Hoe kan je een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Een geregistreerd partnerschap ontbinden kan met een advocaat, mediator of jurist.

Er is geen notaris nodig om een geregistreerd partnerschap te ontbinden.

Maar wat zijn de kosten van een geregistreerd partnerschap ontbinden en hoe zit het met alimentatie regelen?

Hoe kan je een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Het geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden als één van beide partners daartoe een verzoek indient.

Enkele voorbeelden van hoe een geregistreerd partnerschap kan eindigen zijn:

- Als één van beiden komt te overlijden

- Bij omzetting van het geregistreerd partnerschap

- Ontbinding geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden

Kosten geregistreerd partnerschap ontbinden

Kosten bij geregistreerd partnerschap ontbinden waar u rekening mee moet houden zijn vergelijkbaar met de kosten voor een echtscheiding.

Ontbinden kan dus al vanaf €337,50

Het ligt er hierbij aan of u gebruik maakt van een advocaat, jurist of mediator en of u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Dit is niet standaard gedekt in een verzekering, maar sommige verzekeraars bieden die mogelijkheid wel aan.

Advocaatkosten geregistreerd partnerschap ontbinden                                     

1e gesprek gratis* + vanaf 337,50          

(met subsidie vanaf ongeveer € 337,50)

Kosten mediation geregistreerd partnerschap ontbinden                 

1e gesprek gratis* + vanaf ongeveer € 150,-           

(afhankelijk van subsidies)

Let op!

Onze advocaten en mediators gespecialiseerd in het ontbinden van een geregistreerd partnerschap zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan, uw situatie te bespreken en eventueel een vaste prijs voor geregistreerd partnerschap ontbinden af te spreken.

Geregistreerd partnerschap ontbinden alimentatie

Na ontbinding van uw geregistreerd partnerschap kan het zijn dat u alimentatie moet betalen.

Alimentatie betalen na geregistreerd partnerschap ontbinden komt voort uit het feit dat veel bepalingen uit het huwelijk ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap.

U stelt samen met uw ex, de advocaat of mediator een overeenkomst of convenant op. Daarin wordt vastgelegd wanneer het geregistreerd partnerschap eindigt. Daarnaast wordt er in dit convenant ook een regeling omtrent partneralimentatie getroffen.

De plicht tot het betalen van alimentatie na ontbinding van het geregistreerd partnerschap eindigt wanneer de ex-partner opnieuw een geregistreerd partnerschap of huwelijk aangaat. Maar ook als de ex-partner gaat samenwonen. Dit volgt uit het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als uw geregistreerd partnerschap ontbonden wordt en u kinderen heeft. Dit ouderschapsplan bevat belangrijke afspraken over kinderalimentatie, opvoeding en bijvoorbeeld afspraken over bezoekregelingen met de kinderen.

Overigens kunt u met uw ex afspraken maken over alimentatie, eveneens op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Geregistreerd partnerschap ontbinden en hypotheek

Uw geregistreerd partnerschap ontbinden met hypotheek? Dat kan.

Bij een geregistreerd partnerschap geldt net als bij een huwelijk dat alle bezittingen en schulden in principe gemeenschappelijk worden. Dit geldt dus ook voor geregistreerd partnerschap ontbinden en de hypotheek.