Hoe kan je een kennismigrant aannemen?

Kennismigrant aannemen

Kennismigrant aannemen? Een kennismigrant in dienst nemen is de manier om hoogopgeleid personeel in dienst te nemen uit het buitenland.

Legt u gerust uw aanvraag neer bij een van onze advocaten gespecialiseerd in kennismigratie op deze pagina. Dit kan zowel als werkgever en als werknemer.

Kennismigranten aannemen gaat volgens een procedure van het IND. Als uw bedrijf al erkend referent is, dan krijgt u na uw aanvraag vaak snel een reactie. Over het algemeen binnen twee weken. Dit heeft dus voordelen als u vaker kennismigranten uit het buitenland wilt aannemen.

Aanvraag kennismigrant

In dit artikel behandelen we voor u de volgende onderwerpen zodat u vervolgens rustig met onze advocaten en juristen kunt bespreken hoe zij uw bedrijf kunnen helpen op het gebied van kennismigratie. Overigens stellen onze adviseurs zich naast dit artikel aan u voor. 

 • Kennismigrant procedure
 • Kosten aanvraag erkend referent kennismigrant
 • Kennismigrant voorwaarden
 • Voorwaarden verblijfsvergunning kennismigrant
 • Kennismigrant 30 regeling
 • Kennismigrant minimumloon en loongrens kennismigranten
 • Kennismigrant salaris 2015
 • Kennismigrant advocaat en juristen gespecialiseerd in kennismigranten

Wij helpen u in heel Nederland. Van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Lelystad, Almere tot Groningen.

Kennismigrant procedure

Bent u geen erkend referent? Dan kunt u geen kennismigrant aannemen. Wilt u dit toch? Dan is het zaak dat u de juiste procedure volgt. 

Bent u geen erkend referent en wilt u erkend referent worden? Dan kunnen onze adviseurs u helpen bij deze procedure. Op zich is de procedure om erkend referent te worden en vervolgens een kennismigrant in dienst te nemen niet ingewikkeld, maar u moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Kosten aanvraag erkend referent kennismigrant

Onze advocaten gespecialiseerd in kennismigratie hanteren een voordelig tarief als u als bedrijf een kennismigrant aannemen wilt. Kennismigratie voor bedrijven is hun specialisatie.

Een vast tarief is uiteraard een mogelijkheid en zo komt u niet voor verrassingen te staan en betaalt u het voordeligste tarief van Nederland.

De tabel met kosten die door de overheid worden gerekend als u erkend referent wilt worden staan hieronder in de tabel.

Bron: IND

Kennismigrant voorwaarden

Belangrijke voorwaarden om een kennismigrant in dienst te kunnen nemen als erkend referent zijn dat uw organisatie de afgelopen drie jaar niet failliet is geweest, net als de betrokken personen zoals bestuurders.

Ook mag geen fiscale boete zijn opgelegd en mag u binnen vier jaar niet 3 boetes of meer hebben gehad op basis van de Vreemdelingenwet.

Bent u bang dat uw organisatie niet in aanmerking komt door schending van de voorwaarden voor het aannemen van kennismigranten? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u voordelig.

Voorwaarden verblijfsvergunning kennismigrant

Ook de kennismigrant moet aan voorwaarden voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen waarmee hij of zij in dienst kan treden bij uw bedrijf.

Waar moet u op letten als u een kennismigrant in dienst wilt nemen? En wat moet u regelen voor uw kennismigranten regelen zodat zij aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning als kennismigrant voldoen.

De kennismigrant:

 • Moet een geldig paspoort hebben
 • Mag niet veroordeeld zijn voor een misdrijf
 • Moet een Nederlandse zorgverzekering afsluiten
 • Moet een medisch onderzoek naar tuberculose (TBC) ondergaan.
 • Vormt geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Kennismigrant aannemen? Dan moet:

 • Het bedrijf erkend referent zijn
 • De kennismigrant over een arbeidsovereenkomst beschikken
 • 2 verklaringen overleggen als hij overgaat van buitenlandse vestiging naar Nederlandse vestiging
 • Aan de loongrens voor kennismigranten worden voldaan

Bron: IND

Kennismigrant tewerkstellingsvergunning

Een tewerkstellingsvergunning is een vergunning die nodig is om in een land te werken. Kennismigranten hebben deze tewerkstellingsvergunning niet nodig.

Kennismigrant 30 regeling

De 30 regeling voor kennismigranten zorgt voor fiscaal voordeel als uw werknemer kosten maakt als deze in Nederland voor u komt werken. Deze kosten mag u als werkgever onbelast vergoeden. Daarnaast mag 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen. De 30% regeling voor kennismigranten biedt dus veel voordelen.

Zorg ervoor dat uw werknemer als kennismigrant gebruik maakt van deze regeling. Komt in contact met onze juristen gespecialiseerd in kennismigratie en onze fiscalisten kennismigratie.

Kennismigrant minimumloon en loongrens kennismigrant

U dient een kennismigrant een minimumloon te betalen. Niet het Nederlands minimumloon, maar een vastgesteld minimumloon voor kennismigranten. Er is een loongrens ingesteld aan de hand van de leeftijd van de kennismigrant.

Kennismigrant salaris 2015

De loongrens, of het minimumsalaris voor kennismigranten in 2015 is vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van de leeftijd of het doel van de kennismigrant.

In de tabel hieronder van het IND staat het minimumloon dat een kennismigrant in 2015 moet ontvangen.

Wij helpen u in heel Nederland. Van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Lelystad, Almere tot Groningen.

Veel kennismigranten komen als expat uit Amerika, Singapore, China of Japan. Maar ook uit Turkije, Roemenie, Bulgarije of Kroatie.