Geen alimentatie betalen

Geen alimentatie betalen?

Als uw ex-partner geen alimentatie betalen wil, dan kan dat verschillende redenen hebben. Misschien kan het niet anders omdat hij of zij arbeidsongeschikt is geraakt of is overleden. Wellicht is de financiele situatie veranderd om andere redenen. Bijvoorbeeld door het wisselen van baan of ontslag.

In dit artikel gaan we kort in op:

  • Soorten alimentatie
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie
  • Geen alimentatie betalen
  • Indexering alimenatatie 2016

Alimentatie ontvangen

Let er bij een scheiding altijd op dat u afspreekt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten, want dan blijft u alimentatie ontvangen. Weigert uw ex om alimentatie te betalen om wat voor reden ook, dan kunt u altijd een van de advocaten of juristen vragen om uw ex te sommeren de alimentatie wel te betalen. 

Soorten alimentatie

Er bestaan twee soorten alimentatie. Kinderalimentatie en partneralimentatie. Deze komen voort uit de verplichting om elkaar te onderhouden, de onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht blijft ook na het huwelijk bestaan.

Alimentatie en huwelijkse voorwaarden gaan dus niet samen. Alimentatie is dus niet uit te sluiten door middel van huwelijkse voorwaarden. 

Kinderalimentatie                                                   

Zoals gezegd kunt u met huwelijkse voorwaarden alimentatie niet uitsluiten. U kunt wel met uw ex-partner om tafel gaan zitten en zelf een regeling treffen. Deze kunt deze afspraken dan voorleggen aan de rechter. Deze zal uw afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie toetsen. Bent u niet getrouwd geweest, dan hoeft de rechter uw alimentatieregeling niet te bekrachtigen.

Partneralimentatie

Kan uw ex na uw scheiding niet meer in zijn levensonderhoud voorzien, dan moet worden bepaald hoeveel partneralimentatie uw ex-partner nodig heeft. Met partneralimentatie krijgt u ook bij het einde van een geregistreerd partnerschap te maken. Dus niet alleen na het einde van een huwelijk, al dan niet met huwelijkse voorwaarden.

Geen alimentatie betalen

Wellicht moet u verplicht alimentatie betalen, maar bent u van mening dat dit onterecht is. Bijvoorbeeld omdat u wel alimentatie moet betalen maar uw kinderen niet mag zien. Bedenk dan goed dat dit geen reden is om geen alimentatie meer te betalen.

Eventueel kunt u een omgangsregeling met uw kinderen afdwingen via de rechter, maar stoppen met betalen van alimentatie is geen oplossing.

Indexering alimentatie 2016

Op 1 januari 2016 vindt weer de indexering van alimentatie plaats. In 2014 kwam de indexering van alimentatie neer op 0,9%. De indexering van alimentatie in 2015 was dat 0,8%. 

De indexering van alimentatie in 2013 kwam neer op 1,7 %. Deze percentages worden vastgesteld door de Minister van Justitie.

De indexering van alimentatie is voor 2016 vastgesteld op 1,3%.

Om te bepalen hoe hoeveel alimentatie er betaald moet worden kunt u in overleg treden met uw ex-partner. Is dit niet mogelijk of komt u niet tot een oplossing, dan kan de rechter dit bepalen. De wet schrijft voor dat de rechter moet bekijken wat iemand zich kan veroorloven. Maar de hoogte ervan staat dus niet vast. Om een lijn te trekken hebben rechters daarom de tremanormen opgesteld. Op het gebied van partneralimentatie is veel mogelijk. Partijen mogen zelfs afspreken dat er geen alimentatie hoeft te worden betaald. Bij kinderalimentatie ligt dit anders. Bij kinderalimentatie is het toegestaan om meer alimentatie te betalen dan de tremanormen voorschrijven, maar minder mag niet. Kortom, het kind mag niet de dupe worden.