Hoe werkt de faillissementsprocedure?

Faillissementsprocedure

Als ondernemer kan je failliet gaan of de klant van de ondernemer gaat failliet. Daar krijg jij als ondernemer dan ook last van. Waarom? Uitstaande rekeningen worden niet meer betaald en jij kunt fluiten naar je geld. Grote kans dat je dat geld nooit meer terugziet. Wat is faillissement nou eigenlijk? Lees in dit artikel alles over de faillissementsprocedure en wat er bij komt kijken.

Geschreven door Elise de Graaf

Een paar begrippen

Eerst behandelen we een paar begrippen zodat de tekst duidelijker wordt om te lezen.

De failliet

Persoon die failliet wordt verklaard, noemen we ‘de failliet’.

Wat is een curator?

Een curator is (bijna) altijd een advocaat. De curator wordt benoemd door de rechter in de rechtbank tot iemand die failliet is verklaard. De curator beheert het geld en maakt rechtshandelingen voor de failliet.

Wat is een rechter-commissaris?

De rechter-commissaris is een rechter die het werk van de curator in de gaten houdt. Alle rechtshandelingen die de curator maakt, moet hij verantwoording voor afleggen aan de rechter-commissaris.

Wat is een schuldeiser?

Wanneer iemand failliet is verklaard, betekent dit dat de failliet vele schulden heeft gemaakt. De mensen die nog geld tegoed hebben, worden schuldeisers genoemd.

Wat is een schuldenaar?

De schuldenaar is de persoon die de schulden heeft gemaakt. Wanneer hij de schulden niet meer kan betalen wordt hij failliet verklaard.

Wanneer ben je failliet?

Je kunt niet zomaar failliet raken wanneer jij dat wilt. Er is een aantal vereisten voor nodig:

  1. De rechter mag jou failliet verklaren wanneer jij twee schulden hebt waarvan één opeisbaar is. Opeisbaar is dat de betaaltermijn is verlopen en dat er écht betaald moet worden.
  2. De rechter mag jou failliet verklaren wanneer jij minimaal twee schuldeisers hebt. Je moet dus bij meer dan twee personen of bedrijven een schuld hebben opgebouwd.
  3. De rechter mag jou failliet verklaren wanneer jij écht bent opgehouden met betalen. Dus het kan niet zo zijn dat je de ene wel betaald en de andere niet. Het geld moet echt op zijn.

Voldoe je aan deze eisen? Dan kan je failliet worden verklaard bij de rechtbank.

Hoe verloopt de faillissementsprocedure?

Elk gerechtelijk besluit wordt genomen doormiddel van een procedure. Dit besluit wordt ook genomen doormiddel van een procedure.

Stap 1. Het verzoekschrift

Een schuldeiser kan het zat zijn omdat hij al zolang wacht op zijn geld wat maar niet terugkomt. Zijn laatste hoop om dat geld nog eens terug te zien is wanneer hij een verzoekschrift tot faillissement indient. Hij verzoekt de rechter doormiddel van het verzoekschrift om jou failliet te verklaren. De schuldenaar zelf kan ook een verzoekschrift indienen om failliet verklaard te worden.

Stap 2. Faillietverklaring

Vervolgens krijgt de rechtbank het verzoekschrift binnen. Is de rechter het eens met het verzoek tot faillissement, dan wordt de schuldenaar failliet verklaard. Schuldenaar wordt ook beschikkingsonbevoegd verklaard. Dit houdt in dat hij geen bedrijf meer heeft en geen rechtshandelingen mag uitvoeren.

Stap 3. Benoemingen

Vervolgens benoemt de rechter een advocaat tot curator. In dezelfde benoeming wordt een rechter-commissaris benoemd. De rechtercommissaris houdt het werk van de curator in de gaten. De curator legt verantwoordelijkheid af bij de rechter-commissaris.

Stap 4. Publicatie

Bijna elk vonnis wordt gepubliceerd door de rechtbank. Namen worden afgeschermd ter bescherming van privacy. Willen mensen in de toekomst zaken doen met ‘de failliet’, dan kunnen ze aan de hand van deze publicatie zien met wie zij zaken doen.

Stap 5. Overzicht van de curator

Het eerste wat de curator doet na benoeming, is het maken van een overzicht. In dit overzicht berekent hij hoe veel het bedrijf nog waard is door bijvoorbeeld de inventaris te berekenen. Daarna behandelt hij wie de schuldeisers zijn en hoe veel geld zij totaal nog moeten krijgen. Vervolgens maakt hij een balans en aan de hand daarvan beslist hij hoe veel geld iedereen terugkrijgt na het verkopen van de inboedel.

Stap 6. De verificatievergadering

Nadat dit overzicht duidelijk is, nodigt de curator alle schuldeisers uit op een verificatievergadering. Het gemaakte overzicht wordt besproken en in deze vergadering maken zij een officieel besluit en wordt er besloten wie wat krijgt.

Stap 7. De bezittingen worden verkocht

De opbrengst van de bezittingen gaat naar de curator en alle andere schuldeisers zoals afgesproken is tijdens de vergadering.

Stap 8. Faillissement gesloten

Nadat alle bezittingen zijn verkocht, wordt een slotuitdelingslijst opgesteld. Deze moet de curator laten goedkeuren door de rechtercommissaris. Keurt de rechtercommissaris hem goed, dan hebben schuldeisers tien dagen de tijd om in bezwaar te gaan. Het faillissement sluit wanneer de slotuitdelingslijst bindend wordt verklaard.

Wat betekent het voor ‘de failliet’?

Na de faillietverklaring heeft de failliet geen zeggenschap meer over zijn bezittingen. Ook mag de failliet geen zaken meer doen. Besluit hij wel zaken te doen, dan is deze overeenkomst ongeldig. De failliet blijft wel handelingsbekwaam. De failliet krijgt postblokkade. Alle post gaat regelrecht naar de curator.

Kan een faillissement eindigen?

Een faillissement kan eindigen wanneer de failliet toch genoeg geld bij elkaar heeft weten te rapen om zijn schulden af te lossen. Er zijn verschillende manieren hoe een faillissement kan eindigen:

  • Een akkoord met schuldeisers;
  • Uitspraak in een Hoger Beroep;
  • Totale aflossing schulden;
  • Opheffing bij gebrek aan baten.