Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat of op basis tegenspraak. Maar hoe lang duurt een scheiding dan? De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 tot 10 weken voor een echtscheiding in overleg en tussen de 3 maanden tot 2 jaar voor een scheiding op basis van tegenspraak.

Hoe lang duurt een scheiding aanvragen?

Het aanvragen van een echtscheiding is eenvoudig. Dit doe je door online aan te geven dat je wilt scheiden. Vanaf dat moment zal de advocaat of mediator aan het werk gaan om het aanvragen te regelen. Hierbij wordt de duur van het aanvragen mede bepaald door welwillendheid van partijen.

Als jij en jouw ex-partner het snel eens zijn over de verdeling en afspraken over de kinderen, kan het 6 tot 10 weken duren voordat de scheiding rond is. Maar komen jullie er niet uit en ontstaat veel discussie, dan kan het stukken langer duren voordat alles rond is.

En na het convenant?

Het convenant is een overeenkomst die twee partijen sluiten als ze gaan scheiden. Dit convenant bevat afspraken over de kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioengelden, koopwoning en de verdeling van de inboedel.

Het convenant is niet alleen een belangrijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Het is tegenwoordig ook een noodzakelijk document als je na de scheiding een nieuw huis wilt kopen.

Als de alimentatie is berekend en de het convenant is opgesteld kan je naar de rechter. Als de rechtbank het convenant bekrachtigd en de scheiding uitspreekt moet deze worden ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar je getrouwd bent. Na het convenant duurt de scheiding dus nog maar totdat de rechter het heeft bekrachtigd en het is ingeschreven. Dat is ongeveer twee weken.

Hoe lang duurt een scheiding bij de rechtbank?

Hoe lang duurt het voordat een scheiding is uitgesproken door de rechtbank? Dat is eigenlijk naast de vraag hoe lang de hele procedure duurt de meest gestelde vraag. Gemiddeld is de duur van het aanvragen bij de rechtbank totdat de beschikking is opgesteld vier weken. Als de rechtbank de beschikking heeft opgesteld zal deze dit sturen naar jouw advocaat. De advocaat zal zorgdragen dat de echtscheiding wordt ingeschreven in het huwelijksregister.

Zodra deze inschrijving is voltooid ben je officieel gescheiden.

Hoe lang duurt een eenzijdige scheiding?

Een eenzijdige scheiding duurt vaak langer dan een scheiding in overleg. Het is namelijk een ingewikkelder procedure. De partners zijn vaak wel met elkaar eens dat het huwelijk niet lekker loopt of moeilijk in stand te houden is, maar daadwerkelijk overgaan tot scheiding wil men niet.

Als je een eenzijdige scheiding wilt aanvragen, neem je een advocaat in de arm. Deze zal samen met jou een convenant opstellen. Dit convenant is een voorstel en zal bij de andere partner worden afgeleverd door een deurwaarder.

De partner kan dan accepteren dat de echtscheiding zal worden uitgesproken volgens de voorwaarden in het convenant, maar er kan ook verweer worden gevoerd. Als je verweer gaat voeren, dan moet je stellen dat het huwelijk niet duurzaam is ontwricht of dat je het niet eens bent met de voorwaarden in het convenant.

Je hebt zes weken de tijd om verweer in te dienen bij de rechtbank. Deze termijn is met drie maanden langer als de partner in het buitenland woont of geen bekende woon- of verblijfplaats heeft.

Juist door deze termijnen is de duur van een eenzijdige scheiding vaak langer. Als je het niet eens bent met het convenant of het eenzijdige verzoek tot echtscheiding moet je verweer voeren voor de rechtbank en dus naar de zitting waar de rechter de beschikking zal wijzen.

Hoe lang duurt een scheiding van tafel en bed?

Een scheiding van tafel en bed duurt in principe niet langer dan een reguliere echtscheidingsprocedure. Hoewel je na een scheiding van tafel en bed officieel gescheiden van tafel en bed leeft, ben je niet gescheiden. Dit klinkt misschien raar, maar je kan na deze vorm van scheiden niet opnieuw trouwen. Wel ben je niet meer verantwoordelijk voor elkaars financiële situatie en wordt een ouderschapsplan opgesteld als je minderjarige kinderen hebt.

Ook de scheiding van tafel en bed moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. De beschikking van de rechtbank waardoor de scheiding wordt uitgesproken moet binnen zes maanden worden ingeschreven in dit register.

De scheiding van tafel en bed duurt tot tien weken als de partners het eens zijn, maar kan ook tot twee jaar duren als partijen het oneens zijn en dus eigenlijk sprake is van een scheiding op basis van tegenspraak.