillissement

Samenvattend gaat een faillissement als volgt.
•    Er wordt een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank
•    Er zal een curator worden benoemd, net als een rechter commissaris
•    Er wordt bekeken wat de schuldeisers zijn en wat hun rangorde is
•    Er wordt vastgesteld wat het vermogen in de boedel is
•    Er vindt een verificatievergaring plaats met de schuldeisers
•    Bezittingen worden verkocht om schulden af te betalen
•    De slotuitdelingslijst wordt verbindend verklaard en het faillissement wordt afgerond