Huurovereenkomst bij faillissement huurder en huur opzeggen

Huurovereenkomst bij faillissement huurder

De huurovereenkomst van bedrijfsruimte, winkelruimte of woonruimte kan worden opgezegd bij faillissement van de huurder. In dit artikel behandelen we de volgende vragen over huurovereenkomsten bij faillissement van de huurder.

  • Wie kan de huurovereenkomst opzeggen bij faillissement huurder?
  • Wanneer mag de huurovereenkomst worden opgezegd?
  • Huurovereenkomst opzeggen bedrijfsruimte en winkelruimte bij faillissement huurder
  • Huurovereenkomst opzeggen woonruimte bij faillissement huurder
  • Faillissement huurder en positie onderhuurder
  • Positie verhuurder als schuldeiser van failliete huurder
  • Schadevergoeding opzeggen huurovereenkomst

Zo kunt u direct een advocaat of jurist huurrecht inschakelen als u schadevergoeding wilt eisen als de huur tussentijds is opgezegd. Kunt u huurovereenkomsten laten nakijken door onze juristen. Zij doen dit uiterst voordelig en met de meeste precizie.

Wie kan de huurovereenkomst opzeggen bij faillissement huurder?

Bij een faillissement van de huurder kunnen de huurder of diens curator en de verhuurder de huur opzeggen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de curator enkel kan opzeggen met toestemming van de RC.

Wanneer mag de huurovereenkomst worden opgezegd?

De huur kan bij een faillissement van de huurder tussentijds worden opgezegd. Dit houdt in dat de huurovereenkomst niet hoeft te worden uitgediend.

De huurovereenkomst mag volgens de Faillissementswet en artikel 39 van de Faillissementswet worden opgezegd tegen een tijdstip waarop huurovereenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen zou.

Dit klinkt ingewikkeld, maar komt er op neer dat een verhuurder de failliete huurder de tijd moet gunnen om te vertrekken en dat die tijd redelijk moet zijn en zoals gebruikelijk is.

Echter, welke termijn bij opzegging van de huurovereenkomst ook redelijk lijkt, drie maanden moet voldoende zijn. Dit is niet het geval indien de huurder vooraf enkele maanden vooruit heeft betaald.

Huurovereenkomst opzeggen bedrijfsruimte en winkelruimte bij faillissement huurder

De huurovereenkomst van een bedrijfsruimte en winkelruimte kan worden opgezegd bij faillissement van de huurder. Hiervoor geldt ook dat kan worden opgezegd door de huurde, de verhuurder en de curator.

Huurovereenkomst opzeggen bij faillissement huurder

De huur kan ook bij woonruimte worden opgezet in geval van faillissement van de huurder. Heeft de failliete huurder officiële medehuurder? Let er dan op, dat u de huur met hen niet op kunt zeggen. Dit kan wel als er een achterstand is met betalen, maar dan nog geldt de opzegtermijn die u in de huurovereenkomst overeengekomen bent.

Faillissement huurder en positie onderhuurder

Ook voor de positie van de onderhuurder bij faillissement van de huurder en een op te zeggen huur moeten we kijken naar het feit of het gaat om een woonruimte of bedrijfsruimte.

Betreft het een bedrijfsruimte? Dan is er geen bescherming. De huurovereenkomst is opgezegd, de huur met de hoofdhuurder eindigt en de onderhuurder moet de bedrijfsruimte verlaten.

Let op! Onderhuur bij winkelruimtes of bedrijfsruimtes is anders dan bij woningen. Bent u franchisenemer en huurt u via de franchisegever in onderhuur? Dan valt u hier dus onder en kunt u uw winkelruimte verliezen als uw franchisegever failliet gaat en de huur van de hoofdhuurder wordt opgezegd.

Met een ontruiming via een kort geding in dergelijke gevallen krijgen ondernemers regelmatig te maken.

 

Als u op tijd afspraken maakt met de verhuurder over bovenstaande situatie, dan versterkt u uw positie aanzienlijk en hoeft u uw ruimte niet uit als u wel aan uw verplichtingen blijft voldoen, maar uw franchisegever niet.

Positie verhuurder als schuldeiser van failliete huurder

De huursom die de huurder verhuurder verschuldigd is, is een boedelschuld. Dit geeft de verhuurder een betere positie als schuldeiser dan overige schuldeisers. Hierbij moeten we wel duidelijk opmerken dat dat geldt voor de ontstane huurschuld vanaf het moment dat de huurder failliet is verklaard. Had de huurder daarvoor al een huurachterstand? Dan valt dat niet onder de boedelschuld en heeft de verhuurder hier geen al te beste positie.

Schadevergoeding opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte

Maar wat nu als uw huurder opzegt terwijl u nog jaren dacht te verdienen aan die huurovereenkomst? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding als dit is opgenomen in de huurovereenkomst.

Gaat u een nieuwe huurovereenkomst aan met de huurder van een winkelruimte of een bedrijfsruimte? Zorg er dan voor dat de huurovereenkomst die u altijd gebruikt wordt verbeterd. Er moet een beding op worden genomen zodat u schadevergoeding kunt vorderen als de huur tussentijds wordt opgezegd.